Terror og ytringsfrihet

bilde bilde bilde

Klikk bildene for stor versjon. Advarsel: Døde kropper vises.


Kilde: VG
– Tar du ytringsfriheten bort fra folk, slik at det undertrykker folks meninger, det er en farlig situasjon. For mange mennesker er ikke selvsikre nok til å si det de mener, og de tør ikke møte opp på demonstrasjoner på grunn av svertekampanjer og mediene som kaller deg rasist. Du kan miste jobben og så videre, sier Robinson.
– Kan det som har skjedd i Norge skje i England og andre steder i Europa?
– Ja. Om vi ikke får lov til å ha våre meninger, om meninger blir undertrykket, så ja, svarer Robinson.

www.youtube.com/watch?v=v2VaS54zJVE
I et intervju med den russiske TV-kanalen Russia Today gir forsker Helge Lurås fra NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) multikulturalistene den egentlige skylden for hendelsene 22. juli 2011. I korthet går dette ut på at de som er kritiske til innvandring ikke kommer til orde, at de blir overkjørt av en elite som lever i en helt annen virkelighet enn folk flest.

sian.no/artikkel/grobunnen-for-breivik-kunne-ha-vaert-fjernet
Det politisk korrekte Norge må ta sin del av skylden for den rystende terror-tragedien. Politikerne har kvalt islam-debatten og nektet å ta innover seg den trussel islam representerer for land og folk. Fakta-opplysninger om islam anses som rasisme. Radio- og tv-direktører har utestengt de reelle islamkritikere fra å komme til orde. Når SIAN spør den røde leder i Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre,  om å få leie møtelokaler i huset for avvikling av debattmøter,  er svaret: ”Vi leier ikke ut til dere”.  Huset eies av ”Fritt ord”. Samme svar får SIAN fra Stiftelsen Arkivet – og fra ordføreren i Kristiansand. Når vi har stand på Egertorget, blir vi angrepet og jaget av ”antirasister” og venstreekstremister. Det talte  ord blir brakt til taushet med vold. Avisene tier om overgrepene. Redaktørene avviser i hopetall islamkritiske innlegg . Antirasistisk Senter, som finansieres av staten, vil ha SIAN straffet for kriminell virksomhet.

Anders Breivik utførte et terrorangrep om sommer 2011 og rett forut for dette spredde via internet sitt manifest som inneholder anti-multikulturalistiske ideer, både når det gjelder historie, ideologi og metoder for å utøve terror mot multurkulturalistene.

Det er lite trolig han vil gjenta terrorangrep fordi han nå har fått sin oppmerksomhet og må være fri mann for å spre info.

I rettsspsykiatrisk vurdering nr. 2 av Tørrisen/Aspaas på side 183 skrives følgende:

Han presiserer det han ønsket å oppnå 22.7:

1. Å distribuere kompendiet til de som står på terskelen til å bli militante kulturkonservative.

2. Trigge en heksejakt på moderate kulturkonservative, slik at disse vil miste troen på demokratiet, og det vil oppstå en polarisering i samfunnet.

3. Sende et signal til alle som forråder den europetiske kultur gjennom støtte til multukulturalisme, om at landssvik straffes med døden, dvs. «spre frykt i våre fiendens hjerter»

sitat slutt.

Punkt 1 har han oppnådd og det er viktig å bemerke at det ikke var noen primær hensikt å spre kompendiet til vanlige «kulturkonservative», antakelig fordi kjennskapet til «islamkritikk» og nasjonalisme er allerede kjent over hele vestlige verden allerede. Det som derimot ikke er så kjent er militante løsninger i form av terror. De som tror på demokratiske løsninger (som f.eks. denne nettsiden) er dette oppskriften på en fiasko som ikke fungerer.

Punkt 2 er for å trigge heksejakt slik at det blir flere som kunne tenke seg å utføre terror. Dersom ytringsfriheten ytterligere innskrenkes for de som er kritisk til fremmedkultur kan en forestille seg at sjansen for nye terrorangrep øker drastisk. For en psykopat som tror andre også mangler empati og tyr lett til terror kan det virke som det er mulig å rekrutere mange nok militante nasjonalister til at dette har noen betydning for politikken. Dette omtales av professor Tore Bjørgo (forsker på terror) som en oppskrift på fiasko fordi han mener at slik strategi ikke fungerer i praksis fordi det er ekstremt få som ønsker å utøve terror eller attentanter mot regjering og det er også svært komplisert i praksis.

Punkt 3 forutsetter svært mange terrorangrep i enorme dimensjoner for at det i det hele tatt skal kunne påvirke politikken i landet. I løpet av flere tiår har Israel blitt utsatt for utallige terrorangrep uten at dette har endret politikken i den retning terroristene ønsker – tvert imot har det gjort vondt verre. Her har Breivik og andre terrorister liten kontakt med virkeligheten men det gjør dem ikke utilregnelige av den grunn.

Breivik mente  at for å penetrere sensurveggen må en drepe minst 12 mennesker. Det er korrekt at enhver nasjonalist som har prøvd å spre kunnskapen om nasjonalisme blir møtt med en vegg av politisk sensur og utesperret av praktisk talt alle forumer og massemedia. Dersom nasjonalister prøver seg med demontrasjoner på gata blir de møtt av en kommunistisk og evnt. muhammedansk psykopatisk pøbelberme som kaster store steiner slik som skjedde i den danske byen Aarhus i slutten av mars 2012  der flere grupperinger mot sharialover og liknende ble møtt med vold og ikke argumenter. Regjeringen har ikke fjernet disse voldelige elementer noe de lett kunne ha gjort.

Alternativt kunne regjeringen hatt en statlig TV kanal (slik som NRK) der alle ulike organisasjoner fikk fremme sine ideologiske meninger og der en kunne hatt åpen debatt. Dette ville spart staten for kostnader forbundet med gateopptøyer. Heller ikke dette er gjort i noen land. Dersom jøder i hele vesten hadde blitt omtalt som rasistisk søppel av nazister og aldri sluppet til i noen massemedia og fått stein kastet i hodet av nazister om de snakket på gata ville det før eller senere være en empatiløs og psykopatisk jøde som griper til våpen og skyter politikere i ungdomsorganiasjonen til  det største partiet i landet som en kunne tenke seg var «nazipartiet». Nazistene ville da først trodd mannen var sinnssyk og deretter omtalt han som djevelen selv og at «det var helt uforståelig».

Bytt ut ordet nazi med kommunist og jøde med nasjonalist så har en dagens situasjon; Kommunistene har ingen forståelse for konsekvenser av å forhindre ytringsfriheten til de som er uenig med dem. De mener de kan utøve vold uten å risikere vold tilbake. Når det så skjer så blir de sjokkerte. Det Breivik gjorde kan skje igjen (dog i mindre målestokk pga. kompleksiteten av hans angrep) om en fortsetter å forhindre ytringsfriheten.

I første omgang av rettsaken mot Breivik sa han 20. April følgende som bekrefter overnevnte: Denne konflikten kunne vært endt i dag hvis arrogante styre i Norge og Europa hadde vært villig til å ikke stenge ute en gruppe fra offentligheten. Men så lenge dere ikke er villige til det, så er dette bare begynnelsen.

Dagbladet:
Jeg sier at dersom media ikke hadde torpedert valget, og ikke demonisert Frp, hadde jeg ikke gjennomført det. Uansett resultat, sier Breivik.

/dokumenter/breivik/sakkyndig127.jpg
I Februar 2010 arbeidet observanden med «e-mail-farming, og sier han skaffet 9000 venner på Facebook, 6000 -email addresser. Målet var å distribuere kompendiet på nettet, via 10000 e-mailaddresser. Jeg passet meg for internetsider der det brukes veldig sterke symboler, sier observanden. Måtte passe på at jeg holdt meg unna de sidene som PST passer på.»

Manifestet mangler totalt kritikk av jødedom og avsløring av boligpriser som forklaring på innvandring.

Dagbladet:
Anders Behring Breivik ble 10. April 2012  offentlig erklært ikke psykotisk i den siste psykiatriske vurderingen av den terrortiltalte. Det er psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas som har foretatt vurderingen mens de satt ifølge dem selv og leste denne nettsiden for å finne ut om ABB sine politiske meninger kunne være psykose eller om det var ideologi slik denne nettsiden hevder.

Tidligere sakkyndiges rapporter finnes her.
Første 9 sider er omtalt av saksbehandler psykiater Randi Rosenquist, og konkluderer med at Breivik ikke er psykotisk. Lenger nedover siden er den motstridende analysen til Torgeir Husby (avdelingsoverlege, spesialist i psykiatri) og Synne Sørheim (spesialist i psykiatri) som etter  en analyse basert på over 30 timer samtaler med Breivik, konluderer med at Breivik er psykotisk. Så hvem har rett?

1. Dette bekreftes i psykolograpporten til de første som konkluderte med at han ikke var psykotisk her: /dokumenter/breivik/rosenqvist2.jpg

2. Samtlige professorer og psykologer i rettsaken støttet at han var tiltregnelig og at første sakkyndiges rapport hadde blandet sammen nasjonalistisk ideologi med psykose.

3. De mest kjente påstandene om psykose lar seg lett tilbakevise for den som har kunnskap om nasjonalisme:

 • De sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby mener Breivik er paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig fordi:
  Han tror han skal berge oss alle fra undergang i en kamp mellom det gode og onde.

  Dette er en helt vanlig politisk oppfatning som terrorister og også mer moderate politiske aktivivister kan ha uansett politisk retning. Ideen om at vestens kultur  kan gå under støttes også av denne nettsiden om innvandringen fortsetter som i dag og er helt normal forestilling for nasjonalister.

 • I denne kampen mener han at han har et ansvar og et kall til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Dette mener alle terrorister og voldelige psykopater som har lyst til å drepe.
 •  Dette ansvaret er forankret i en overordnet posisjon i en ikke-eksisterende organisasjon. Dersom Knights templar er en løgn så er det et ideoligisk fugleskremsel og ingen psykose. Dersom han tror på dette selv og KT ikke eksisterer er det en psykose men det har ingen klart å bevise. Det er helt uholbart å kalle noen psykotiske fordi en bare antar de tror på noe som er usant¨, når en verken vet om andre lyver eller snakker sant eller om det de tror på eksisterer eller ikke eksisterer.
 •  Det er voldstanker som styrer hans handlings- og tankemønster, ikke politisk overbevisning. Psykopati kan forklare slik adferd uten å snakke om psykoser. Det er også slik at han ikke drepte alle på Utøya men lot ungdom som han ikke trodde var multikulturalister være i fred (blant annet basert på klesdrakt).  At politisk overbevisning var del av hans drapsplan er derfor bevist hinsides enhver tvil, noe hans manifest også beviser.
 • Breivik greier ikke å uttrykke følelser fordi han er psykotisk.Psykopater har ikke mye emosjoner pga. defekt i hjernen. Det er helt normalt at en psykopat ikke kan utrykke  følelser.
 • Han har en permanent og i økende grad opplevelsen av å være i reell livsfare, og opplevelse av å ha vært truet på livet. Dette er sant etter terrorangrepet hva han selv angår. Før har han aldri hevdet noe slikt men mener at kulturen vår er i livsfare, noe som er normalt for nasjonalister å mene.
 • Breivik har konstruert ord – såkalte neologismer – som ensidig er forankret i hans psykoseverden. Hans nyord som suicidalmarxist og nasjonaldarwinist er tegn på sykdom. Selv kjente ord, mener de for Breivik har en bisarr betydning. Denne artikkel  fra 2008 i New York Times bruker ordet national darwinism og denne bokanmeldelse bruker ordet «suicidal marxist» slik: «We are in the position of being under assault from without by a resurgent Islam, as well as from within as die-hard Marxists promote the suicidal Marxist ideology under the guise of multiculturalism in their continuing campaign to impose a communist paradise on the world.».Å lage nye ord som har klar betydning er ikke psykose, dersom disse ord mangler i språket, noe de ikke engang gjorde i dette tilfelle. Det er derimot psykotisk slik lederen av Venstre og andre multulturalister i antirasistisk senter og sos-rasisme misbruker ordet rasisme.
 • Han har en total funksjonssvikt når han flytter hjem til mor i 2006. De viser til at Breiviks mor beskrivelser en endring hos sønnen, og at hun mener sønnen «må ha vært sinnsyk». Han har hatt eget firma før dette og tjent ganske bra med penger og kunne tatt en vanlig jobb om han ikke brukte tiden sin på ideologi, politikk og dataspill. Men det er det mange andre som gjør. Det er ikke psykose å ikke hele tiden være i vanlig jobb og spille krevende dataspill på internet.
 • – Vi mener vrangforestillingene hans har vært altomfattende, at han aldri har fungert utenfor den bobla, sa Synne Sørheim i retten.

I manifestet side 1383 skriver Breivik  spørsmål til seg selv:

Q: But doesn’t it worry you that 95% of all Europeans will openly detest yo­­u and call you a murderer and a terrorist?

Det betyr  han mener 5% støtter hans handlinger.

/dokumenter/breivik/sakkyndig112.jpg
Her skriver han at 15% sympatiserer med hans ideer i Europa.

Denne nettside har i januar 2012 foretatt en ideologisk  undersøkelse basert på spørsmål til menn i hele Norge på nettsider som ikke er relatert til ideologi og politikk. Merk at kvinner er mer sosialistiske enn menn (ca. 10%) så resultatet ville være litt mindre støtte til Breivik enn følgende resultater (klikk grønt bilde for større versjon):

bilde

Konklusjon: Breivik sine estimater stemmer så bra med virkeligheten at dersom hans meninger var basert på  vrangforestillinger ville han aldri klart å treffe så nøyaktig.  Breivik støttes av flere hundre tusen nordmenn som sympatiserer med endel (men ikke alle) former for nasjonalsosialisme. Venstresiden forstår ikke at det er total ideologisk krig mellom høyresiden og venstresiden og derfor tror Breivik er sinnssyk. Vigrid forklarer dette i filmen her: youtube.com/watch?v=m8cN72_A8XI. I krig er det mange som mener at drap er legitimt. Det fremkommer som logisk at det er multikulturalistene som lever i sin egen oppkonstruerte virkelighet og Breivik har større kontakt med den virkelige verden, selv om det naturligvis forekommer endel faktafeil i det han skriver og enkelte ting som er ganske fantasifulle (f.eks. påstanden om en liten sannsynlighet for å bli lederskikkelse og regent  i Norge).

Aftenposten:
I 2005 publiserte Aftenposten følgende tekst som viser at muhammedanere i enda større grad enn overnevnte statistikk støtter terror : «I november 2001 offentliggjorde avisen The Sunday Times en undersøkelse basert på 1170 tilfeldig utplukkede muslimer i en rekke byer i hele Storbritannia. Fire av 10 mente at Osama bin Laden førte en rettferdig krig mot USA.»

Dagbladet:
Breiviks påstand: «Det finnes ikke moderate muslimer» 
LØGN: — Det er bare tull. De aller fleste muslimer er moderate, det er en liten gruppe som er fanatikere, sier professor Anne Sofie Roald.

Breiviks påstand: «Aftenposten skrev i 2006 at 40 prosent av britiske muslimer mener at 9/11 kan rettferdiggjøres.» 
OMSTRIDT: Dagbladet har ikke funnet noen slik artikkel.

Kommentar til Dagbladet: Angående 40% prosent muslimer er dette beviselig omtalt i artikkelen lenket opp rett over fra 2005, riktignok et år før. At de ikke fant denne artikkelen er fordi de ikke vil finne den eller de lyver. Angående Anne Sofie Roald, er hun en muhammedaner og derfor ikke troverdig fordi hun fremstår som bukken som passer havresekken. Påstanden hennes er beviselig løgn. Dersom en i praksis mener en som følger Muhammed (muhammedaner) med «muslim», noe som er mest sannsynlig tolkning er det dokumentert i artikkelen om muhammedanisme på denne nettsiden at omtrent 80% i f.eks. Pakistan støtter steining av mennesker for frafall fra deres ideologi og omtrent like mange støtter sharialovenes pisking.

Minst 50% av manifestet er kopiert fra andre og det er  ikke integrert i et helhetlig system og derfor vanskelig å få oversikten over hva han mener . Blant annet forestiller han seg Norge delt opp i liberale soner der prostitusjon er lovlig mens andre soner der det er forbudt:

Side 1209: «A cosmopolitan liberal zone should consider allowing absolutely everything, even the legalisation of marijuana, gambling and prostitution. The liberal zones are perceived as zones where liberalistic anarchy reigns and more people will understand and value the positive aspects of political conservatism and people will gradually migrate “voluntarily” from the liberal zones to the conservative territories. The essential thing is to allow people to make the correct choices for themselves.»

Dette er et forsøk på å sette sammen både totalitær sosialisme med liberalisme i samme land. Det er ingen liberalister som mener det er ønskelig eller i det hele tatt mulig å dele opp et slikt land i praksis og også helt unødvendig; En liberalist som forstår ideologi vet at kampen mot prostitusjon er gammeltestamentlig (og jødisk) religiøst basert og har ingenting med å ta vare på kulturen å gjøre. I følgende skjulte opptak siste dagen fra rettsaken forklarer Breivik at han er imot liberalisme og støtter nasjonalsosialisme som er det motsatte av det denne nettsiden er tilhenger av:

Breivik omtaler seg også som kristenzionist så det er ikke uventet at han plukker opp ideer fra gammeltestamente. En normal nasjonalsosialist er han imidlertidig ikke med sin støtte til den jødiske zionismen og avstand fra nordisk rasisme (ifølge han selv).

/dokumenter/breivik/sakkyndig114.jpg
Her hevdes at «Observanten fremstår med uklar identitetsopplevelse, i det han skrifter på å omtale seg selv i entall og flertall».

To sider før i sakkyndiges rapport skrives følgende:

/dokumenter/breivik/sakkyndig112.jpg
«De sakkyndige spør hvem observanden mener når han bruker pronomenet Vi. Det er de 120 millioner sympatisører i Europa, sier han. 15% av befolkningen. Noen ganger brukes det om hele Knights Templar, eller jeg viser til de tre i Norge.

/dokumenter/breivik/sakkyndig121.jpg
«Observanden sier: Verket er enestående. Vår, korsfarenasjonalistenes versjon, den egentlige sannheten. Det eneste, reelle alternativet til nasjonalsosialismen. Vi, den revolusjonære ordenen, skal overta Vest-Europa i løpet av en 60-års periode. Verket er første skritt på veien, en banebrytende start. Det kan ikke leses uten at leseren radikaliseres.»

«Observanden fortsetter: Vår inntreden, med ny historie og ny ideologi. De sakkyndige spør hvem observanden nå sikter til når han bruker pronomenet Vi. Han svarer: Jeg – vi, det er det samme. Knights Templar, den revolujonære ordenen.»

Her bekrefter Breivik nok en gang at Vi ikke referer til han selv men en orden. Om Knights Templar faktisk finnes eller ikke og om det er sant det er dannet terrorceller i Europa er irrelvant for psykiatrien da psykiatre ikke kan vite om dette er sant eller ikke.  Det kan være smart strategi å lyve om slikt for å få mer oppmerksomhet. Lenger ned på samme side kan en lese dette:

«De sakkyndige sier at bruken av begrepet vi er uvanlig, dersom det er slik at observanden stort sett har vært alene om arbeidet. Dette kan observanden ikke forklare, men fortsetter å snakke i vi form.»

Det er mao en permanent blokkering i psyken til sakkyndige som gjør at de ikke er i stand til å få med seg at «Vi» henviser til gruppen Knights Templar eller 15% sympatisører og ikke han selv. Sakkyndige har fått en logisk forklaring på ordet «vi» og allikevel konkluderer med «uklar identitetsforståelse» som om denne forklaringen ikke forelå. Dette er klare tegn på vrangforestillinger hos sakkyndige som er ute av stand til å ta til seg virkelighetens realiteter men konstruerer sin egen ikke-eksisterende virkelighetsoppfatning som passer i deres multikulturalistiske giftige tankegods.

/dokumenter/breivik/sakkyndig123.jpg
«De sakkyndige har leilighetsvis vanskelig for å følge observanden. Han frembyr i deler av samtalen å ha moderat assosiasjonsforstyrrelse og formelle tankeforstyrrelser i form av persevarasjon»
Videre står det «Observanten fremsto uten objektive tegn på hørselhassusinose. Han benektet å ha hørt stemmer, eller erfart tankeoverføring. Han sier imidlertidig at han fikk en ordre fra Kommandøren i England som sa:  Jeg vil du skal aktivere nå. Han fremstår smilende, tildekkende og hemmelighetsfull når han bes om å utdype dette. Han beskriver kontakt med meningsfeller gjennom teknologi som ikke kan spores. Fenomene vurderes som mulig selvhenføring eller hørselhallusinose».

Sakkyndige skriver «mulig hørselhallusinose» etter å ha fått bekreftet at han ikke har noen slikt og forklarer at informasjonen gis gjennom teknologi som tildekker IP addressen. Slik teknologi finnes. Blant annet gratisprogramvare Tor Project gjør dette og er komplett umulig å spore da den fjerner IP addressen.

Konklusjon: Sakkyndige har nok en gang vrangforestillinger og manglende kontakt med virkeligheten der de ikke er istand til å innse at det finnes ikke fnugg av data som støtter at han har hallusinasjoner, og det er derfor irrasjonelt å anta dette kan være tilfelle. Hallusinasjoner  oppstår typisk ved bruk av visse typer rus-stoffer eller overproduksjon av dopamin i hjernen som kan ha genetiske årsaker kombinert med stress. Såkalt antipsykotiske medisiner burde hete anti-dopamin medisin da de senker dopamin-nivået i hjernen slik at evnt hallusinasjoner opphører på kort sikt (og skader hjernen på lang sikt der effekten er dårlig). Dette har ingenting med psykose å gjøre i seg selv. Enkelte som har slike hallusinasjoner kan ha problemer med å skille mellom disse og virkeligheten og dermed bli psykotiske og ikke forstå hva de gjør. Det er ingenting som tyder på at dette er tilfelle med ABB som i flere år har planlagt hva han skal gjøre og er fullstendig klar over hvem han drepte og hvorfor. Dersom han hadde stemmer i hodet som befalte han å drepe muslimske aliens utkledd som mennesker på Utøya ville det være vært en sak for psykiatrien. Men å sykeliggjøre ideologi er en meget farlig vei mot totalitær stat der en fengsler politiske motstandere i dekke av at de er «psykotiske».

/dokumenter/breivik/sakkyndig202.jpg
«Observanden mener at hans liv er i fare. Han mener videre at det norske folk er i ferd med å bli voldtatt og drept, at det foregår etnisk rensing i landet, og at han er kommandør i en pågående borgerkrig. Symptomene vurderes som bisarre vrangforestillinger. Observanden mener han vet hva andre tenker og mener. Symtomet vurderes som en perseptuell vrangforestilling.»

Kommentarer:  Påstanden om at norske folk er i ferd med å bli voldtatt er et faktum med tanke på alle overfallsvoldtektene fra fremmedkulturelle. Norske kvinner tør ikke lenger gå ute om kvelden i Oslo. Mange nasjonalister mener at muhammedanere etterhvert vil begynne å drepe ikke-troende når de blir mange nok. Dette med etnisk rensing i landet er en meget velkjent nasjonalistisk forestilling, fordi masseinnvandring fra andre etniske grupper vil faktisk over tid renske ut egen etniske befolkning i stor grad.

Angående kommandør i en pågående borgerkrig er ikke dette ulogisk dersom gruppen Knight Templar faktisk finnes og den er så liten at nær sagt hvem som helst i den kunne få tittelen kommandør. At Breivik mener han vet hva andre mener og tenker er selvfølgelig bare ment i ideologisk sammenheng. Fordi de fleste mennesker er hjernevasket til å tenke på samme måte er det lett å vite hva de tenker og mener ut fra noen ganske få eksempler på deres meninger. Det kalles ideologisk innsikt, noe sakkyndige tydeligvis ikke har noe som helst greie på. Konklusjon: Sakkyndige prøver å sykeligjøre ideologisk måte å tenke på som de delvis mangler intellektuelle evner til selv å forstå, og delvis fordi de av ren multikulturalistisk rangvilje nekter å forstå i tilfellet påstand om etnisk rensning som er veljent fra grupperinger som f.eks. Vigrid som har skrevet dette i over 10 år.

/dokumenter/breivik/sakkyndig238.jpg
«Kontinuerlig, antipsykotisk medikasjon i advekvat dosering, oppfølging og monitorering  av tilstanden av kvalifisert personallege og etter hvert opplæring i gjenkjenning av egne symtomer vil være nødvendig for å oppnå symptomkonroll»

Sakkyndige fremstår her helt i tråd med marxister og oppfører seg slik som Stalins «psykiatre» gjorde med politiske motstandere.

Dagbladet:
«Breivik viste ingen tegn til anger da han i går ble fengslet i ti nye uker. Han foreslo i stedet at han burde løslates og at Forsvaret burde tildele ham Norges høyeste utmerkelse i krig, Krigskorset med tre sverd. – Dette bekrefter jo bare at de sakkyndige har truffet bra med sin konklusjon, sier Blattmann til Fædrelandsvennen

Kommentar: Nei, det bekrefter ingenting annet enn at dette er en måte å gi utrykk for at han ikke annerkjenner rettens dommere fordi de anses for å være multikulturalister. At han ikke viser anger er typisk for psykopater forøvrig noe en rettspsykiater mener han er. Anders Behring Breivik var ifølge kilder plagsom mot andre skoleungdommer og ble også bøtelagt for tagging i 1996. I 1997 fikk han en dom for promillekjøring med moped, opplyste PST på en pressekonferanse hvor de blant annet la fram hva de ville ha funnet på Breivik hvis de hadde foretatt en bakgrunnssjekk før 22. juli. I sitt såkalte manifest skriver han følgende om sin tid i taggermiljøet: «I løpet av de to mest aktive åra, da jeg var 15 og 16 år, antar jeg at jeg og to andre utførte skader på eiendom for omtrent to millioner euro (ca. 16 millioner kroner). Vi tre var de mest aktive i en taggergjeng på rundt tusen personer.»

Aftenposten:
Da Anders Behring Breivik skulle mentalundersøkes, møtte han opp velforberedt med en rekke spørsmål til de to psykiatere. Det første var om de likte Knut Hamsun! Han ville også vite om de gikk inn for «multikulturalisme». Behring Breivik fryktet tydeligvis å lide samme skjebne som Hamsun, nemlig å bli erklært sinnssyk og dermed utilregnelig.

I Hamsuns tilfelle var den psykiatriske innsats helt klart et statlig bestillingsarbeid. Professor Gabriel Langfeldt ble beordret til saken. Han strittet imot, fordi han mente det stred imot hans faglige ære, men fikk vite at hans faglige ære var underordnet den nasjonale ære. Det var nasjonen som skulle reddes fra internasjonal skam ved å dømme den høyt elskede dikter og nobelprisvinner som landsforræder.

vl.no/samfunn/-breivik-er-ikke-psykotisk-/
Etter møtet 1. november skriver Rosenqvist faktisk at Breivik er i god psykisk form:

– Jeg oppfatter hans avvikende utsagn som et uttrykk for ekstrem ideologi, ikke på noe vis som en psykotisk virkelighetsoppfatning, skriver Rosenqvist, men legger til at dette er noe de rettssakkyndige må ta stilling til.

Rosenqvist sammenligner Breiviks tilstand med personer som tilhører ekstreme religiøse sekter eller andre ytterliggående ideologier. Hun skriver at mange mennesker i slike samfunn over flere generasjoner kan forfekte synspunkter få andre deler, men uten at de kan gis en diagnose om psykose eller vrangforestillinger i psykiatrisk forstand.

Aftenposten:
– Anders Behring Breiviks virkelighetsoppfatninger deles av et sosialt fellesskap av tusenvis av mennesker, sier terrorekspert Tore Bjørgo

– Sentrale talsmenn for den norske anti-innvandringsbevegelsen på 1980- og 1990-tallet fremsatte en rekke uttalelser som ligner sterkt på de utsagnene som rettspsykiaterne i Breiviks tilfelle fortolket som bisarre vrangforestillinger og uttrykk for psykose, sier en av Norges fremste eksperter på ekstremister, professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.

Vg:
En kortversjon av slike totalitære ideer er følgende ifølge historieprofessor  Øystein Sørensen:

 • En forestilling om at man har erkjent en stor sannhet om samfunn, historie, politikk og ideologi.
 • En forestilling om at det nåværende samfunn er truet, i ferd med å bli ødelagt og går mot en undergang.
 • At det er nødvendig å bryte tvert med det bestående samfunn = En revolusjonær forestilling.
 • En forestilling om at man har et positivt mål; oppskriften på et idealsamfunn.
 • Man mener man har rett til å ta i bruk alle virkemidler i kampen – om nødvendig terror og massemord. Totalitære tenkere forbeholder seg retten å bestemme over andre menneskers liv og skjebne.

– Etter å ha lest begrunnelsen i den rettspsykiatriske rapporten har jeg noen synspunkter. Det som de oppnenvte psykiaterne karakteriserer som paranoide, grandiose vrangforestillinger, og som utgjør en substansiell del av konklusjonen psykose vil jeg kalle en totalitær mentalitet.

Bilde av en ekte psykopat og barnemorder:

Psykopatisme er et etisk system der det er rett å ofre andre for seg selv, selv om det skader disse mot deres vilje (selvforsvar ikke medregnet), og psykopati er praktisering av denne etikk (artikkel om psykopati)

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar