Ideologien jødedom

Jødedom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er basert på kristendom som igjen er basert på gamle testamente som er fundamentet i jødedommen. Derfor er dette temaet politisk relevant.


Religiøse ideologier – manipulering for maktkontroll
Religiøse ideologier er skapt for å kontrollere og slavebinde mindre intelligente mennesker ved å utrope dem til talerør for gud(er) eller annet overnaturlig slik at de kan lure til seg makt de ellers ikke ville fått. Disse gud(er) ble i utgangspunktet fremstilt som f.eks. månen eller solen fordi ingen på den tiden forstod hva dette var for noe. Fordi religiøse ideologier har sitt utgangspunkt i å følge hærførere og andre maktmennesker, så har det ofte vært dødsstraff for å kritisere slike ideologier – de tåler ikke kritisk lys og mennesker vil derfor forhindres i å lære å tenke i samtlige skolesystem i hele verden slik at de ikke utvikler evner til å være kritisk til irrasjonell informasjon.


Mosaisk tro / gammeltestamentlig jødedom – fundamentet for Abrahamske religioner og ideologier
Jødedom er en religiøs ideologi som består av gamle testamente og Talmud. Moselovene og Nezikin i Talmud inneholder et omfattende politisk system med straffelover, juridisk regulering av ekteskap og arv osv. Liknende finnes også i Koranen og Hadith (som tilsvarer jødenes Talmud). Jødenes helligste bok Toraen er det samme som 5 første mosebøker. Talmud er muntlige overleveringer basert på ulike rabbineres (jødiske skriftlærde) sine tolkninger av Toraen.

En jøde er en som er tilhenger av jødedommen etter moderne definisjon. Tradisjonell jødisk definisjon inkluderer også de som er født av jødisk mor (uansett rase) og dermed blander sammen ideologi og gener, noe som er svært uheldig. Nesten alle som kaller seg jøde gjør det av tradisjon fordi de tror på Gud, og bryr seg ikke om moselovene. Det er tolkningsspørsmål om politiske straffelover i Bibelen kun skal gjelde når de ble laget, fordi det f.eks. ikke fantes tyveriforsikring, prevensjon eller sikkerhet for barn utenfor ekteskap 2000 år siden. Generalisering av alle som kaller seg jøder som onde er nesten alltid bygget på feilaktige ideer fra 1800 tallet om at jøder er en rase, og ble tatt i bruk under 2. verdenskrig med fatale konsekvenser i form av konsentrasjonsleirene. De som støtter politisk innhold i Bibelen i form av moselover bør omtales som marxister fordi marxismen bygger på politisk jødedom.

Ifølge gamle testamente, Salmenes bok kapittel 82:6-7 «Jeg har sagt: «Dere er guder, sønner av Den høyeste er dere alle. Men dere skal dø slik et menneske dør»», noe som beviser at GT omtaler levende vesner (utenomjordiske eller mennesker) som guder, og det er en vanlig oppfatning blant primitive mennesker at noen av dem er guder. Egyptiske faraoer på den tiden jødedommen ble skapt ble feks. oppfattet som gudesønner og liknende, og dette medførte bygging av pyramidene til ære for dem, noe som ville være utenkelig om de bare ble ansett som vanlige mennesker.

I første Mosesbok, kapittel 1 står det skrevet at Gud snakker om «oss» (i flertall) som skal lage mennesker i deres bilde så de ligner dem. Mao det er snakk om flere guder med en ledergud som likner mennesker i utseende: 26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!»

I første mosesbok, kapittel 3 bekreftes at «Herren Gud» har bein som mennesker og mangler evner lik mennesker på den tiden til å finne ut hvor mennesker er i en hage dersom de gjemmer seg, noe som beviser at «Herren Gud» ikke kan være utenomjordiske da disse ville hatt teknologi for å lokalisere mennesker i en hage uten å spørre hvor de var: 8 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. 9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?»

I første Mosesbok, kapittel 6 – «Ondskapen øker på jorden» skrives det eksplisitt at gudesønnene tok menneskedøtrene som koner og fikk barn med dem, og derfor var mennesker de også men sannsynligvis av en høyere og sterkere rase: 6 Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. 2 Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha … 4 Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.

Noahs Ark er en av de mest absurde myter i bibelen. Den er skrevet rett etter påstanden om gudesønner som tok menneskedøtre som koner og påstår at Herren angret seg fordi han hadde skapt så mange onde mennesker og ville nå ha hjelp av Noah til å bygge en stor ark der et par av alle dyrearter inkludert pingviner fra sydpolen skulle vandre helt til. Deretter skulle Herren la det regne så mye at alle andre mennesker, barn inkludert døde. At selve skaperen av Universet skulle trengt hjelp av Noah til å ta vare på disse dyrene i en enkel båt og ikke isteden drept bare de onde menneskene direkte ville være en psykotisk påstand. En ekte Gud ville også skjønt at ondskapen ville økt like mye senere og alt ville være bortkastet arbeid.

I Jesaja, kapittel 7 – «Immanuel-tegnet» står det eksplisitt skrevet at herren Gud må låne barbersaker for å fjerne hår på kroppen. Fordi denne mangler slike ting kan ikke denne «Guden» være utenomjordisk skapning. Det er derfor ingen tvil om at «Herren Gud» er et menneske som tillegges overnaturlige evner, slik indianere først trodde at den hvite mann også hadde overnaturlige evner og var en form for Gud. I Nord Korea i dag oppfattes lederen som halvgud av mange innbyggere som også viser hvor lett det er for mennesker å omtale ledere for guder uten at de er det.

10 Herren talte igjen til Ahas og sa: 11 «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriket eller oppe fra det høye!» 12 Men Ahas svarte: «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.» … 20 Den dagen skal Herren barbere med en kniv han har leid på den andre siden av Storelven, med kongen av Assur, alt hår både på hodet og mellom beina, ja, også skjegget skal kniven ta bort.

I første Mosesbok, kapittel 18:17 skrives det «Da tenkte Herren»… Hvordan vet de som skriver historien hvordan herren tenker? Det står ingen steder at Herren forteller mennesker hva denne «tenker» og det ville være helt utenkelig om det var en ekte Gud som ikke ville formidle egne super-avanserte tanker til meget primitive mennesker. «Herren» er derfor like intellektuelt tilbakestående som menneskene, lever blant dem og formilder sine tanker til dem, eller enda mer trolig; hele bibelen er bare eventyrbok som tillegger mennesker overnaturlige evner med det motiv å motivere følgere av krigsherrer, og da er det jo lett å bare finne på hva «Herren» tenker.

At «Herren» er like primitiv som menneskene bekreftes i Josva kapittel 10 der det forklares at «Herren» faktisk er en krigsgud som kaster steiner på mennesker for å drepe dem, noe som beviser hinsides tvil at dette verken er noen ekte gud (som ikke ville trengt å bruke steiner) eller utenomjordiske (som ville bruke laservåpen eller annet avansert): 11 Da de hadde flyktet for israelittene og var kommet til bakken ned fra Bet-Horon, kastet Herren store steiner ned over dem fra himmelen, hele veien til Aseka, så de døde. De som ble drept av haglsteinene, var flere enn de som israelittene drepte med sverd.

Den falske avguden og krigeren «Herren»
«Herren» slik beskrevet i Bibelen er en krigsgud med menneskekropp som kalles Yahweh (Jehova på norsk) og som påstås i Bibelen å være Guds navn. Problemet her er at med en gang en skriver noe annet enn et generelt ord for «Gud» kan det være en eller annen avgud det siktes til, når denne ikke kun er språklig definert som «skaperen av alt (bortsett fra seg selv)» slik Gud er definert som. Både navnet Yahweh og Jesus er uløselig knyttet til bibelsk teori og ikke som generelt ord for Gud i et gitt språk. Ordet Gud på engelsk er God, på hebraisk (original bibeltekst) Elohim, og på arabisk Allah.

I andre Mosesbok, kapittel 31 oppfordres det til drap på de som ikke holder hviledagen (som før var lørdag) hellig: 15 I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø.

I tredje Mosesbok, kapittel 24 – Spott mot herrens navn, oppfordrer «Herren» til Moses å steine en person fordi denne «spotter Herren», og det er kanskje ikke så rart «Herren» spottes med tanke på hvordan dette vesenet fremstilles: 10 Blant israelittene var det en mann som var sønn av en israelittisk kvinne, men som hadde en egyptisk far. I leiren kom sønnen av den israelittiske kvinnen i krangel med en israelitt. 11 Denne sønnen spottet Navnet og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Moren hans het Sjelomit og var datter til Dibri fra Dans stamme. 12 De holdt ham i forvaring til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. 13 Og Herren sa til Moses: 14 Før spotteren utenfor leiren! Alle som hørte ham, skal legge hendene på hodet hans, og hele menigheten skal steine ham. 15 Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. 16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter Navnet.

I Josva – kapittel 8 beskrives herren som en «krigsherre» for Josvas hær på 30000 mann med utsagnet: Ta med deg hele hæren og gjør deg klar til å dra opp mot Ai. Se, jeg gir kongen i Ai og hans folk og by og land i dine hender.

I Andre kongebok, kapittel 19 bekreftes det at denne guden er en krigsgud fordi «Herrens engel» driver med selv å drepe 185000 mann med å «slå dem ihjel», noe som bekrefter at det er snakk om fysiske primitive slag og ikke noe overnaturlige metoder fordi dette ville skapt slik oppsikt at det hadde vært detaljert forklart om så var tilfelle: 35 Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel et hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir.

I andre Mosesbok, kapittel 12 driver «Herren» med massemord på alle førstefødte som hevn: 29 Midt på natten slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, fra den førstefødte hos farao, som satt på sin trone, til den førstefødte hos fangen i fengselet, og alle de førstefødte dyr i buskapen.

I tredje Mosesbok, kapittel 26 truer «Herren» folket med at de må spise deres egne barn om de ikke lyster ordre: 27 Hvis dere likevel ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, 28 da vil jeg for min del sette meg opp mot dere i vrede og tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres. 29 Da skal dere spise kjøttet av deres egne sønner og døtre.

I femte Mosesbok, kapittel 2 fortelles det om «Herren» som en krigsgud overga fienden slik at de kunne drepe alle barna: 32 Sihon kom ut for å møte oss til strid ved Jahas med hele sin hær. 33 Herren vår Gud overga ham til oss, og vi slo både ham og sønnene hans og hele hæren. 34 På samme tid inntok vi også alle byene hans, slo hver by med bann og utryddet alle, både menn, kvinner og barn. Vi lot ingen overleve.

I femte Mosesbok, kapittel 13 gis det klare instrukser om å drepe avgudsdyrkere: 6 Det kan hende at din bror, din mors sønn, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din kjæreste venn lokker deg i hemmelighet og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene omkring dere, enten nær eller fjernt, fra den ene enden av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gi etter og ikke høre på ham. Du må ikke vise ham medfølelse og ikke skåne eller dekke ham. 9 Nei, du skal ta livet av ham. La din hånd være den første som løftes mot ham for å drepe, og siden skal hele folket løfte hånden mot ham. 10 Du skal steine ham i hjel fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av slavehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør en slik ugjerning blant folket ditt. 12 Det kan hende at du hører noen si om en av de byene Herren din Gud gir deg å bo i, 13 at svikefulle mennesker har stått fram hos deg og lokket innbyggerne i byen og sagt: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som dere ikke kjenner. 14 Da skal du undersøke dette nøye, granske det og spørre deg for. Hvis det er sant og blir stadfestet at dette avskyelige er gjort hos deg, 15 skal du hugge ned innbyggerne i denne byen med sverd. Både byen og alt som er i den, skal du slå med bann og ødeleggge.

I femte mosesbok, kapittel 20 gis det klare instrukser fra den åpenbare falske avguden «Herren» om etnisk rensing der både menn, kvinner og barn fra diverse andre folkegrupper skal slås ihjel dersom de forsvarer seg mot å bli slaver: 10 Når du rykker fram mot en by for å angripe den, skal du først tilby den fred. 11 Dersom byen svarer med fred og åpner portene for deg, skal alt folket som finnes i byen, være slaver og tjene deg. 12 Men dersom den ikke vil slutte fred, men føre krig mot deg, skal du beleire byen. 13 Herren din Gud vil overgi den i dine hender, og du skal hugge ned alle mennene der med sverd. 14 Men kvinnene, småbarna og husdyrene og alt annet i byen kan du ta som bytte. Du kan ta for deg av dette byttet fra dine fiender som Herren din Gud gir deg. 15 Slik skal du gå fram mot alle byene som ligger langt borte fra deg og ikke tilhører folkeslagene her. 16 Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve. 17 Du skal slå dem alle med bann og utrydde dem, både hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik Herren din Gud har befalt deg. 18 Ellers kunne de lære dere å ta etter alt det avskyelige som de har gjort for sine guder, slik at dere synder mot Herren deres Gud.

I Første Samuelsbok, kapittel 15 bekreftes nok en gang at «Herren» er en krigsgud som også driver med uetisk krigføring fordi det er snakk om massemord på barn: 2 Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. 3 Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

I Jeremia, kapittel 46 er det eksplisitt skrevet at «Herren» er hærskarenes Gud, dvs. en krigsgud for å hjelpe hærførere til å vinne kriger: 10 Den dagen er en hevnens dag for Herren, hærskarenes Gud, han tar hevn over motstanderne. Sverdet får ete seg mett og drikke seg utørst på blod. Det er offerslakting for Herren, hærskarenes Gud i landet der nord ved Eufrat.

I femte Mosesbok – kapittel 22 er det dødsstraff for kvinner som viser tegn på at de har hatt sex før ekteskap: 20 Men dersom beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at jenta var jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive hor i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

I andre Mosesbok – kapittel 22 oppfordres det til å drepe trollkvinner og henrette de som ofrer til andre Guder: 18 En trollkvinne skal du ikke la leve. 22,20 Den som ofrer til andre guder og ikke til Herren alene, skal bli slått med bann og utslettet. Ifølge GT ga Moses selv ordre om å drepe 3000 personer som var med på å lage avguden gullkalven: 2 Mos 32,27 Og han sa til dem: «Så sier Herren, Israels Gud: Spenn sverdet på dere, hver og en! Gå fram og tilbake i leiren, fra port til port, og slå i hjel brødre, venner og slektninger!» 28 Levittene gjorde som Moses sa, og den dagen falt det omkring tre tusen mann av folket. 29 Da sa Moses: «I dag er dere blitt innviet til Herren, siden dere har vendt dere mot deres egne sønner og brødre. Så vil han gi dere sin velsignelse i dag.» Muhammedanere anser Moses som grunnla politikken i jødedommen for å være den av profetene som likner mest på Muhammed i tenkemåte og handling, og de jødiske moselovene strider i like stor grad mot menneskerettighetene som Sharia sine straffelover i Koranen.

I fjerde Mosesbok, kapittel 16:30 og femte Mosesbok kapittel 32:22 trues de vantro med dødsriket under jorda med åpenbare henvisninger som bygger på observasjon av lava oppi en vulkan som veien ned ditt.

Ifølge jødiske Talmud Gittin 56b-57a havnet Jesus i helvete og er der fortsatt. Fordi kristne kirker alltid har hatt mye større respekt for moselovene og jødedommen enn Jesus ord, så er dette noe kristne kirker aldri kritiserer jøder for å tro på.

Den jødiske slavehandel
3. mos 25: 44 Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere. 45 Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet. Dere kan eie dem, 46 og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid. Dere kan bruke dem som slaver. Men blant dine brødre israelittene må ingen være som en hard hersker mot andre.

Slavehandelens sentrum i USA var Newport, Rhode Island. Det er også der det var flest jøder og den eldste synagogen. Seymour, B Liebman fra jewish historical society (mao jøder selv skrevet den) skriver i sin bok: «They came with ships carrying african blacks to be sold as slaves. The traffic in slaves was a royal monopoly, and the jews was often appointed as agents for the crown in their sale. They [the Jews] were the largest ship chandlers in the entire Carribean region, where the shipping business was mainly a Jewish entreprise. The ships were not only owned by Jews, but were manned by jewish crews, and sailed under the command of Jewish captains».

Den jødiske historikeren Marc Lee Raphael skrev i boken Jews and judaism in the united states: A documentary history: «Jewish merchants played a major role in the slave trade. In fact, in all the American colonies, whether French (Martinique), British, or Dutch, Jewish merchants frequently dominated. This was no less true on the North American mainland, where during the eighteenth century Jews participated in the ‘triangular trade’ that brought slaves from Africa to the West indies and there exchanged them for molasses, which in turn was taken to New England and converted into rum for sale in Africa. Isaac Da Costa of Charleston in the 1750’s. David Franks of Philadelphia in the 1760’s. Aaron Lopez of Newport in the late 170’s and early 1770’s dominanted Jewish slave trading on the American continent».

Arnold Wiznitzer fra Jewish historical society skrev i boken Jews in Colonial Brazil at «The buyers who apperared at the autctions were almost always Jews, and because of their lack of competitors they could buy slaves at low prices. If it happened that the date of such an auction fell on a Jewish holiday the auction had to be postponed». The universal jewish enclyopedia, vol 10, page 48 skriver «The trade in slaves constituted the main source of livelihood for the Roman Jews». I boken «A history of the jews. From babylonian exile to the end of world war II» publisert av jewish publication society of america ved Solomon Grayzel: «Jews were among the most important slave dealers [in European society]».

I Encyclopedia Britannica skriver Jacob Marcus, Jewish Historian : «In the dark ages, the commerce of western Europe was largely in his [the Jew’s] hand, in particular the slave trade». Samme person skriver i United States Jewry 1776-1985 : All through the eighteenth century, into the early nineteenth century, Jews in the north were to own black servants. In 1820, over 75 percent of Jewish families in Charleston, Richmond, and Savannah, owned slaves, almost 40 percent of all Jewish households in the United States owned one slave or more.

Den jødiske dommeren Stanley Greenburg i philadelphia ga ordre i strid med USA sin grunnlov at disse fakta ikke skulle bli tillatt å sendes på lufta for at dette ikke skulle bli kjent for ikke-jøder, fordi slavedrift var mange ganger mer vanlig i jødiske familier enn hos ikke-jøder.

Halakha er mengden av religiøse og politiske lover for Jøder, inkludert gammeltestamentlige moselover fra toraen (613 stk), og senere talmudske og rabbinske lover samt noen skikker og tradisjoner. En sjefrabbiner av Israel er godkjent lovmessig som den øverste autoritet for halakha og spiritualitet for det jødisk troende folk i Israel. Ovadia Yosef er en slik tidligere sjefsrabbiner av Israel, høyt annerkjent av ortodokse jøder og i år 2012 tjener som spirituell leder av Shas politiske parti i det Israelske parlament. I en seremoni i 2010 uttalte Yosef at «Hele formålet med ikke-jøder er å tjene jøder». Han sa at ikke-jøder (omtalt som gentiles) vil arbeide som slaver for jødene mens disse sitter og spiser og det er årsaken til at ikke-jøder er skapt. I samme artikkel i Jerusalem post, 18. Oktober 2010 sammenliknet Yosef ikke-jøder med apekatter som har kun som oppgave å tjene sin herre. Til venstre i bildet sitter han sammen med Israelsk statminister Ariel Sharon:

Yitzchak Ginsburg (født 14 November 1944) er en amerikansk født og kjent Israelsk rabbi som har skrevet flere bøker og viet sitt liv til studie av Talmud. Han er leder av Gal Einai organisasjonen i Israel. Sitat fra wikipedia: He claims that while the Jews are the Chosen People and were created in God’s image, the Gentiles do not have this status…. Ginzburg stated that, on the theoretical level, if a Jew requires a liver transplant to survive, it would be permissible to seize a Gentile and take their liver forcefully. From this point only a small further step is required to actively encourage and support the killing of non-Jews, as Ginzburg did in the case of Goldstein.

Rabbi Menachem Mendel Schneerson (April 5, 1902 . June 12, 1994 NS) var en høyt annerkjent person. Ifølge wikipedia så erklærte President Carter i 1978 og U.S. kongressen at hans burstag skal få status som «Education and Sharing Day » og han fikk den såkalte «National Scroll of Honor.» i 1983. Etter hans død ble han tildelt av over 220 kongress menn deres ærverdige gullmedalje. Ifølge President Clinton: «The late Rebbe’s eminence as a moral leader for our country was recognized by every president since Richard Nixon. For over two decades, the Rabbi’s movement now has some 2000 institutions; educational, social, medical, all across the globe. We (the United States Government) recognize the profound role that Rabbi Schneerson had in the expansion of those institutions.».

Kontrollen jøder har over USA sin politikk og massemedia har medført at folket ikke får vite hva han virkelig mener. Her er et sitat: The body of a Jewish person is of a totally different quality from the body of a member of any other nation of the world…. The Jewish body looks as if in substance it were similar to the bodies of non-Jews, but … the bodies only seem to be similar in material substance, outward look, and superficial quality. The difference of the inner quality, however, is so great that the bodies should be considered as completely different species. This is the reason why the Talmud states that there is a halachic difference in attitude about the bodies of non-Jews…. Their bodies are in vain … An even greater difference exists in regard to the soul. Two contrary types of soul exist. A non-Jewish soul comes from three satanic spheres, while the Jewish soul comes from holiness.. [Israel Shahak and Norman Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel (Pluto Press, London, 1999), p. 59-60]

Blant tilhengere av gamle testamente er det flere ulike grener som i historien har hatt religiøse kriger mot hverandre – muhammedanere, kristne og tradisjonelle Talmud-jøder. I nazismens bibel Mein Kampf skriver Hitler at marxismen bygger på mosaisk tro (jødedom) og denne tro er laget for den jødiske rase samt sitat «I had turned into a fanatical anti-semite». Dette ga Hitler stor oppslutning i det tyske folk som ikke skjønte at Hitler rettet hatet primært mot rase og ikke jødedom, noe som kalles for antisemittisme som er en rasistisk ideologi.

Kritikk av jødedom og muhammedanisme blir ofte nazifisert av kommunister som rasisme selv om dette er selvmotsigende fordi religion og ideologi ikke er noen rase. Å omskrive betydningen av ordene i språket for å forsvare ondskap er typisk metode som psykopater bruker fordi mennesker tenker med språket. Om språket ødelegges tenker folk automatisk feil og blir mentale slaver for psykopatenes vilje når innholdet av en ord betyr akkurat det psykopaten ønsker ordet skal bety.

Årsaken til at Mein Kampf retter hat mot jøder som rase og ikke bare jødedommen kommer ikke klart fram i boka, men det er kjent sak at nazi-Tyskland var kristent og Jesus i nye testamente hevder at jødiske fariseere er barn av satan og falske jøder (Joh. 8:44). Enkelte opererer ut fra teorien om at de ekte israelitter er hvite mennesker mens de som kaller seg jøder er falske israelitter av semittisk rase som «prøver å utgi seg som Guds utvalgte folk og derfor må utryddes». Internet er full av nettsider som har lange utredninger som støtter dette, blant annet The White Race Is the True People of Israel og Israel and the White Race. Nazismen som kristen-jødisk sidegren vil forklare utmerket hvorfor kampen mot prostitusjon er veldig viktig for nazistene.

Den hatefulle ideologien i GT (som jødedom og delvis kristendom i strid med Jesu lære bygger på) hevder altså at Gud selv legitimerer at «israelitter» kan ta ikke-jøder som slaver. Dagens utgaver av gamle testamente skriver at GT og dermed jødedommen er imot drap og tyveri pga. de kjente ti bud. Den korrekte oversettelsen er slik: Du skal ikke drepe, ei heller skal du begå hor, ei heller skal du stjele, ei heller skal du bære falsk vitnesbyrd mot din neste, ei heller skal du begjære din nestes hustru og du skal ikke begjære din nestes hus, hans mark, eller hans slave eller hans slavinne, hans okse eller hans esel, eller noe andet, som tilhører din neste (eller nabo avhengig av oversettelse). På originalspråket finnes det ikke punktum. Originalen korrekt oversatt skriver at disse bud gjelder kun mot «sin neste (eller nabo)» og fordi disse bud ble gitt til israelitter er det opplagt at disse kan tolke det kun ment som andre jøder.

Muhammedanisme/koranfundamentalisme har tilsvarende holdinger til ikke-troende og den katolske inkvisisjonen i middelalderen var slett ikke bedre.

Den 19. Desember 2008 skrev den kjente og respekterte (ærlige) jødiske journalisten Joel Stein i den jødisk eide storavisen Los Angeles Times følgende uten å få en eneste kritisk kommentar fra jødiske miljøer påfølgende 3 år: I don’t care if Americans think we’re running the news media, Hollywood, Wall Street or the government. I just care that we get to keep running them. Wikipedia har en omfattende liste med referanser som bekrefter dette. Ifølge Wikipedia: J.J. Goldberg wrote in his 1994 book Jewish Power that 45% of the Democratic Party’s fundraising and 25% of that for the Republican Party came from Jewish-funded Political Action Committees. Richard Cohen, a columnist for the Washington Post, updated those figures in 2006 citing figures of 60% and 35% respectively for the Democratic and Republican Parties. According to the Washington Post, Democratic presidential candidates depend on Jewish sources for 60% of money from private sources.

Facebook og Youtube som eies av Google har total kontroll over sosiale medier i alle vestlige land, og er ifølge Wikipedia eid av jøder. Disse sensurerer sannheter de selv ikke liker som f.eks. faktabasert info om holocaust som er i strid med marxistisk tankeforbrytelse-lovverk. At jøder har mye makt over hvordan mennesker tenker i Europa og USA er derfor ingen konspirasjonsteori men fakta. Kristne mennesker er de fremste til å forsvare sensursystemet pga. Kirkens støtte til den gammeltestamentlige jødiske ideologi.

Rockefeller familien er en amerikansk industri, politisk og bankfamilie som har en av verdens største formuer og er en av (eller den mest) innflytelsesrike familie i USA. De grunnla Trilateral Commission som består av mennesker med stor makt i økonomi, industri, massemedia og politikk. Dino Knudsen har som første forsker fått tilgang til arkivet deres og funnet ut at de har så mye politisk makt at det er mer riktig å si at politikk og diplomati er mer styrt av disse elitegruppene enn av funksjoner i regjeringer i hvert land. I boken The Grandees – America’s Sephardic Elite skrevet av annerkjente Stephen Birmingham, så avslører han eksistensen av en sjelden bok som var publisert kun for jøder og skrevet av den jødiske Rabbi Malcom H. Stern med tittelen Americans of Jewish Decent. Boken ble publisert i 1960 av Hebrew Union College, veide 4.5 kilo, ga historien til 26000 jøder i Amerika, og ble laget i bare 550 kopier kun for jødiske ledere så de kunne vite hvem som var jøder. Siste utgave kom i 1991 med 50000 navn og tittelen First American Jewish Families. Boken har blitt ansett som en av de mest verifulle forskningsverktøy til jødisk historie. Sitat fra The Grandees på side 4: Who would expect to find the Rockefellers in the book. Han har også skrevet boken Our Crowd om familiebakgrunnen til amerikas rikeste jøder, og hans arbeider har blitt hyllet i jødiske publikasjoner som førsteklasses arbeide.

https://www.youtube.com/watch?v=Vgt2J54iZOQ

Fordi svært mange maktmennesker i USA er jødiske har de fått så mye makt at amerikanske presidenter hyller jødedommen symbolsk med å ta på jødiske kippa på hodet og stå foran klagemuren:

Enkelte tidligere presidenter og en rekke andre militære ledere og maktpersoner innen media, bank og finans er eller har vært medlem i den hemmelige eliteklubben Bohemian Grove der de hvert eneste år deltar i en okkult religiøs seremoni som heter «The Cremation of Care». I ritualet som fremføres av en yppersteprest overfor medlemmene (ca. 2500 i år 2014) er det symbolsk ofring av mennesker til en avgud som fremstilles som en stor ugle og ble laget i 1929 i stål og betong. Ritualet ble filmet her av en kjent radioprater som ulovlig tok seg inn på området og filmet dette om natten:

Ritualet virker som en blanding av flere okkulte retninger, blant annet inspirert av tilbedelsen av avguden Molock (evt. Molek, Molech) som er omtalt i 3. mosesbok som en avgud som krever at barn myrdes og ofres. Dette ble praktisert blant annet av den semittiske gruppen Canaaties og slik menneskeofring er beskrevet i blant annet Gamle Testamente. Dommerne 11:30-38 omtaler historien om Jefta som ofret sin egen datter til denne avguden uten at datteren ifølge historien protesterte på det, noe som viser at det var del av denne kulturen å myrde egne barn. I virkeligheten utføres slik ofring for å tilfredsstille svært onde mennesker som leder samfunnet så de kan få ut sin aggresjon og føle makt over andre mennesker.

At fremstående maktmennesker innen politikk driver med symbolske ritualer som historisk bygger på ekte menneskeofring kan delvis være bevisst strategi for å ta vekk oppmerksomheten fra jødedommen slik at negativ oppmerksomhet blir rettet mot en for lengst utdødd okkult tro som ikke har noe med dagens religiøse ideologier som har stor makt.

Jøder og rase
Ordet «jøde» betyr person som er tilhenger av jødedom dersom en ikke spesifikt snakker om gener. Den bibelske beskrivelsen av «Israels barn» som refererer til de Moses var ledere for og deres etterkommere, hadde opprinnelse fra nord-afrika og med liknende utseende som Egyptere fra samme tid. Dette er sannsynlig ut fra historien om Moses der det ikke gjøres forskjell på Egypiske barn og Israelittiske barn. Moses ble født på en tid (ca 1200 f.kr) hvor den regjerende egyptiske farao hadde kommandert at alle guttebarn som ble født av en israelitt i egyptisk fangenskap skulle la drepes ved å druknes i Nilen. Moses’ mor la derimot sønnen i en kurv av sivstrå, som hun lot drive nedover Nilen. Da faraos datter var ute og badet fikk hun se kurven med den lille gutten i, og hun tok ham til seg. Moses vokste så ifølge GT opp ved faraos hoff og senere grunna den monoteistiske jødedommen med kun en eneste Gud.

Historien om Moses er antakelig en myte fordi moderne vitenskap har bevist at Egyptere ikke brukte slaver slik bibelen forteller, men hadde ifølge moderne vitenskap lønnede arbeidere. Litt over 100 år før Moses sin tid var det en farao med navn Akhenaten som forkastet flerguderi til fordel for monoteisme, og disse ideer kan være brukt som grunnlag for monoteismen i GT fordi dette kom relativt kort tid etterpå.

Byste av Tutankhamon (Tut-ankh-aton, 1335 f.kr) som ble funnet i hans grav som viser han var brun i huden, og derfor var trolig opprinnelige etniske jøder og deres etterkommere brune i huden, noe som rasemessig likner palestinere i området rundt Israel som i dag er muhammedanere:

Såkalte «etniske jøder» med europeisk avstamning kalles Ashkenazi jøder og stammer ifølge moderne forskning fra noen vitenskapsmenn fra Khazar riket i områder nær sør-Russland, mens andre forskere mener det eneste holdbare er å hevde at 81% av deres DNA stammer fra områdene nær Tyskland og en liten andel på 8.3% fra nær østen. Disse er ikke engang i nærheten av samme rase som de bibelske «Israels barn» og er derfor i virkeligheten ikke etniske jøder selv om de er en gruppering som er nær genetisk: The shared genetic elements suggest that members of any Jewish community are related to one another as closely as are fourth or fifth cousins in a large population, which is about 10 times higher than the relationship between two people chosen at random off the streets of New York City, Dr. Atzmon said. Ashkenazic and Sephardic Jews have roughly 30 percent European ancestry, with most of the rest from the Middle East, the two surveys find. The two communities seem very similar to each other genetically, which is unexpected because they have been separated for so long.

Ifølge Legacy: A Genetic History of the Jewish People, Harry Ostrer som er medisinsk genetiker og professor ved Albert Einstein College of Medicine in New York, så har «etniske jøder» en distinkt genetisk signatur. Området i midtøsten med navnet Palestina har siden moderne tidsregning vært bosatt av ulike etniske grupper. Etter andre verdenskrig samlet etniske ashkenazier (enten de var religiøse eller ikke) samt evt. ekte etniske jødiske bosetninger seg om ideen om å skape en nytt land i dette bosetningsområde blant annet pga. forfølgelsen av etniske ashenazier (feilaktig omtalt som jøder av Hitler) pga. deres gener av nazistene, mens også pga. faren for at muhammedanere skulle bli så mange at de dannet en shariastyrt stat selv og de religiøse jødene ville risikert forfølgelse pga. deres religiøse ideologi men ikke rase.

FN (de forente nasjoner) stemte fram forslag om opprettelse av to land i dette området, Israel og Palestina, men de arabiske landene stemte imot og ønsket å krige om landområdet slik muhammedanere har gjort i 1400 år. Pga. støtten fra USA har Israel ved hjelp av krigføring (der et ukjent antall uskyldige sivile også ble jaget eller drept) kunnet opprette en stat. Resultat at det påfølgende år ble sendt raketter mot Israels sivilbefolkning fra terrorister som kjempet for hellig krig basert på Koranen, og disse angrepene har vedvart på tross av avtaler med den palestinske siden om oppdeling av landet f.eks. i 1993. Dette medførte at Israel okkuperte Gaza og vestbredden for å jakte på terroristene samtidig som det forsøkes å unngå å skade sivilbefolkningen.

I 1950 skapte Israel Law Of Return som betyr at personer som er født av jødisk mor slipper inn i Israel og får automatisk statsborgerskap. Jødedom støttes av ca. halvparten av Israel sin befolkning i år 2012. Ca. 17% av Israels befolkning er muhammedanere og disse øker sin prosentandel mer enn alle andre etniske grupper slik at Israel kan bli en muhammedansk stat i fremtiden allikevel styrt av sharialover og der «vantro» blir annenrangs borgere i eget land.

Denne filosofi tar ikke stilling til Palestina-Israel saken men etisk sett er det generelt slik at dersom noen flykter fra sin eiendom pga. krig så har samme person sammen med egne barn (men ikke etterkommere alene) rett til å komme tilbake til sin eiendom senere forutsatt at de ikke støtter voldelig ideologi som er til fare for landet de skal vende tilbake til og her kan det være problematisk at Israel slipper inn folk pga. law of return men ikke gir statsborgerskap til de som etter dette prinsippet også kan ha etisk rett til å få det. Noe av årsaken kan være at Israel finner det vanskelig å skille de som støtter voldelig ideologi fra de som ikke gjør det og Hamas som kontrollerer Gaza har krevd at alle etterkommere etter Palestinere som flyktet (flere millioner) får vende tilbake noe som i praksis vil medføre at Israel blir en muhammedansk stat.

Sosialisme og kommunisme
Sosialisme er et kollektivistisk politisk system med varierende grad av eiendomsrett der staten bestemmer over innbyggeres liv og eiendeler basert på vilkårlig utformede lover. I likhet med moderat liberalisme trenger sosialisme et økonomisk sikkerhetsnett for å få nok politisk støtte.

Inntektsskatt og avgifter (med unntak av formueavgift) i moderne sosialisme er sjelden langt unna liberalistiske modeller, fordi dette gir på lang sikt best økonomisk vekst. Selv om den kinesiske regjering kaller seg kommunister er skattenivå moderat med høyere maksimal skatt for bedrifter (35% i 2022) enn gjennomsnitt for EU (21.7%), men lav mva. avgift på bare 13%.

De skrevne lover i praksis brytes av både politi og rettens dommere i desentraliserte former for sosialisme som f.eks. Norge har. Den største forskjellen mellom sosialisme og liberalisme er at sosialistiske land fullstendig mangler rettssikkerhet og ytringsfrihet, noe som er likt problem for alle typer totalitære regimer. Statlige forbud som kunstig øker boligpriser og derfor skaper fattigdom kjennetegner marxistiske regimer som f.eks. Norge og Sverige der det er høy innvandring fra ikkevestlige land. Forbud mot bordeller kjennetegner ofte totalitære stater fordi psykopater i ledelse ofte har eiertrang over kvinner.

I de mest ekstreme tilfeller er hele det sosialistiske landet i praksis et fengsel fullstendig uten eiendomsrett som innbyggere ikke kan forlate uten tillatelse (Nord Korea i dag. Tidligere Cuba før 14. Januar 2013 og Sovjetunionen 1922-1991). Dårlige soningsforhold og/eller overdrevent lange straffer laget med formål å plage isteden for rehabilitere kjennetegner generelt land med mye fattigdom i form av dårlige boforhold, selv om BNP per innbygger er høy som f.eks. i USA.

Sosialisme kan deles opp i internasjonal sosialisme og nasjonalsosialisme. Den originale feminismen fra 1800 tallet eller tidligere hadde kun like rettigheter som formål, mens feminismen fra 1960 er marxistisk og har som formål at kvinner skal ha flere rettigheter enn menn f.eks. i form av kjønnskvotering og vitnesaker i retten der kvinner blir trodd fordi de er kvinner. Ellers støttes generell marxisme noe som gjør den veldig lett å gjenkjenne. Kommunisme er revolusjonær form for internasjonal sosialisme som er imot demokrati og for væpnet revolusjon og historisk hadde sitt utspring i private interesser, primært finans noe som forklares i denne boken.

Ifølge verdens mest seriøse og brukte leksikon for jødisk historie Encyclopaedia Judaica, Volum 5 (Cog-Doz) år 2007 og side 91 (93 i pdf): «The Communist Movement and ideology played an important part In Jewish life, particularly in the 1920s, 1930s and during and after World War II» samt «Communism and support of the Soviet Union thus seemed to many Jews to be the only alternative, and Communist trends became widespread in virtually all Jewish communities. In some countries Jews became the leading element in the legal and illegal Communist parties and in some cases were even instructed by the Communist International to change their Jewish-sounding names and pose as non-Jews, in order not to confirm right-wing propaganda that presented Communism as an alien, Jewish conspiracy». Leon Trotsky var av jødisk opprinnelse (dog ikke religiøs) og en av lederne av den kommunistiske russiske oktober revolusjonen. Grunnleggeren av den revolusjonære formen for kommunisme, Karl Marx var også av jødisk opprinnelse selv om han ikke var religiøs.

Marxismens ideer spredde seg helt til Kina og medførte at 15-45 millioner sultet ihjel pga. The Great Chinese Femine i Mao Zedong sitt kommunistiske diktatur ifølge engelsk wikipedia. Etter Lenin fulgte kommunisten Stalin som i årene 1934-1936 brukte jødiske Genrikh Yagoda til å drepe flere millioner mennesker primært pga. matmangel. National Bureau Of Economic Research skriver år 2021 i oppdatert forskning på side 3During the Great Soviet Famine (1932-33), approximately seven million people perished and forty percent of these deaths occurred in Ukraine, where mortality rates were four to six times higher than in Russia. 7.5% to 11.3% of the ethnic Ukrainian peasantry died during the Holodomor (“to die by starvation” in Ukrainian). I tillegg til de som ble sultet i hjel var det basert på Soviet arkiver over en million som døde i gulag fangeleirer. 

I dette regimet var det dødsstraff for antisemittisme som i praksis akkurat som i dag var ment å beskytte den jødiske eliten som fortsatt hadde enorm makt. The Jewish Voice skrev i januar 1942, at: «Det jødiske folk kommer aldri til å glemme, at Sovjetunionen var det første land – og hittil det eneste land i verden hvor antisemittisme var en forbrytelse». The Congress Bulletin (utgitt av American Jewish Congress) forklarte at antisemittisme var kontrarevolusjonært i Sovjetunionen. Stalin selv skrev at det skal dømmes med døden (Aronson, G. (1949) Soviet Russia and the Jews).

«Some call it Marxism – I call it Judaism.» (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

«Jøder i stort overtall i lokalt Sovjet styre, antijødisk stemning vokser hos befolkningen som nå anser tyskere som befriere» (General konsulen i Moskva (Summers) til innenriksministeren, Moskva 2. mai 1918)

«Femti prosent av Sovjet styret i hver by består av jøder av den verste typen, hvorav mange er anarkister» (Den amerikanske State Dep. Report utenriks, 1918 Russland, Utgave 11, side 240)

«Det finnes nå sikre bevis på at Bolsjevinismen er en internasjonal bevegelse som er kontrollert av jødene; kommunikasjon foregår mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England, med betraktning over dette som pågår. Budapest er nå bare en utpost av det russiske Sovjet styret» (Scotland Yard Report til den amerikanske innenriksminister, 23. juli 1919)

«It is legitimate to adopt a critical attitude toward the relatively large number of Jews who particularly in the first decade after the Bolshevik revolution collaborated with the Soviet Government in the persecution of other peoples.». Statement of researcher Michael Mills, an official of the government of Australia at Canberra. (Source: Forward, March 10, 2000)

«The Communist soul is the soul of Judaism. Hence it follows that, just as in the Russian revolution the triumph of Communism was the triumph of Judaism, so also in the triumph of fascism will triumph Judaism.» (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 143-144).

«The Bolshevist revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction, and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.» (The American Hebrew September 10, 1920)

«Jew predominant in local Soviet government, anti-Jewish feeling growing among population which tends to regard oncoming Germans as deliverers.» (Mr. Summers, US Consul General in Moscow on May 2, 1918 sent a telegram to the Secretary of State in Washington DC)

«The Communists are against religion (Christianity), and they seek to destroy religion; yet, when we look deeper into the nature of Communism, we see that it is essential nothing else than a religion (Judaism).» (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 138).

«The Jews welcome this revolution in the Christian world, and the Jews should show an example. It is not an accident that Judaism gave birth to Marxism, and it is not an accident that the Jews readily took up Marxism: all this was in perfect accord with the progress of Judaism and the Jews.» (A Program for the Jews and Humanity, by Rabbi Harry Waton, p. 148).

«We have exterminated the property owners in Russia. We are going to do the same thing in Europe and America.» (The Jew, December 1925, Zinobit)

Sons of Israel! The hour of our ultimate victory is near. We stand on the threshold to the command of the world … The authority of the, to us, alien religions and doctrines of faith we have through very successful propaganda, subject to a merciless criticism and mockery. We have brought the culture, civilization, traditions and thrones of the Christian Nations to stagger. We have done everything to bring the Russian people under the yoke of the Jewish power, and ultimately compelled them to fall on their knees before us. … We must excite hatred and disputes between workers and peasants. War and the class-struggle will destroy all treasures and culture created by the Christian people. But be cautious, sons of Israel! Our victory is near, because our political and economic power and influence upon the masses are in rapid progress. We buy up Government loans and gold, and thereby we have controlling power over the world’s exchanges. (The Central Committee of the Petersburg Branch of the Israelite International League).

«The governments of the peoples included in this world republic, with the aid of the victorious proletariat, all will fall without difficulty into Jewish hands. Private property will then be strangled by the Jewish directors, who will administer the state patrimony everywhere. Thus the promise of the Talmud will be fulfilled, that is, the promise that the Jews, at the arrival of the Messiah, will possess the key to the wealth of all the peoples of the earth.» (Baruch Levy, in a letter to Karl Marx, published in the Rothschild controlled La Revue de Paris, June 1, 1928)

«Lenin was a Jew by the standards of Israel’s Law of Return: he possessed a Jewish grandparent. It would seem that not only was Lenin a Jew, but that he was a Jewish racist and chauvinist, although he kept his ideas on this volatile subject far in the background, probably because they were in radical conflict with the supposed universalism of Marxism… Lenin was a Jewish racist who deliberately gave Jews especially, the most ‘intellectually demanding tasks.’ He admitted that 50% of the communist terrorist vanguard in the south and west of Russia was comprised of Jews.» (Researcher Wayne McGuire of Harvard University)

«There the great universally progressive features of Jewish culture have made themselves clearly felt: its internationalism, its responsiveness of the advanced movements of our times (the percentage of Jews in democratic and proletarian movements is everywhere higher than the percentage of Jews in the general population.) …Those Jewish Marxists who join up in the international Marxist organizations with the Russian, Lithuanian, Ukrainian and other workers, adding their might (both in Russian and in Jewish) to the creation of an international culture of the working class movement, are continuing the best traditions of Jewry.» (Vladimir Lenin, Founder of Bolshevik Communist. From an article in Northern Pravda, October-December 1913, quoted in Lenin on the Jewish Question, page 10)

Trotsky said of Russia: » – We should turn Her (Russia) into a desert populated with white Niggers. We will impose upon them such a tyranny that was never dreamt by the most hideous despots of the East. (Secrete Forces in History of Russia. U.K. Begunov 1995, p 148. Source: Simanovich, Aaron Samuilovich. Recollections of the secretary of Grigoriy Rasputin. Paris, 1922. Cited by: Hatushin V. Working cattle for the Jews. Young Guards. M., 1991 8, C. 55)

Bildet her viser Stalin til venstre med jødisk kalott på hodet og jøden Lazar Kaganovich som var en av Stalins hovedmenn:

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar