Årsaken til forbud mot cannabis

Narkotika betyr russtoff som er ulovlig, og alle liberalister vil avkriminalisere og fjerne all tvang for bruk av slike for personer over 18 år, samt regulere salg av russtoffer som er mindre skadelig (for brukeren eller samfunnet) enn alkohol. Det er ulogisk å forby mildere rusmidler enn de lovlige, og det medfører enorm kriminalitet.

Det er antiliberale mennesker som vil forby bruk av russtoffer, da fundamentet for liberalisme er retten til å bestemme over egen kropp. De stoffene som er mer skadelig (for brukeren eller samfunnet) enn alkohol kan gis på resept til alle som er så avhengige at hjelpetiltak for å få dem ut av rusen er nytteløst. Dermed trenger de ikke få dobbel belastning med å kjøpe fra kriminelle og stjele for å få tak i stoff. Det er også meget viktig å tilby sikre boliger med max en etasje høyde godt stykke unna biltrafikk fordi personer som konstant ruser seg er mentalt som småbarn og kan lett utsettes for alvorlige ulykker.

Mennesker har fri vilje og såkalt «psykisk avhengighet» er derfor ingen sykdom i seg selv men noe en velger og ikke automatisk får mot sin vilje av å ta russtoffer eller f.eks. spise fet usunn mat. Den ide som sier at ytre faktorer styrer en persons vilje kalles viljedeterminisme og brukes ofte som manipuleringsteknikk for å forby alt de ikke liker. Med fysisk avhengighet menes at en må øke dosen av noe for å få samme effekt som tidligere og det gir kroppslig ubehag å slutte (såkalte abstinenser i opptil flere uker er vanlig for f.eks. heroin, nikotin og morfin men ikke for cannabis. Farlige stoffer som heroin som selvmedisinering mot depresjon vil lett øke depresjonen drastisk på lengre sikt når rusvirkningen begynner å avta).

De som driver med narkotika betaler ikke skatt for sine inntekter, og dette er snakk om betydelige beløp da nesten 1% av verdenshandelen er narkorelatert (wikipedia). Samme kilde skriver: A report by the UK government’s drug strategy unit that was subsequently leaked to the press, stated that due to the expensive price of highly addictive drugs heroin and cocaine, that drug use was responsible for the great majority of crime, including 85% for shoplifting, 70-80% of burglaries and 54% of robberies. «The cost of crime committed to support illegal cocaine and heroin habits amounts to £16 billion a year in the UK». Med en tapt skatteinntekt på minst 30% tilsvarer dette ytterligere ca. £4 milliarder og summen blir ca. 200 milliarder norske kroner, noe som er nok til å bygge en halv million nye leiligheter på snittstørrelse 50 kvm. hvert eneste år og løst boligproblemet for hele befolkningen. De sosioøkonomiske effekter i USA pga. forbud har medført at en million amerikanere hvert år blir fengslet for narkotikakriminalitet, og ungdommen mister nesten alltid permanent eller i beste fall veldig lang tid mulighet til utdannelse og til å gi stemmer ved valg, samt får også store problemer med å få jobb senere.

Ifølge en studie publisert av Harvard økonom Jeffrey A. Miron, ville de årlige besparelser med å avkriminalisere narkotika vært $41.3 milliarder dollar + $46.7 milliarder i ekstrainntektskatt for staten. Per innbygger tilsvarer dette ca. 3/4 av tilsvarende kostnad i England og kunne pga. lavere byggekostnader i USA medført like mye statlig boligbygging per innbygger og fjernet fattigdommen der også. April 2016-utgaven av det gamle og anerkjente Harpers magasinet har overskrift «legaliser alt sammen» om hvordan vinne krigen mot narkotika. Journalist Dan Baum skriver om John D. Ehrlichman som var tidligere rådgiver til presidenten i USA fra 1969-1974 (Richard Nixon), at han avslørte noen av de taktiske vurderinger bak å gjøre krigen mot narkotika til et særlig satsingsområde. Nixon sin valgkamp og presidentskap i 1968 hadde to hovedfiender; Krigsmotstandere (spesielt Hippier) og svarte mennesker. Fordi hippier brukte mye marihuana (cannabis produkt) og svarte brukte mye heroin kunne en undergrave disse gruppene med å lage hysteriske strenge lover mot narkotika, arrestere deres ledere, raide hjemmene deres, bryte opp møtene og fordømme dem i kveldsnyhetene. Siden 1970 har USA ifølge justisdepartementet brukt $450 milliarder dollar til å fengsle ikke-voldelige narkotikaforbrytere og ca. halvparten i fengsel er der pga dette. Harvard universitets økonom Jeffrey Miron sier at det eneste som er sikkert at skattebetalerne får igjen for å bruke mer på politi og soldater i krigen mot narkotika, er flere mord.

Når tilhengere av forbud mot russtoffer, som helseminister Bent Høie eller Actis-generalsekretær Mina Gerhardsen, blir vist ubestridelige bevis for at mange av de illegale rusmidlene er langt mindre skadelige enn alkohol og tobakk, eller at forbudet medfører økt tilgjengelighet av farligere stoffer som f.eks. heroin, flere overdoser og finansierer mafia og terrorisme, drar de tankefeilen røykteppe ved de begynner å moralisere over at «det sender uheldige signaler at rusmiddel er greit å bruke». Både retten til å bestemme over egen kropp og konsekvensene for landet ignoreres fullstendig, og det er kun folk sine religiøse følelser og ikke fornuft de prøver å påvirke. Folk sine følelser og ikke fakta brukes også som kilde til hva som ville skjedd, der Mina Gerhardsen viser til at 84% tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig. Hun unnlater å nevne at bruken av tunge narkotiske stoffer samt også en rekke lette som cannabis er lavere i dag i Portugal enn før avkriminaliseringen i 2001, og at Portugal har blant Europas laveste overdosestatistikk, mens Norge med Europas strengeste lover er på 2. plass over mest overdosedødsfall. Utredning for Rusreformutvalget, Helse om omsorgsdepartementet side 14 skriver: Samtidig er det vanskelig å kartlegge virkningene av avkriminaliseringen, særlig fordi avkriminaliseringen ble innført samtidig med økt satsing på helsetilbudet. Sammen med redusert sosialt stigma og fare for rettsforfølgelse, samt et bedre helsetilbud, førte dette til at flere personer med rusproblemer søkte hjelp etter avkriminaliseringen.

Når en religion omtaler noe negativt tolker de fleste det lett og feilaktig som pålegg fra Gud(er) og ikke som en fornuftig regel mot å ruse seg for mye. Dermed kan slike regler misbrukes hysterisk overdrevet av religiøse fanatikere, noe som igjen skaper hysterisk redsel for at barn får tak i disse stoffene og dermed oppfører folk seg i strid med sunn fornuft hva straffer angår for å selge eller bruke disse stoffene. De fleste land har ikke klart å forby alkohol eller tobakk fordi så mange bruker dette. Narkokrigen mot marihuana spesifikt startet i USA med at eiere av enkelte aviser skapte løgnhistorier om dette stoffet fordi hamp (utvinnes av samme plante) kunne brukes som alternativ til papir og disse avisene hadde store eiendeler i papirindustrien. De ønsket derfor ikke konkurranse fra hampproduksjon og derfor gjorde alt de kunne for å lyve om hvor farlig cannabisplanten var som brukes til hampproduksjon (vitenskapelig kilde: USA forbud).

FN har dessverre utviklet seg til å fungere som en organisasjon for religiøs fanatisme pga. innflytelsen av arabiske land siden 1925 da Egypt og Tyrkia som medlem startet prosessen for å få FN til å støtte globalt forbud. Fordi totalitære stater kan bruke slike lover til å overvåke og få fengslet politiske motstandere, var det enkelt å få andre land til å godta religiøst forbud. Et annet godt eksempel på slike grove overgrep pga. religiøs fanatisme er forbudet mot Psilocybin og LSD for pasienter som lider av cluster-migrene. Ifølge Wikipedia om Psilocybin og LSD: Twenty-two of 26 psilocybin users reported that psilocybin aborted attacks … 7 of 8 LSD users reported cluster period termination; 18 of 19 psilocybin users and 4 of 5 LSD users reported remission period extension. (Sewell, R. A.; Halpern, J. H.; Pope Jr, H. G. (2006). «Response of cluster headache to psilocybin and LSD». Neurology 66 (12): 1920.2)

En studie fra Australian National Drug and Alcohol centre ble ledet av professor Louisa Degenhardt ved universitetet i Melbourne. Studiet baserte seg på 1500 pasienter i slutten av 40 og starten av 50 årene og som var plaget av ryggsmerter og migrene og fikk foreskrevet Opium preparater som morfin. Nesten 13% hadde brukt ulovlige stoffer i tillegg til dette. 1 av 3 pasienter sa at cannabis var veldig effektivt til å lindre smerter.

Vitenskapelig rapport fra 2010 om skader for ulike russtoffer

Cannabis i statistikkene over betyr røyket cannabis, og fordi de aller fleste som røyker cannabis blander det med tobakk, bruker ikke filter og inhalerer mer enn sigarett røykere så er den fysiske skaden per cannabis joint opp til 5 ganger større enn for en sigarett ifølge Wellington School of Medicine and Health Sciences. Allikevel blir den fysiske skade på lang sikt med cannabis bruk totalt sett mindre enn for tobakk fordi cannabis brukere røyker mer sjeldent fordi rusvirkningen per gang er større og varer lengre enn for sigarettbruk.

Cannabis finnes i form av hasj, marijuana og cannabisolje. Som bruk i mat eller e-cig med cannabis sitt aktive stoff THC, så er det fysiske skadepotensialet på lengre sikt så lite at det kan sammenliknes med skader for e-sigarett bruk med nikotin. Den vitenskapelige rapporten rett over på side 6 fra Independent Scientific Commitee on Drugs viser i midlertidig at THC har opp til halvparten av effekten av alkohol på mentale funksjoner (rosa felt) mens rusen er virksom, noe som ikke er tilfelle for nikotin. Russtoffer som påvirker mentale funksjoner vil svært ofte mens rusen er aktiv (for cannabis minst 24 timer etterpå) kunne redusere korttidshukommelsen og dermed evnen til å lære. Cannabis kan derfor om den ikke brukes medisinsk ha negativ effekt på utdannelse for elever og bør derfor ikke uten medisinske grunner brukes av skoleelever eller studenter.

Alkohol er uansett mer skadelig og det er ikke noe rasjonelt argument å forby cannabis fordi ungdom i skolesituasjon ikke bør bruke slikt. Dette ville i prinsippet tilsvare at en forbød alkohol og sex utenfor ekteskap for alle, fordi dette ikke egner seg for barn. At fornuftig bruk av cannabis produkter for godt voksne over 25 år som gir ubetydelig skade er totalforbudt, mens alkohol som er ekstremt skadelig for både en selv og er lovlig å selge til alle over 18 år, er klart bevis på at det er irrasjonell moralisme som styrer lovene og ikke fornuften. Dette bekreftes også statistisk med at Internet revolusjonen har gjort fakta tilgjengelig slik at USA sin befolkning endrer mening om saken:

Alkohol er kjent for å være forbundet med psykoser om det brukes mye, mens det er bare cannabis som feilaktige blir anklaget for dette. Ifølge Wikipedia: «Approximately three percent of people who are suffering from alcoholism experience psychosis during acute intoxication or withdrawal.». Den meksikanske vitenskapsmannen José Antonio Alzate y Ramírez studerte i år 1772 effektene av marijuana (som er et cannabis produkt) på mennesker og konkluderte med at de som tok dette stoffet ble sinnssyke. Denne læren som har vist seg å være religiøst begrunnet og faktisk ikke vitenskapelig har vært dominerende i vesten de påfølgende 250 årene og brukes til stadighet av de som vil kriminalisere cannabis. Harvard Medical School som anses som en av verdens fremste universiteter publiserte i år 2014 en studie om cannabis og psykoser, og ble finansiert av National Institute of Drug Abuse. Den konkluderte følgende: «In summary, we conclude that cannabis does not cause psychosis by itself. In genetically vulnerable individuals, while cannabis may modify the illness onset, severity and outcome, there is no evidence from this study that it can cause the psychosis».

I England år 2015 ble en stor tvillingstudie om cannabis og psykoser basert på 4830 16 år gamle par publisert av blant annet Department of Psychological Sciences ved University of London og Department of Psychiatry ved University of Oxford. Den omfattende undersøkelsen konkluderte med at sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose skyldtes miljømessige underliggende risikofaktorer og ikke effekten av cannabisbruken, noe som fullt ut verifiserte Harvard Medical School sin undersøkelse året før.

Folkehelseinstituttet publiserte i november 2016 artikkelen «Cannabismisbruk mulig årsak til psykose». Utgangspunktet starter religiøst moraliserende med å skrive misbruk selv om det ikke er misbruk om det ikke skader mer enn tobakk, noe det ikke gjør med normal bruk. Påstanden bygger på en forskningsrapport basert på en studie av 2793 tvillinger der det hevdes at cannabisbruk over tredobler risikoen for psykoser. Den er i strid med overnevnte amerikanske og engelske studie som hevder at cannabis ikke øker risikoen for å utvikle psykoser når det justeres for miljømessige faktorer. Riktignok er det sant som rapporten til folkehelseinstituttet hevder at det å ha en psykose ikke øker sjansen for å bruke cannabis og dermed ikke kan forklare årsaken. Det er også sant at fordi tvillingen som brukte cannabis hadde økt sjanse for psykoser i forhold til den andre som ikke brukte cannabis, så kan det ikke forklares med genetiske faktorer fordi begge tvillingene har samme gener. Det kan være en rekke andre faktorer som i betydelig grad er miljøavhengige og ikke bare er genetiske.

Det er faktum at cannabis brukere nesten alltid blander cannabis med tobakk, og tobakk øker sjansen for psykoser betydelig ifølge en vitenskapelig studie publisert i Juli 2015 basert på 14555 tobakk brukere og 273162 som ikke brukte tobakk. Det kan også være slik at den ene tvillingen har økt sjanse for å få psykose fordi denne er mer emosjonell og/eller har lavere IQ enn den andre, og derfor lettere lar seg påvirke både til å bli psykotisk og bruke russtoffer. Forskningsrapporten har ingen undersøkelse av verken grad av emosjonalitet eller IQ for å justere for slike personlighetsfaktorer som i stor grad bestemmer en persons valg og evner. Psykose betyr at en person mister kontakten med virkeligheten på en slik måte at denne benekter fakta med vilje. Ingen kjemiske stoffer kan skape en psykose fordi mennesker har fri vilje og styres ikke som maskiner av kjemi.

Det som trolig skjer er at en rekke ulike russtoffer kan tidligere utløse eller forsterke psykose hos de som allerede har høy risiko for å utvikle dette. Argumentet om å forby cannabis pga. dette blir som å argumentere for forbud mot nøtter isteden for at de som har alvorlig allergi mot dette bør slutte å spise det og er påskudd for å dekke over religiøse argumenter, fordi de samme personer aldri hevder at alkohol skal forbys fordi det øker risikoen for psykoser. For å ikke bare synse om at cannabis øker sjansen for psykoser må en utføre en studie med tilfeldige tvillingpar der den ene gis de aktive stoffene i cannabis i pilleform og ingen andre russtoffer i minst et år, og så sammenlikner med den andre som da ikke skal bruke noen russtoffer i det hele tatt. Da får en eliminert muligheten om at personligheten til den ene både øker sjansen for cannabisbruk og psykose samtidig, fordi cannabisbruken da er uavhengig av gitt personlighet.

Ifølge en forskningsrapport februar 2015 fra Traffic Safety Administration i USA er det ingen betydelig risiko for bilulykker med bruk av cannabis eller en rekke andre stoffer, bortsett fra alkohol som innebærer svært høy risiko.

En vitenskapelig studie fra University College London år 2014 basert på 2612 personer alder 15 år viste at IQ hos de som brukte mest cannabis var litt høyere enn for de som ikke brukte noen stoffer i det hele tatt når en justerte data for bruk av andre typer russtoffer og spesielt alkohol som ødelegger hjernen. Sitat: «In particular alcohol use was found to be strongly associated with IQ decline, and appeared to explain much of the variance in IQ change associated with cannabis use.»

En studie i Journal of School Health, August 2012 av American School Health Association undersøkte hvilke stoffer som medførte bruk av andre stoffer og konkluderte med at det er alkohol som er såkalt gateway drug og ikke cannabis. All vitenskap viser at tobakk og alkohol er mye mer avhengighetsdannende. De som vil kriminalisere cannabis og selv bruker alkohol er dobbeltmoralske, fordi de selv legger skylden på det relativt ufarlige cannabis for alkoholens fullstendig ødeleggende virkning. Samtidig bruker de argumentet om at en ikke trenger flere russtoffer, men dette er like irrasjonelt som å godta salg av alkohol og samtidig forby sukkerbrus med det argument om at en ikke trenger flere usunne drikker.

Problem-reaction-solution
Totalitære systemer bruker ofte en metode der man prøver å skape kriser som ellers ikke ville eksistert, for å skape frykt i folket slik at de gir sin oppslutning til den politiske ledelsen for at de skal løse problemet de selv har skapt. Slik manipulerer man til seg stemmekveg, og får økt makt til å innføre den skjulte politikk man egentlig ønsket å innføre men ikke ville fått oppslutning til uten hysterisk reaksjon fra folket. Nazistene i Tyskland skapte hysteriske reaksjoner i folket pga. det noen få onde kommunistjøder med makt gjorde, og så presenterte de «løsningen» som var å forfølge jøder og utøve uhyrlige overgrep mot både dem og andre som var uenig i naziregimet.Russtoff og religion
Ayahuasca er et russtoff som er mye brukt i spirituelle ritualer i Peru for å få kontakt med åndeverdenen (ifølge dem selv). Mennesker som konsumerer dette stoffet rapporterer å ha spirituelle åpenbaringer i forhold til deres oppgave på jorden, den sanne natur til universet og dyp innsikt i hvordan de kan være den beste personen de mulig kan være (Gorman, Peter (2010). Ayahuasca in My Blood: 25 Years of Medicine Dreaming. ISBN 1452882908.). I tillegg er det rapportert om kontakt med høyere dimensjoner og vesner i disse som kan fungere som guider eller healere (Metzer, Ralph (1999). Ayahuasca: Human Consciousness and the Spirits of Nature. pp. 46-55).

I historien om edens hage i GT tar Adam og Eva kunnskapens frukt fra treet og får innsikt i forbudt informasjon og det som fremstilles som et eple i virkeligheten er russtoffer som f.eks. rød fluesopp eller liknende som gir slike effekter som Ayahuasca. For religiøse ledere var dette før internet sin tid stor trussel mot deres makt fordi de selv ønsket å ha monopol på spirituell kunnskap slik at de kunne legge til de politiske ideer som måtte passe dem. Dette ga opphavet til den største heksejakt i verdenshistorien – jakten på rusbrukere, og 2 Mos 22,18 En trollkvinne skal du ikke la leve.

Hekseforfølgelsen fokuserte særlig på dette med at de såkalte trollkvinnene kokte sammen slike stoffer i gryter og delte ut stoffet til både barn og eldre slik at ikke-godkjent spirituell kunnskap ble spredd. Dermed var tidenes største heksejakt i gang og den fortsetter den dag i dag i hele verden mot russbrukere der fornuft og fakta totalt ignoreres og det er hysteriske psykotiske reaksjoner mot bruk av f.eks. cannabis uten at folket vet at forbudet er basert på presteskapet sin trang til å sensurere informasjon de ikke har godkjent og derfor i høyeste grad basert på krenkelse av ytringsfriheten og menneskerettigheter.

Det er derfor klar sammenheng mellom mennesker som støtter totalitære systemer som f.eks. sosialisme og ønsket om å forby f.eks. cannabis. Liberalismen har ingen respekt for at religion blir politikk og derfor alltid uten unntak er imot slike lovforbud.

Både buddhisme, muhammedanisme og jødedom i form av gamle testamente som også mange kristne bruker, omtaler russtoffer negativt. Wikipedia har en oversikt over religioners innflytelse over forbud mot russtoffer. I India sies det at guden Shiva ga cannabis planten til menneskeheten og ofte drikkes drikken Bhang til Shiva’s ære som inneholder kokt melk, krydder, cannabis blader og blomster. Hinduisme generelt er imot bruk av ikke-farmasøytiske russtoffer, så dette medføre at andre stoffer enn cannabis eller cannabis brukt på annen måte enn religiøse ritualer er noe som kulturen ønsker å forby.

I fjerne østen er Buddhisme utbredt som religion og det er ofte strenge straffer mot bruk av russtoffer, cannabis inkludert fordi denne religionen i den etiske koden Pancasila har forbud mot å bruke russtoffer som kan forstyrre det mentale. I Thailand er det helt vanlig med flere titalls år fengsel for å selge cannabis og flere buddhistmunker støtter slike grove overgrep mot menneskets frihet helt eksplisitt selv om det ikke er direkte oppfordringen til straff for dette i buddhismen.

Jødedom og kristendom (som bygger på jødedom) hevder at mennesker ikke eier sine egne kropper men de eies av Gud. Jøder har ikke lov til å gjøre noe som kan skade deres egen kropp som f.eks. det å ta farlige russtoffer, men det er ikke noe generelt forbud mot stoffbruk så lenge det ikke er skadelig. Det hebraiske ordet kaneh-bosm refererer ifølge enkelte til bruk av cannabis og i 1980 bekreftet Israels hebraiske universitet i Jerusalem at dette er sannsynlig oversettelse.

Fordi Jesus og mange andre bibelske figurer drakk vin (disse var som regel jøder), så er moderat bruk av alkohol godtatt i land som bygger på kristendom, mens cannabis bruk avhenger av hvilke ideer som er spredd i samfunnet om hvor farlig dette stoffet er.

Etter at muhammedanske land fikk stor innflytelse i FN, har FN siden 1925 klart å påvirke vestlige land til å drive heksejakt mot cannabis brukere. Muhammedanismen forbyr bruk av stoff. Ifølge Muhammed er hvert stoff som alkohol og alle alkoholtyper forbudt. Det generelle forbudet mot cannabis i vesten er derfor i Europa utvilsomt basert på religiøs fanatisme.

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar