Jødeforfølgelsen «holocaust»

Denne artikkel handler om jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. Holocaust er definert uavhengig av hvor mange som ble drept og hvordan ifølge de fleste, så man kan tro på holocaust uten å tro på alle detaljer som hevdes å ha skjedd. Artikkelen tar ikke stilling til hva som faktisk har skjedd, men er kritisk til «gassetroen» der man hevder at det er millioner mennesker som var gasset ihjel uten fysiske beviser på at det har skjedd i det omfanget som hevdes. Den beste måten å hedre avdøde ofre for den forferdelige forbrytelsen utført av nasjonalsosialister er å fortelle sannheten og ikke løgn.

Jødeforfølgelsen etter 1. verdenskrig startet i praksis med Mein Kampf av Adolf hitler som skrev i sin bok at han var en fanatisk antisemitt som er en rasistisk ideologi som avviser like rettigheter for alle mennesker. Hitler startet en ideologi som rettet hat mot jøder pga. deres gener og dermed rammet alle personer av semittisk opphav uansett om de var tilhenger av jødedom eller ikke.

Mein Kampf inneholder ingen kritikk av jødedom og kun nevner at jødedom er laget for å støtte jødiske rasen. Bakgrunnen for dette hatet var blant annet at det kommunistiske lederskap var infiltert av jøder og Soviet regimet var på den tiden det verste terror-regimet på jorden og truet hele vesten og nazistene valgte å gå til krig mot dette regimet. Mein Kampf sine prinsipper medførte jødisk handelsboikott av Tyskland i 1933 der jøder med økonomisk og politisk makt erklærte krig mot Tyskland og dette medførte at Hitler valgte å deportere jødene fra Tyskland.

Ifølge historikeren David Irving som ikke er partisk med marxisme (slik de aller fleste historikere er), ble opptil 2-3 millioner jøder skutt ulike steder men ingen ble gasset ihjel. Hensikten med artikkel er ikke å støtte Irving men å avsløre den mest omfattende massepsykose i Europa siden 1400 tallet og vise at sosialister bryter menneskerettighetenes artikkel 19 om ytringsfrihet og har total kontroll over historieundervisning i alle former for skole og universitet der kun en side av saken presenteres. I seriøs vitenskap skal alle sider av en sak komme fram.

17 land ifølge Wikipedia har såkalte holocaust lover, men der de fleste kun har forbud dersom det er del av støtte for nazisme. Israel forbyr ikke fornuftig kritikk som denne artikkel. Disse land er blant annet Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Sveits. Til og med Spania hadde slike lover fram til oktober 2007. Utenfor Europa har Russland, Tjetjenia, Israel og Canada slike lover og dette medførte at en av verdens mest kjente holocaust forskere med navn Ernst Zündel ble fengslet flere ganger pga. sin historieforskning i dette landet hvor han bodde fra 1958 til år 2000. Fordi han opprinnelig flyttet som 19 åring fra vest Tyskland og ikke hadde statsborgerskap i Canada ble han på tross av over 40 års botid i Canada deportert tilbake til Tyskland hvor han juli 19. 2005 ble tiltalt for å skrevet kritiske bøker og holdt foredrag om Holocaust. Februar 15. 2007 ble han dømt til 5 års fengsel utelukkende basert på slike meninger. Deportasjonen fra en annen verdensdel og fengslingen i Tyskland der han ikke hadde bodd på over 40 år viser at det er ikke bare Europa men hele den vestlige verden som står overfor en ny verdensorden der land omgjøres til sosialistiske tyrannier. Canada har verdens fjerde største andel jødiske innbyggere på over 1.1%.

Den katolske kirke er dessverre infiltrert av internasjonale sosialister og har derfor støttet gassemassepsykosen selv om det ikke finnes grunnlag for slik støtte i kristendom. Dette kan ha bidratt til at flertallet har akseptert at menneskerettighetene ignoreres og det innføres forbud mot selv vitenskapelig basert kritikk. En må tilbake til hekseprosessene i middelalderen for å finne liknende omfang av meningsensur i Europa. Selv om den katolske kirke har bedret seg betydelig siden hekseprosessene er det antibibelske krefter som fortsatt har stor innflytelse og som samarbeider med marxister. Det er ingen nyhet at disse katolske krefter ikke bryr seg det minste om Jesus ord men legger til og trekker fra innhold som det måtte passe dem. Bibelen selv advarer mot slike falske profeter. F.eks. finnes det ikke et eneste sted i bibelen der Jesus tar avstand fra abort, og ikke et eneste sted der et foster defineres som et menneske. Abort var velkjent lenge før Jesu tid. «Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel» uttalte Hippokrates omtrent 400 år før Jesu tid og på tross av dette er ikke abort nevnt et eneste sted i nye testamente. Når den katolske kirke bannlyser mennesker som er involvert i abort eller de støtter Holocaustheksejakten eller andre heksejakter så gjør de noe som faktisk strider mot bibelens egne ord om at det er opp til Gud å dømme mennesker moralsk og ikke mennesker. Ifølge bibelen sa Jesus at den som er uten synd kan kaste den første steinen. På tross av det sitter flere ledende katolske prester og nettopp kaster steiner på mennesker de vil fordømme for hva de personlig mener og som ikke engang har støtte i Jesu lære.

At middelaldersk hekseprosess skjer i demokratiske land viser egentlig at store deler av den europeiske befolkning bekjenner seg til marxistisk idegrunnlag. Jøder brukes som skjold slik at hver gang noen kritiserer innvandring trekkes jødeskjoldet opp og de internasjonale sosialistene roper den innøvde robotfrasen «Nazi! Rasisme! Holocaust!». Internasjonale sosialister som selv kan kritiseres for utryddelse av 20 millioner mennesker i Russland under regimet til Stalin trenger også Holocaust for å fjerne fokus fra deres egne ugjerninger.

Holocaust slik det fremstilles av kommunister handler om en historie med 6 millioner massemyrdete jøder, derav millioner myrdet med Zyklon-B eller avgasser fra bensin eller dieselmotorer.

Selve tallet på 6 millioner myrdete jøder var allerede kjent lenge før Hitler kom til makten, og er basert på «magiske» jødiske tall fra Bibelen som beskriver det å bli jaget ut av et land. The American Hebrew, October 31, 1919 skrevet av en tidligere guvernør i New York med navn Martin Glynn advarte mot et holocaust med 6 millioner ofre i Europa et kvart århundre tidligere enn andre verdenskrig. Det er derfor svært trolig at denne artikkel er opphavet til forestillingen om akkurat dette tallet som er eventyrfortelling.

Gamle Testamente, Mosebøker 12:37
Så brøt israelittene opp fra Ramses og dro til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn. 38 Mange slags mennesker fulgte med dem, i tillegg til en stor flokk av småfe og storfe. 39 Av deigen de hadde med seg fra Egypt, bakte de usyrede kaker, som ikke var hevet. For de ble jaget ut av Egypt og kunne ikke vente lenger.

Nazisme var Hitler sin versjon av nasjonalsosialisme og er død som politisk ideologi uansett om påstått massemord på jøder har skjedd eller ikke. Hvor mange jøder som ble myrdet, på hvilken måte og av hvem får vi kanskje aldri vite. I alle store kriger blir svært mange mennesker urettmessig myrdet, og det er opplagt også mange jøder ble ofre for tyskere som mer eller mindre opererte på egen hånd og slaktet ned folk på samme måte som amerikanere i dag også slakter ned uskyldige i krig. Krigsforbrytelser er uunngåelig men det betyr ikke nødvendigvis at det gis direkte orde om drap, selv om de øverste ledd faktisk har det overordnete ansvar. Det eksisterer f.eks. ingen fysiske bevis på at Hitler hadde utsendt ordre om å henrette millioner av jøder. Det hevdes dette ble overlevert muntlig noe som er svært lite sannsynlig når en vet hvor ivrige Tyskere var til å skrive alt ned og gjøre ting etter «læreboka». Det er allikevel opplagt Hitler måtte ha visst om henrettelser og overgrep som strider mot menneskerettighetene. Det å sende hundretusener av jøder til konsentrasjonsleire var et forferdelig overgrep. Alle som døde der av ulike årsaker (sykdom inkludert) er både fangevoktere, soldater og Hitler ansvarlig for.

Her er seriøse filmer der den ærlige jøden David Cole stiller kritiske spørsmål og møter holocaustkritiker Ernst Zündel. Jødisk eide Youtube sensurerte fra 25. Juni 2019 alle holocaust kritiske filmer. Vimeo som 2 år tidligere fikk ny ikke-hvit kvinnelig sjef fulgte opp 24. Juni med det samme, så det er i realiteten personer med fremmedkulturell etnisk bakgrunn som styrer begge to. Sannheten er ikke ønskelig for marxistiske rasistiske grupper som styrer massemedia i USA, og deres absurde terms of service gjelder ikke mørkhuda grupper fordi de sensurerer aldri hat i Koranen.

Ingen beviser er gode nok for gasseteori tilhengere og selv presterer de kun indisier som de mener andre skal akseptere som «bevis».

Zyklon-B
Gassetroende hevder at 1 kg Zyklon-B per 100 kubikkmeter (inneholder 30 ganger mer gass enn nødvendig for å drepe mennesker og rotter) drepte menneskene i en stor brakke på ca. 15 minutter. Det mistenkelige er at de ikke har utført slike eksperimenter i praksis på f.eks. rotter som dør av samme doser som mennesker. De har heller ikke fysiske målinger gjort i like store lokaler, luftfuktighet og temperatur samt fysiske hindere som blokkerer luftstrømmer like mye som tettpakking av mennesker. Det virker som om de ikke ønsker å teste dette fordi de vet at det ikke lar seg gjøre å gasse ihjel mennesker med Zyklon-B på så kort tid under samme omstendigheter.

Zyklon-B er fortsatt i produksjon i dag men under navnet Uragan D2. Stoffet inneholder HCN (hydrogen cyanid) som frigjøres gradvis over tid som gass ved åpning av hermetisk lukket beholder som inneholder papirampuller som har absorbert flytende HCN. Side 4 i dette dokumentet viser at rotter dør etter 5 minutter om det brukes 563 mg HCN per kubikkmeter. Side 9 henviser til en studie av det amerikanske forsvar (ATSRD, 2004, s. 27) som viser at 613 mg per kubikkmeter er gjennomsnittlig konsentrasjon for å drepe mennesker innen 10 minutter, så en kan regne med at dersom rotter overlever et forsøk vil mennesker også gjøre det.

Normal tid for gassen å spre seg slik at den umiddelbart dreper dersom det er luftsirkulasjon med vifter er trolig ikke stort mer enn 15 minutter, men mange ganger så lang tid uten bruk av vifter noe følgende illustrasjon viser:


Data over hentet fra intern korrespondanse med DEGESCH som tidligere produserte Uragan D2 (produseres i dag av Draslovka Kolín) På tross av disse kjente fakta hevder gassetroende at gassen nærmest har magiske egenskaper og direkte går til angrep på mennesker med dødelig styrke i et rom som har nesten stillestående luft. Enhver kan teste ved å helle ut litt parfyme i en skål, lukke alle vinduer og slå av evn. ventilasjonsanlegg og så gå 3-4 meter vekk og vente i 15 minutter. Deretter kan en kjenne hvordan lukten har spredd seg ulike steder i rommet. Det er åpenbart at dersom nazistene hadde planer om å gasse ihjel millioner mennesker med Zyklon-B ville de bygget gasskammere med vifte som sirkulerte luften slik at den ble satt i bevegelse. Gasskamrene de brukte samme steder for desinfeksjon av klær var bygget på akkurat den måten med solide dører. Zyklon-B ble da helt inn i et oppvarmet kammer som var del av viftesystemet for maksimal spredning på kortest mulig tid. Illustrasjon:

Sitat fra IHR rapport
According to eyewitness reports, the victims died very quickly. The witnesses mention time frames of ‘instantaneous’ to ’15 minutes.’ To be able to kill the gas chamber prisoners in such a short time, the Germans would have had to use ridiculously large amounts of Zyklon — I estimate from 40 to 50 kilograms for each gassing. This would have made any work in the gas chamber fundamentally impossible. The special detachment [Sonderkommando] people, whom the witnesses say were assigned the task of clearing out [dead bodies] from them [the gas chambers], would have collapsed immediately upon entering the rooms, even if they were wearing gas masks.

Fröhlich’s statement, which was greeted with applause by many of those in the court room, is entirely in keeping with findings of other specialists. His testimony strengthens and corroborates the investigations and declarations of such specialists as American gas chamber expert Fred Leuchter, Austrian engineer Walter Lüftl, American research chemist William B. Lindsay, German chemist Germar Rudolf, and German engineer Wolfgang Schuster. (Winter 1992-93 Journal, esp. pp. 391-420, 427, 428.)
[Sitat slutt]

Å tro at tyskerne helte Zyklon-B ned fra åpne takluker uten viftesystem for å spre gassen er ikke bare utrolig naivt men ren idioti dersom en vet hvordan et gasskammer skal bygges og det er ingen som betviler at nazistene visste dette fordi de jo hadde bygget slike for avlusing av klær. Det er også bred enighet blant gassetroende at dette er måten det ble gjort på.

Diesel og bensinmotorer 
Vitnene til Holocaust tar altså utgangspunkt i en svært liten sannsynlig form for gassing da det ikke er identifisert gasskammere som var egnet til formålet. Andre former for gassing hevdes av flere «vitner» ble utført med avgassen carbon monoxide og dioxide fra en 8 sylindret dieselmotor til en russisk stridsmaskin. En av disse såkalte vitner var Wilhelm Pfannenstiel og SS offiser Kurt Gerstein som ifølge historikere skal ha skrevet Gerstein Rapporten der det hevdes at det ble brukt diesel motorer. Problemet er at en diesel motor avgir svært lite carbon monoxide og derfor ubrukelig til dette formålet da den slett ikke kan drepe mennesker og det ville være fullstendig absurd at tyskere som hadde tilgang til både bensin og enda farligere motortyper enn dette basert på kulldrift brukte den minst farlige av dem alle til massemord. I midlertidig var disse vitner ikke i kontakt med denne motoren mens det finnes andre som var det som f.eks. den polske mekanikeren Kazimierz Czerniak som vitnet om at det var bensinmotor og ikke diesel. Dette ville i det minste gjort det mulig å drepe mennesker med men fortsatt ineffektivt sammenliknet med den vanligste formen for kulldrevne motorer som ble brukt fordi det var stor bensinmangel. Slike motorer hadde en stor pipe som var umulig å ta feil av. Det finnes ingen vitner som hevder slike livsfarlige motortyper ble brukt selv om disse utvilsomt ville kunnet avlive millioner mennesker i løpet av krigen, og det gjør at utsagn om bruk av både diesel og bensinmotorer ikke er mer troverdig enn bruk av Zyklon-B.

Når et menneske starter å lyve vikler det seg lett inn i nye løgner for å støtte tidligere løgner. Gassetroende måtte finne på en ny løgn for å forklare hvor likene ble av. Det var ikke flere krematorieovner enn for offisielle tall fra døde av tyfus og andre mer naturlige årsaker. Det hevdes disse ble brent i store likhauger i groper – over 1000 stk samtidig og at det tok en halvtimes tid å brenne dem helt. For det første brenner ikke menneskekropper av seg selv, men krever enorme mengder av f.eks. kull eller bensin, noe som vitnene ikke hevder ble brukt. For det andre brenner ikke bein i det hele tatt, noe som vitnene som lyver ikke visste.

Upålitelige «vitner»
Når noen starter med en historie som er svært lite sannsynlig og deretter fortsetter med noe som beviselig er løgn – kan en allerede på dette punktet diskvalifisere vedkommende som vitne. Men slike psykotiske «vitner» danner grunnlaget for nesten hele gassefortellingen.

Ikke et eneste vitne fikk kritiske spørsmål før 1985, og da var de påvirket av massemedia. Etter kritiske spørsmål som er normale i vitnesaker var det ikke et eneste troverdig vitne igjen, da samtlige som stilte opp som vitner ble avslørt som løgnere.

Kilde: Witnesses to the Gas Chambers of Auschwitz
«no lawyer ever cross-examined the witnesses by asking them to describe with precision even one of these chemical slaughter-houses. That is, up until 1985. When witnesses that year were finally cross-examined on these subjects during the first Zündel trial in Toronto, their rout was total»

«In 1985, as also afterwards in 1988, I served as advisor to Ernst Zündel and his lawyer, Douglas Christie. I accepted this heavy responsibility only under condition that all the Jewish witnesses would, for the first time, be cross-examined on the material nature of the reported facts, bluntly and without discretion. I had noted, in effect, that from 1945 to 1985, Jewish witnesses had been granted virtual immunity. Never had any defense lawyer thought or dared to ask them for material explanations about the gas chambers (exact location, physical appearance, dimensions, internal and external structure), or about the homicidal gassing»

«Three years later, in 1988, during the second trial against Ernst Zündel, the public prosecutor deemed it prudent to abandon any recourse to witnesses. Canadian justice had apparently understood the lesson of the first trial: there were no credible witnesses to the existence and operation of the ‘Nazi gas chambers’.»

Noen vitneutsagn som støtter teorien om at holocaust ikke fant sted slik som beskrevet av gassetroende:

«Fange nr.79108 vender tilbake» Skrevet av Arnt Stefansen var en bok som omtalte den norske jøden Kai Feinberg som ble satt i konsentrasjonsleir i Tyskland.

På side 28 i boken ankommer Feinberg sin transport til Auschwitz og skilles ad for å transporteres til forskjellige steder i det tyske leirsystemet. Feinberg er blant dem som skal arbeides ihjel i Bunaverkene. Knapt ute av karantenetiden bli han i januar 1943 syk og havner på stedets sykestue hvor han etter et par dagers hvile er klar for arbeide igjen. Feinberg fortsetter med en beretning om sin egen svakelighet og sykdom. I slutten av januar er han fullstendig avkreftet og får lungebetennelse i tillegg og er med andre ord totalt uskikket til arbeide og kun en belastning på den tyske krigsinnsatsen. Han legges inn på sykestuen igjen og denne gangen for et par uker. Svakelige Kai fortsetter å bli syk og i mars er han et levende skjelett uten oppholdelsesdrift som bare vil dø. Kai er overbevist om at lastebilen som henter den dødsyke jøden bringer han til gasskammeret, men det gjør den ikke. Den bringer han til sykestuen i hovedleiren hvor han behandles og blir frisk igjen. Denne gangen settes han til lettere arbeide i hovedleiren fordi han er for veik for tungarbeidet i Auschwitz III Monowitz. Boken er mao et vitnesbyrd i at massegassingen kan være en myte.

Mark Weber studerte historie ved University of Illinois (Chicago), the University of Munich, Portland State University og  Indiana University (M.A., 1977). 5 dager i Mars  1988 avga han vitnemål i Toronto District Court som en ekspert på «Final Solution» og Holocaust saken. Følgende er sitater fra en utmerket artikkel han skrev som viser at påstandene om gassing i leirene er krigspropaganda fra de alierte som allerede ble sluppet ned fra fly under krigen. Det er flere navngitte vitner som kan bevitne at det ikke skjedde noe massegassing:

Kilde: ihr.org/leaflets/auschwitz.shtml

Allied Propaganda
The Auschwitz gassing story is based in large part on the hearsay statements of former Jewish inmates who did not personally see any actual signs of extermination. Their beliefs are understandable, because rumors about gassings at Auschwitz were widespread. Allied planes dropped large numbers of leaflets, written in Polish and German, on Auschwitz and the surrounding areas which claimed that people were being gassed in the camp. The Auschwitz gassing story, which was an important part of the Allied wartime propaganda effort, was also broadcast to Europe by Allied radio stations.

Survivor Testimony
Former inmates have confirmed that they saw no evidence of extermination at Auschwitz.

An Austrian woman, Maria Vanherwaarden, testified about her camp experiences in a Toronto District Court in March 1988. She was interned in Auschwitz-Birkenau in 1942 for having sexual relations with a Polish forced laborer. On the train journey to the camp, a Gypsy woman told her and the others that they would all be gassed at Auschwitz. Upon arrival, Maria and the other women were ordered to undress and go into a large concrete room without windows to take a shower. The terrified women were sure that they were about to die. But then, instead of gas, water came out of the shower heads.

Auschwitz was no vacation resort, Maria confirmed. She witnessed the deaths of many fellow inmates by disease, particularly typhus. She saw some take their own lives. But she saw no evidence at all of mass killings, gassings, or of any extermination program.

A Jewish woman named Marika Frank arrived at Auschwitz-Birkenau from Hungary in July 1944, when 25,000 Jews were supposedly gassed and cremated daily. She likewise testified after the war that she heard and saw nothing of gas chambers during the time she was interned there. She heard the gassing stories only later.

Befolkning statistikk
Når gassetroende blir konfrontert med overnevnte fakta stiller de praktisk talt alltid følgende spørsmål: «Men hvor ble det av alle millioner jøder etter 2. verdenskrig?», og sikter til statistikker etter 2. verdenskrig. Hovedproblemet  er at disse statistikker er mildt sagt upålitelige så det kan verken brukes for eller imot saken seriøst.

Tabellen under oppgitt i millioner jøder at tallene etter 2. verdenskrig kan inneholde feil på flere millioner. Eksempelvis oppgir World Almanac & Book of Facts (1989) 18.08 millioner jøder i verden, mens den samme boken oppgir 13.5 millioner i 1995. Skal en tro på disse statistikkene skulle det ha skjedd en jødeutryddelse mellom 1988 og 1994 på hele 4.5 millioner jøder. Disse tallene beviser at det ikke eksisterer pålitelige tall for antall jøder i verden og derfor kan spørsmålet om hvor jødene ble av basert på slike tall forkastes som irrelevant spørsmål.

År

Nord Amerika

Syd Amerika

Europa

Resten av verden

Verden

Kilde
19212.970.07427.4221.135511.6Meyers Handlexicon, Germany
192540.1101.5315.63World Almanac & Book of Facts, 1925
19284.40.39.51.115.3World Almanac & Book of Facts, 1928,   pg. 288
192840.2101.415.6World Almanac & Book of Facts, 1929
1930
40.2101.415.6National Council of Churches, pg. 752 World Alm
19334.380.299.491.1515.31World Almanac & Book of Facts, 1934
193314.0Daily Express, March 24, 1933, front page
193815.75World Almanac, 1941, pg. 510
193915.6American Jewish Committee Bureau of the Synagogue Council
194015.32World Almanac, 1940, pg. 129
19414.40.039.41.3715.2World Almanac & Book of Facts,1942
194650.19.41.315.8World Almanac & Book of Facts, 1947
194715.69World Almanac USA 1947
19484.970.239.371.1815.75World Almanac, 1949, pg. 289
19555.220.643.422.3511.63World Almanac & Book of Facts,1956
19635.80.63.82.712.9World Almanac & Book of Facts, 1964
19756.70.83.53.414.4Encyclopedia Britannica, 1976 Book of the Year
19837.30.74.54.116.81984 World Almanac, US News & World Report, pg 351
19888.080.991.487.5318.08World Almanac & Book of Facts, 1989
19945.90.51.85.313.5World Almanac & Book of Facts, 1995
19965.581.13562.744.6314.1World Almanac, 1996, pg. 646
19975.91.22.94.914.9World Almanac & Book of Facts, 1999, pg. 687
200013.2World Almanac & Book of Facts, 2001

Det er uenighet blant forskere om Zyklon-B avgir nok gass til å sette varige spor i den konsentrasjon som ble hevdet brukt mot mennesker, det er uenighet hvor mye Zyklon-B som ble brukt, det er uenighet om denne noe ukjente mengden som ble utluftet via store vifter ville tidvis avhengig av vindretning forgiftet området rundt og det er uenighet om dørene til påståtte gasskammere ble utskiftet senere og derfor ikke originale. Det er derfor en rekke usikre faktorer knyttet til Holocaust men som ikke er avgjørende for bevis verken for eller imot.

Online (gratis) bok av Northwestern University professor Arthur R. Butz:
The Hoax of the Twentieth Century. The Case Against The Presumed Extermination Of European Jewry

En gang i fremtiden vil kanskje sannheten bli alment kjent.

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar