Ideologien muhammedanisme

Siden 2003 har alle de største dødelige terrorangrep i EU og praktisk talt alle i Frankrike vært muhammedanske, og et av de største mot en avis for å lage muhammedtegninger. 40% muhammedanere i London støttet Osama Bin Laden 11. September 2001 i New York der 3000-4000 ble drept i et eneste terrorangrep, på tross av at Koranen kun støtter drap på vantro og ikke tilfeldige. At USA og allierte har terrorisert sivile i kriger i midt-østen, er ingen unnskyldning for å drepe tilfeldige mennesker i vesten som f.eks. terrorangrepet utført av en muhammedaner mot småbarn på konsert i Manchester.

Hadith (Muhammeds liv og lære) skriver i Volum 9, Bok 84 og Hadith 57: I henhold til uttalelse av Allahs sendebud, «Den som endret sin islamske religion, så drep ham». Menneskeskapte trusler om helvete i Koranen 22:19-22:22 for de som (uavhengig av krig) ikke adlyder muhammedanismen, bekrefter at dette er ekstrem hat-ideologi der hatet også rettes mot kristne og jøder i 98:6. Det er normalt for psykopater å projisere eget hat over på de som kritiserer hat.

Fordi det uavhengig av krig oppfordres til å drepe frafalne fra troen og «vantro» ikke et eneste sted begrenses kun til militant fiende i krig, er det svært mange som mener at Koranen oppfordrer til å drepe de som er uenig med Muhammed selv om de ikke er angripende fiende. Muhammedanismen er farlig for vestlig sivilisasjon fordi tilhengere av politisk sharia får så mange barn at de vil ta over makten i alle land de kan utøve vold og indoktrinere barn.

Koranen sura 4 vers 76: De troende kjemper for Guds sak. De vantro kjemper for de falske guders sak. Bekjemp (sloss/fight) Satans venner. Koranen sura 8, vers 12: I de vantros hjerter vil jeg kaste skrekk! Derfor hugg av dem hodene og fingrene. Sura 8 handler om krig mot «vantro» uten at det forklares hvem disse vantro er, slik at det lett kan tolkes som alle voksne som velger å ikke følge muhammedanismen. Neste vers 13 begrunner ikke at «vantro» skal drepes fordi de er angripende fiende men «fordi de har brutt med Gud og Hans sendebud«, dvs. ikke følger Muhammeds ideologi.

Uavhengig av krig og om noen er vantro eller ikke oppfordres det til brutal vold mot de som ikke følger ideologien i praksis, og fordi dette er umulig å mistolke er dette den beste lakmustest på om noen støtter politisk sharia. Koranen sura 24, vers 2: De som har sex utenfor ekteskap gi hver av dem hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder underkastelse overfor Allah.

For selv småtyverier venter en barbarisk straff, noe som garantert vil brukes mot politiske motstandere av regimet, der shariadomstolen vil velge å tro på psykopater som har plantet tyvegods på ofre de vil bli kvitt. Koranen sura 5 vers 38: Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud.


Den Europeiske menneskerettighetsdomstol (ECHR) mener at Koranens sharialover er i strid med menneskerettighetene og uforenlig med demokrati: The Court concurred with the Chamber’s view that sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) har støtte av 57 medlemsland med 1.8 milliarder personer. Her avvises FN menneskerettigheter og erstattes av egen erklæring. Artikkel 19 skriver at det ikke skal være noen andre forbud enn beskrevet i sharia, noe som medfører at voksne som frivillig har sex utenfor ekteskap kan piskes eller henrettes. Ifølge sharia kan menn lovlig gifte seg og ha samleie med person rett etter pubertet. «(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari’ah«. Artikkel 22: «(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah

En muslim er en som er tilhenger av Islam. Islam er definert som underkastelse overfor Allah (arabisk ord for Gud brukt også i arabisk Bibel) og ikke Muhammeds lære, noe som åpner for mange ulike tolkninger hva troen på Allah innebærer i praksis. Det er mange som kaller seg muslim av tradisjon fordi de tror på Gud, og som ikke bryr seg om sharialovene i Koranen. Det er tolkningsspørsmål om politiske straffelover i Koranen kun skal gjelde når de ble laget, fordi det f.eks. ikke fantes tyveriforsikring, prevensjon eller sikkerhet for barn utenfor ekteskap 1400 år siden. Generalisering av alle muslimer som onde er nesten alltid bygget på feilaktige kristen-evangeliske ideer fra Robert Morey som hevdet at Allah er en månegud. Ordet muhammedaner unngår denne generalisering og presist avgrenser de som støtter det politiske innholdet i Koranen. «islamist» eller «shariafolk» brukes ofte som synonym til «muhammedaner». Fordi man ikke kan stole på påstander om personer i flere hundre år gamle bøker og muntlige overleveringer, bør man ikke kritisere Muhammed som person men isteden muhammedanismen.

For sex utenfor ekteskap må 4 såkalte troverdige vitner til for å straffe noen, men dette er ikke stort bedre enn et enkelt vitne fordi de kan kjenne hverandre og avtale løgn. Rettspraksis selv i Norge viser at kjente løgnere betraktes som troverdige når man har uønskede meninger. Det går an i shia tolkning (ikke sunni) å gifte seg midlertidig for kort tid, f.eks. bare en dag for å unngå problemstillingen. I alle varianter tolkning kan begge kjønn skille seg etter å ha giftet seg selv om det er lettere for menn å gjøre det.

Støtter man politisk sharia så må man også ha en totalitær stat som forkaster menneskerettighetene og derfor i praksis ofte i strid med Koranen forhindrer ytringsfrihet. Derfor er samtlige shariastyrte land diktaturer uten ytringsfrihet. Marxismen i dag har gått vekk fra ideen om væpna revolusjon og bruker isteden import av muhammedansk stemmekveg for å oppnå det samme formål fordi personer med totalitær ideologi stemmer på andre med totalitær ideologi. Innvandrings-marxisme av fremmedkulturelle er den nye marxismen, og omtales ofte som «kulturmarxisme». Land styrt etter kommunisme (som i stor grad bygger på Marx) har ifølge professor i statsvitenskap Rudolph Joseph Rummel i 20. århundre vært ansvarlig for titalls millioner drepte mennesker, mot litt over 5 millioner i muhammedanske land i samme periode.

Selv om kommunisme er verdens mest dødelige ideologi på kort sikt, er muhammedanisme langt mer overlevelsesdyktig på lang sikt fordi folk hjernevaskes til å tro at Gud har skapt innholdet. Pga. lav IQ til mange muhammedanere er det stor fare for voldelig praktisering av Koranen slik som skjedde etter den iranske revolusjon i 1979 der Hijab ble det nye symbolet på politisk revolusjon etter Koranens oppskrift.

Ifølge Pew Research mener 78% i Pakistan at det skal være dødsstraff for frafall fra troen og 83% mener at de som har sex utenfor ekteskap som kun godkjennes mellom motsatte kjønn, skal steines. Living apart studien i England avslørte at 37% av de som kaller seg muslimer ønsker sharialover. I aldersgruppe over 55 år var det bare 17%, så å indoktrinere barn i muhammedanisme med hjelp av statlig sponsede moskeer skaper enda mer voldelige holdninger enn foreldrene. 36% mente det skulle være dødsstraff for frafall fra troen, noe som er omtrent de samme som støtter sharia og viser hva den normale oppfatningen av sharia er.

En undersøkelse av analyseinstituttet Wilke utført for Jyllands-Posten i 2015 viste at nesten 40% av de som kaller seg muslimer i Danmark ønsker at Koranen skal inngå som fundament for deres lovgivning. Samme avis henviser til en stor tysk undersøkelse av 9000 etterkommere av innvandrere fra Marokko og Tyrkia i en rekke europeiske land. 65% av disse mente at de politiske sharialovene skal stå over de nasjonale lovene. I en annen artikkel i Jyllands-Posten vises det til at antall som kaller seg muslimer som mener Koranen skal følges fullt ut har steget fra 62.4% i 2006 til 77.2% i 2015 og at 52.4% mener at deres ideologi ikke kan reformeres til å tilpasse seg det danske samfunn. I April 2020 ble rapporten «Ytringsfrihet i Danmark» publisert, og er basert på en studie av den danske befolkningens holdninger til ytringsfrihet. 76% innvandrerne fra muhammedanske land og deres barn anser at det bør være kriminelt å kritisere Muhammeds lære. Dette beviser at minst 3 av 4 som kaller seg muslimer i Danmark forakter ytringsfrihet og menneskerettigheter. I 2019 uttalte forskeren Ruud Koopmans, professor i sosiologi og migrasjonsforskning ved Instituttet for sosialvitenskap ved Humboldt-universitetet i Berlin, at det ikke er mulig å integrere mange muhammedanere i Vesten, fordi deres verdier er uforenelige med vestlige normer. En muhammedaner er tilhenger av ekstremistisk religiøs ideologi, noe som lett bevises ved at denne tror Koranen er Allahs ord og derfor representerer perfekt moral der steining og pisking av mennesker er inkludert, og slike mennesker er derfor imot alt menneskerettigheter står for.

I emnekatalogen forskning ved universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Sitat: Hanafi ser derfor islam ikke som religion i tradisjonell forstand. I ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne forestillingen er utdatert og tar ikke høyde for islams vesen, sa han: – Hvis ordbøkerforfatterne insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn. Med Islam menes da i praksis Muhammeds lære (muhammedanisme) fordi arabiske land anser Muhammed som talerør for Allahs vilje.

Shaykh Yusuf al-Qaradawi, spirituelle leder til muslimske brorskap med mer enn 120 bøker skrevet og 8 internasjonale priser, forklarer i hans bok «Al-Din wal-Siyasa» (Religion og Politikk) at religion og politikk i «Islam» (han mener muhammedanisme i praksis) ikke er mulig å separere.

Kilde: Abid Raja, Aftenposten 1. oktober 2012

Nestleder i Norges største parti år 2016, Hadia Tajik (Arbeiderpartiet) uttalte i NRK TV 31. mars 2016 at «gjennomsnittsislam» for de som kaller seg muslimer handler om «en teologi som støter ut homofile, og som støter ut det som er alminnelig vestlig livsførsel. Dermed oppstår det en avstand mellom det som er alminnelig muslimsk praksis og det som er akseptert muslimsk teologi.». Hadia omtaler seg selv som muslim og har aldri tatt avstand fra en ideologi hun selv omtaler som svært krenkende og voldelig. Når personer som ikke er hvite sprer fremmedkulturell menneskerettighetskrenkende ideologi blant etnisk nordiske er det fullt ut akseptert av hele venstresiden i politikk, men om etnisk nordiske kritiserer dem for dette så omtales de ofte som rasister av samme venstreside.

IQ og innavl
Andelen som støtter de mest ekstreme sharialovene varierer fra 12% I Tyrkia til nærmest 100% i Afganistan, og det er klar sammenheng mellom hvor lav IQ befolkningen har og hvor mye de er tilhenger av voldelige sharialover. Tyrkia har omtrent IQ 90 mens Pakistan og Afghanistan har bare litt over 80, og endel av årsaken til dette kan være at kulturer der kvinner ikke får lov å sosialt omgås fremmede menn ofte overlater det å finne en å gifte seg med til familiemedlemmer. Disse kan naturligvis ikke gå hvor som helst for å finne en partner, men leter blant andre familiemedlemmer for å finne en som passer og et alvorlig innavl problem oppstår der hele 70% av ekteskap i Pakistan, 80% i Nubia som er sydlig del av Egypt, 60% i Irak, 64% i jordan, 54% i Qatar, 63% i Sudan, 67% i Saudia-Arabia og 54% i Forenede Arabiske emirater er med personer som er nære eget DNA, med det resultat at sjansen for feil i hjernen øker drastisk og IQ synker 10-16 punkter. Konsekvensen blir at de fleste muhammedanere får lav IQ (Kilde: Professor Steve Jones, University College London og Nicolay Sennels, psychology of Islam and Muslims – 10News.dk). Dette vises klart i statistikken for vitenskapelige artikler som er produsert i ulike land der 47 muhammedanske land i 2003 hadde bare 13 artikler produsert per million innbyggere mot 137 som var gjennomsnittet for alle land i verden.

Islam er ikke muhammedanisme
Islam er arabisk ord for å frivillig ønske å følge Guds vilje. Dette har språklig sett ingenting med ideologien muhammedanisme å gjøre som i 350 år har vært definert som «muhammeds lære», og medfører ikke en påstand om at han laget læren selv.

Muhammedanere har pga. sin maktposisjon i 1400 år krevd enerett på bruk av det arabiske ordet Islam, og fordi nesten alle etter år 1980 har ukritisk akseptert slik språktyveri på samme måte som de også har akseptert nynazisters tyveri av ordet nasjonalsosialisme. Kunnskapsløse mennesker blir manipulert til å misjonere for Koranens lære når de kaller det for Islam, da dette faktisk er å påstå det er Guds ord og ikke «Muhammeds lære».

En falsk selv-erklært «muslim» som ikke bryr seg om Guds vilje (trosbekjennelsen i alle moskeer inkluderer å godta at Muhammed er Allahs profet), avsløres veldig enkelt med å spørre om denne anser noen som ikke-muslim om de mener: «Det er rett å følge Allahs vilje, men Koranen er menneskeskapt og ikke Guds vilje». Noen vil prøve å unngå å svare på spørsmålet, og isteden kreve bevis på at Koranen ikke er Guds vilje. Bevisbyrden er på de som fremsetter en slik påstand da det er fullstendig ulogisk at en Gud skulle trenge et menneske til å spre kunnskap. Fornuften er mer enn nok til å forstå at man skal prøve å unngå å skade andre mennesker annet enn i nødverge.

Muhammedanisme er ikke religion
Religion er ifølge Oxford dictionary og standardordboken for det norske språk ved universitet i Oslo, troen på og evt. tilbedelse av noe overnaturlig, spesielt Gud(er). Gudstro her begrenses ut fra definisjonen til bare troen på at gitte(e) Guder(er) eksisterer på samme måte som UFO-tro kun omhandler at en tror gitte(e) UFO’er eksisterer, og ikke hva en person eller gruppe måtte tillegge disse av etiske eller ideologiske meninger som er svært kultur og personavhengig.

Det finnes hundrevis av forskjellige definisjoner på religion der endel også inkluderer etikk (morallære), og noen veldig få som sier at alle ideer og bøker som inneholder gudstro er religion og derfor blir like meningsløst som å definere bil som en ting med motor. Vanlige definisjoner på religion eller livssyn i standard ordbøker omfatter aldri politiske ideer om hvordan et samfunn skal styres, noe samme ordbøker definerer ideologi som. Ideologier betegnes ofte som en isme, f.eks. kommunisme og nazisme og har ofte elementer av religion eller livssyn (åndelige verdier som metafysikk og etikk men ikke politikk).

Bibelens mosebøker og Koranen er de eldste og mest kjente ideologier som finnes, der både religion og politikk er blandet. Det har vært etablert kunnskap i hundrevis år at både Koranen og moselovene inneholder politiske regler, f.eks. straffelover. På tross av dette hevdes det både av tilhengere av Koranen (muhammedanere) og tilhengere av moselovene at deres ideologi er en religion, selv om det er religion hvis og bare hvis en definerer ordet slik at det inkluderer politikk, noe de fleste faktisk ikke gjør.

Årsaken til at det konsekvent lyves om at Muhammeds ideologi er en religion i akademisk miljø og fra inkompetente jurister kan lettest forklares med innflytelse av personer som ukritisk har akseptert oversettelser av Koranen sine påstander om at den representerer en religion og vil verne den fra kritikk, og disse begrunner bokstavelig talt aldri sin påstand med annet enn å henvise til likesinnede med samme agenda. Dersom en spør dem om objektive beviser svarer de aldri, og de omtaler ikke f.eks. Koranens lære for religion pga. feilaktig omdefinering av religion og livssyn til å inkludere politikk, fordi de aldri først oppgir slik definisjon og heller aldri hevder at nazisme er et livssyn (noe det da ville vært med fullt vern i samtlige diskrimineringslover). Sannheten som statlig finansierte universiteter og skoler prøver å skjule er at Muhammeds religiøse ideologi er oppstått med vold, er utbredt med vold og opprettholdes den dag i dag med vold, etter oppskrift fra blant annet Koranen.

Allah brukes både i Bibelen (fjerde ord fra høyre til venstre etter 1) og Koranen som arabisk ord for Gud. Samtlige i arabiske land som bruker ordet Allah definerer Allah som skaperen av alt som eksisterer (bortsett fra seg selv). Koranen omtaler både Abraham (2:132, 3:67), Moses (2:87) og Jesus (2:87) som rett-troende. I Koranen 29:46 til kristne og jøder skrives det at «vår Allah og deres Allah er en» (dvs. den samme guden). Kun dersom en ikke bare påstod men definerte rent språklig at Allah var noe annet enn «skaperen av alt», ville det vært grunnlag for å hevde at det var en avgud som muhammedanerne tilba.

De som kun sier de tilber noe klart definert som «skaperen av alt» tilber per definisjon ingen avgud, selv om de tillegger Gud egenskaper basert på falske påstander. Selv om noen tillegger Gud å ha hatt menneskekropp fra bibelske historier slik nesten alle jøder og kristne gjør, så endrer det ikke hva Gud faktisk er definert som og derfor er. Gud (arabisk Allah) kan derfor aldri gjøres til noe negativt uansett myter og løgner framsatt.

Når det arabiske ordet Islam brukes om Muhammeds lære er det ikke ifølge dens tilhengere navnet på men beskrivelse av denne lære som Guds vilje. Islam er ifølge Koranen og de som følger den et religiøst prinsipp som er mye eldre enn Muhammed og er av praktisk talt alle som kaller seg muslimer definert som frivillig underkastelse overfor den ene guden Allah (Gud) uten å nevne Muhammed eller hans ideologi. Oxford dictionary for ordet Islam skriver sitat: «Islam origin: From Arabic ‘islam submission, from ‘aslama submit (to God).» og dette er faktisk slik ordet brukes av praktisk talt alle imamer i moskeer som f.eks. en av de mest anerkjente i verden indiske Zakir Naik.

Årsaken til at Islam defineres slik er fordi Koranen skriver om muslimer lenge før Muhammeds tid og da må Islam være helt uavhengig av Muhammeds ideologi. I sura 3, vers 67 skrives det følgende oversatt av YUSUFALI: Abraham was not a Jew nor yet a Christian; but he was true in Faith, and bowed his will to Allah’s (Which is Islam), and he joined not gods with Allah.

Hadith er en samling tekster skrevet ned lenge etter Muhammed sin død og omtaler hans liv og lære. Den brukes for å tolke uklare deler av Koranen og inneholder endel usikre påstander om hva Muhammed har sagt.

Muhammeds meninger i Hadith som ikke står i Koranen inkluderes veldig ofte som del av de politiske sharialover, men makthavere i hvert land velger ut etter eget forgodtgbefinnende hva de ønsker som del av lovene så det er ingen land som konsekvent praktiserer alle sharia lover slik som beskrevet i Koranen eller Hadith. Selv om Muhammed ifølge Hadith synes det var helt greit å gifte seg med barn som er 6 år gamle slik han selv gjorde med Aisha på 6 år er det nesten ingen som mener at dette skal praktiseres. Som regel settes aldersgrense tilfeldig fra 9-16 år i land som er styrt etter Koranen.

I Hadith er det i to ulike versjoner av samme historie en fortelling om en mann som spør Muhammed om hans tro der der den ene fremstiller det kun som en som er kledd i hvitt og får svar at Islam inkluderer troen på Muhammed som profet mens den andre fremstiller vedkommende som engelen Gabriel og får forklart hva Islam er uten å ta med Muhammed som profet: Volume 1, Book 2, Number 48: Narrated Abu Huraira: One day while the Prophet was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel came and asked, […] «What is Islam?» Allah’s Apostle replied, «To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan.».

Fordi ulike Hadith ikke skriver det samme og det ikke formuleres som hva ordet Islam betyr er det kun mulig å tolke dem som forklaring på hva Muhammed sin tolkning av å følge Allahs vilje er i praksis og ikke på noen måte forsøk på å forklare hva ordet Islam betyr. Ikke et eneste sted i hele Koranen står det at ordet Islam betyr noe som inkluderer troen på Muhammed som profet eller å følge hans ideologi, og dette er logisk fordi Islam er arabisk ord for underkastelse og en underkaster seg verken mennesker eller ideologi men utelukkende Allah ifølge denne troen.

Muhammedanisme har i hundrevis år i vestlige land vært definert som Muhammed sin ideologi og derfor den eneste entydige og korrekte måten å referere til denne ideologien på, da ingen andre ord i språket betyr det samme. Muhammedanere bruker alltid krigsretorikk ved å vedta at de som er uenig med dem selv er vantro som ikke ønsker å følge «Guds vilje» selv om de tror på samme Gud. Slik oppstår kriger hele tiden mellom ulike muhammedanske grupper fordi Koranen generelt oppfordrer til drap på vantro. Artikkelen om Islam i Store Norske Leksikon på snl.no/islam skriver sitat «Ordet islam betyr underkastelse (under én Gud) eller hengivelse.» ifølge professor Kari Vogt som sammen med andre i det utpregete sosialistiske venstremiljøet ved universitetet i lang tid har brukt den vanlige venstreekstreme rasismeløgnen for å forsvare denne ideologi.

Samme professor i artikkelen om muhammedanisme unngår å definere dette ordet og isteden skriver at det er eldre betegnelse på Islam, noe som er ment å manipulere leseren til feilaktig å tro at ordet betyr det samme som Islam. Det er usant fordi da ville ordet muhammedanisme betydd underkastelse overfor Allahs vilje og ikke Muhammeds lære noe universitets og språkrådets godkjente ordbok skriver ordet betyr i nynorsk utgaven men ikke i bokmål utgaven. Her skrives også samme åpenbare politiske propaganda at ordet betyr det samme som Islam, men det forklares denne gangen med å definere Islam feilaktig som Muhammeds lære. Språkrådet (statens organ for å indoktrinere innbyggere i politisk korrekte definisjoner) hevder ordboken definerer ordet slik «språkbrukere bruker ord og uttrykk», men dette er en løgn fordi ingen som kaller seg muslim bruker ordet slik.

Et ords betydning er ingen demokratisk avgjørelse, fordi da ville en rik person fra Saudia-Arabia kunne sette inn annonser i alle store norske aviser i lengre periode der det lyves om at rasisme inkluderer korankritikk. Dersom flertallet da hadde trodd på denne løgnen ville det ikke legitimert at ordboken skulle omskrive ordet rasisme til å tilpasses konsekvensen av slik manipulering. En sjekk av hvordan ordboken definerer ordet rasisme beviser at hvordan ordet ordet brukes av folket har ingen relevans for hva de skriver fordi den definisjonen som oppgis ikke brukes av noen mennesker; «menneskesyn, politikk eller sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne». Denne definisjon er basert på en feilaktig oversettelse av Oxford dictionary sitt tvetydige ord «superior» som forklares på engelsk til å bety noe helt annet enn overlegen i denne sammenheng, nemlig å krenke andres grunnleggende rettigheter basert på deres rase slik FN og Amnesty også skriver ordet betyr fullstendig i strid med den falske ordboken til språkrådet.

Måten språkrådet manipulerer med ordenes betydning bygger opp under absurde marxistiske ideer om at alle mennesker er genetisk like og ingen raser kan være overlegne andre på noen måter, f.eks. innen visse idrettsgrener eller IQ. Å omtale Muhammeds ideologi som Islam vil kunne oppfattes av muhammedanere selv som uærlig hykleri dersom en ikke tror Koranen er Guds egne ord.

Ifølge muhammedanere fikk Muhammed Koranens innhold fra engelen Gabriel som fikk den fra Allah selv, og derfor settes det i praksis likhetstegn mellom Muhammedanisme og Islam. De krever derfor at en omtaler deres ideologi som Islam og ikke muhammedanisme fordi det siste impliserer at det ikke nødvendigvis er noe annet enn Muhammed sine egne meninger og påstanden hvor han da fikk Koranen fra da i prinsippet kunne vært usann.

Dersom en kaller muhammedanisme for Islam er det kun tre muligheter; 1. En forstår ikke at Islam er definert kun som frivillig underkastelse overfor Guds vilje og ikke synonym til ordet muhammedanisme eller 2. En underlegger seg muhammedanernes vilje og lydig godtar at en selv ikke følger Allah og er vantro, enten pga. total underkastelse slik kommunister gjør eller at en mener Allah er feil Gud ofte pga. ideer som bygger på støtte for Israel ut fra kristen tankegang om at «Jødenes Gud er den sanne Gud og Allah er måneguden» eller 3. En er muhammedaner selv.

Nesten alle Koran-kritiske nettsider bygger på hypotesen at Allah er en avgud fordi eieren har en skjult agenda der hovedpoenget er å fronte troen på gammeltestamentlig jødedom, og da passer det bra for dem å hevde at muhammedanere er avgudsdyrkere mens de selv følger den rette guden. Derfor er de enig med muhammedanere i bruken av ordet Islam og ikke muhammedanisme. Ifølge antropolog Gregory Starret viste en undersøkelse av Council for American Islamic Relations at så mange som 10% av amerikanere tror muhammedanere tilber en månegud.

Månegudhypotesen ble kjent på 90 tallet og ble spredd av evangeliske kristne miljøer som ignorerte at Allah også brukes av kristne i arabiske land og arabisk bibel. Før Muhammeds tid ble Allah oppfattet som den høyeste guden av flere guder. Professor Carleton S. Coon i boken Southern Arabia fra 1944 skriver på side 399 at «The god Il or Ilah was originally a phase of the Moon God, but early in Arabian history the name became a general term for god, and it was this name that the Hebrews used prominently in their personal names, such as Emanu-el, Israel, etc.».

Robert Morey som er den som vanligvis brukes for å støtte månegudteorien, forfalsket Coon sin tekst og hevdet at Coon skrev «The Moon-god was called al-ilah». Selv om enkelte skulle ha omtalt måneguden som Allah, eksisterer ikke denne forestillingen i Muhammeds lære. Det er faktisk skrevet i Koranen 41:37 at en kun skal tilbe Allah og ikke sol eller måne, der det menes guder forbundet med disse fordi Koranen ikke spesifiserer f.eks. at det er kun guden inni månen som skal tilbes. Månesymbolet muhammedanere bruker i dag ble tatt i bruk i middelalderen lenge etter Muhammeds tid og betyr ikke at de tilber månen like lite som lysestaken til jødene betyr at de tilber en lysestakegud.

Å omdefinere ordet Allah til en avgud og bevisst ignorere korrekt definisjon, for deretter støtte diskriminering av de som tror på Allah, er fordekt rasisme mot arabere fordi samtlige arabiske kristne bruker ordet Allah om Gud. Dette forklarer perfekt hvorfor nettopp kristensionister er de fremste til å spre denne ideen da de vil støtte det de mener er det jødiske bibelske folk, og arabere anses som en fienderase. Det er noen få «islamkritikere» som mener Allah betyr Gud men omdefinerer isteden ordet Islam til å bety det samme som muhammedanisme.

Definisjonen til Islam som underkastelse overfor Allah er årsaken til at nesten alle arabere kaller seg muslimer, uansett om de er muhammedanere eller ikke. Det å bruke ordet islam om Muhammeds lære er som å bruke arabiske ordet for sannhet om samme lære, og vil lett oppfattes som full støtte til at Koranen er Guds vilje og derfor fungerer i praksis som spredning av denne lære på lang sikt. Det vil også medføre at de fleste tror det er en religion som skal beskyttes fordi ordet Islam i religiøs sammenheng betyr frivillig underkastelse overfor Guds vilje. Kombinert med feil definisjon av rasisme der religion inkluderes, vil det da også oppfattes som rasistisk å kjempe imot muhammedansk innvandring.

Muhammedanisme er en ideologi og derfor er det rasistisk å ønske særbehandling i loven for muhammedanere som vanligvis ikke er hvite ved å kategorisere deres ideologi som religion i loven, mens en ikke gjør det samme for nazismen fordi tilhengerne er hvite! Ordet muhammedanisme som ikke blander inn gudetro avslører at sosialistisk venstreside er de virkelige rasistene, og derfor er dette ordet «livsfarlig» for dem!

Muhammedanere og deres støttespillere prøver ofte å bruke den kjente tankefeilen stråmannsargumentasjon der motparten angripes for meninger de ikke har, ved å hevde at ordet muhammedanisme medfører at Muhammed var en Gud, men ingen tror dette. Dersom en bruker riktig definisjon på ordet Islam samtidig som en feilaktig er hjernevasket til å tro ordet muhammedanisme betyr det samme, så leder det automatisk til feilslutningen at ordet muhammedanisme betyr underkastelse overfor Guds vilje, noe som lett kan tolkes som at Guds navn er Muhammed (noe som gjør han til en Gud). De som bruker ordet muhammedanisme mener derimot alltid uten unntak at ordet bare betyr Muhammeds ideologi som er Koranen og Hadith, på samme måte som Buddhisme ikke betyr at Buddha var noen Gud (dette tror ingen buddhister).

Fordi muhammedanere har ingen interesse av å undersøke om Muhammed sin historie er sann og kritikk av Muhammed men ikke Allah er det ofte dødsstraff for i arabiske land, setter de Muhammeds vilje foran Guds vilje.

Et annet bevis for at det rette navn er muhammedaner og at muslim er misvisende (fordi dette henviser til Allah og ikke Muhammed) er at omtrent samtlige forkaster nær døden opplevelser (NDO) selv om disse er vitenskapelig bekreftet fenomen som millioner mennesker har opplevd uansett kultur og alder, og som åpner muligheten for at mennesker kan ha en ikke-fysisk sjel selv om det selvsagt er ulike tolkninger av slike opplevelser i vitenskapen. NDO opplevelsene som er komplette og ikke bare påbegynte bekrefter uten et eneste unntak at Koranens innhold er falskt fordi det eksisterer ikke noe helvete som straff da det er ingen fordømmelse, og ikke en eneste person får vite at Koranen har noe som helst verdi som mennesker. Tvert imot er det kunnskap det hele handler om – spesielt det å lære å ikke skade andre mennesker og isteden hjelpe dem, noe som er det motsatte av Koranen med sine oppfordringer til drap på vantro, frafalne og bestialske straffer for de som ikke følger Muhammed sine meninger.

Å omtale muhammedanisme som politisk Islam (evt. islamisme) er uheldig da dette gir mange ulike tolkninger avhengig av hva en mener ordet Islam betyr. Når et ord i språket i samme sammenheng har to ulike definisjoner er det en form for hjernevasking som har som hensikt å manipulere mennesker.

Den tvetydige bruken av ordet Islam både som frivillig underkastelse overfor Guds vilje og Muhammeds lære bør være en advarsel om at ordet ikke bør brukes om en ikke først klargjør hva en mener med det, og da kan en like gjerne kalle det for muhammedanisme om det er dette en faktisk ønsker å formidle. Dermed gjør en seg forstått av alle og unngår å bli anklaget for å kritisere noen for Gudstro noe kritikk av «Islam» kan tolkes som fordi det faktisk finnes de som kaller seg muslimer som ikke er tilhenger av Muhammedanismen.

Koranen og Hadith
I hadith som omtaler Muhammed sitt liv og lære og ofte brukes for å tolke uklare deler av Koranen, står det om dødsstraff for de som frafaller muhammedanerens oppfatning av hva som er den rette tro: Sahih al-Bukhari 6922, Book 88 Hadith 5, USC-MSA web (English) reference: Vol. 9, Book 84, Hadith 57: I would have killed them according to the statement of Allah’s Messenger, ‘Whoever changed his Islamic religion, then kill him.'» I Hadith (volum 9, bok 89, nr. 271) bekreftes dette med et eksempel: Narrated Abu Musa: A man embraced Islam and then reverted back to Judaism. Mu’adh bin Jabal came and saw the man with Abu Musa. Mu’adh asked, «What is wrong with this (man)?» Abu Musa replied, «He embraced Islam and then reverted back to Judaism.» Mu’adh said, «I will not sit down unless you kill him (as it is) the verdict of Allah and His Apostle».

thereligionofpeace.com har oversikt over mer enn 22000 terrorangrep utført av muhammedanere fra 2001-2014 og har en omfattende liste med voldelige oppfordringer i Koranen.

Terroren utføres beviselige ikke bare mot fiender i krigsområder slik mange hevder, men mot de som fornærmer Muhammed (f.eks. i form av tegninger) og er direkte rotfestet delvis i Koranen og fullt ut i Hadith. Ifølge Koranen sura 33, vers 57 skrives det i Shakir oversettelse der Allah og Muhammed likestilles: «Surely (as for) those who speak evil things of Allah and His Messenger, Allah has cursed them in this world and the here after, and He has prepared for them a chastisement bringing disgrace.»

I Hadith Volume 4, Book 52, Number 270 hevdes det at Muhammed oppfordrer til å drepe slike: The Prophet said, «Who is ready to kill Ka’b bin Al-Ashraf who has really hurt Allah and His Apostle?». Politikeren Geert Wilders i Nederland må gå med skuddsikker vest og ha livvakter hele tiden pga. trusler fra muhammedanere og kommunistiske sympatisører. I Frankrike ble det av muhammedanske terrorister utført en massaker av journalister for et magasin fordi de laget satiriske tegninger av Muhammed i tillegg til andre religiøse skikkelser, og 12 personer ble drept og 11 skadet i begynnelsen av 2015.

Bare litt over en måned senere utførte en annen muhammedaner terrorangrep rettet mot et møte i Danmark om ytringsfrihet og satiriske tegninger der en dansk Muhammed-tegner ble forsøkt drept. Senere på natten ble det gjort enda et mislykket forsøk på massemord i en jødisk synagoge der en jøde som holdt vakt utenfor ble drept. Etter dette angrepet uttalte tidligere mangeårige generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold i Aftenposten 15. Februar at «i stedet for å tvinge islam til å ta et oppgjør med egen voldsforherligelse, har vi bidratt til å sykeliggjøre religionens kritikere, ved å akseptere og alminneliggjøre begrepet islamofobi, stemple nesten all islamkritikk som noe urimelig, irrasjonell og sykelig.»

Koranen retter konsekvent hat og trusler mot mennesker pga. deres tro og ikke bare fordi de er historisk fiende, noe som indikerer at det er religiøs krig (politisk jihad) og kan derfor tolkes som at ikke-troende skal drepes. Koranen sura 4 vers 74 lover stor gevinst (oppfattes normalt som flere titalls jomfruer av menn) etter dette livet for å kjempe for Allah, noe som i praksis medfører drap av vantro. I sura 9 vers 29 er denne regelen for kristne og jøder modifisert til å gjelde kun om de ikke betaler skatt til muhammedanere: «(Shakir) Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.», noe som henviser til samme opplegg som Mafia driver med, nemlig å kreve «beskyttelsespenger» for å ikke bli drept uten å gi noe som helst tilbake.

Jizya er en skatt som ikke-muhammedanere pålegges å betale og historisk har vært opp til 80% av alt som produseres av jordbruk. Ifølge Abu Yusuf, jurist i Harun al-Rashild ble de som ikke betalte jizya fengslet og slapp ikke ut før skatten ble betalt mens deres familie ble gjort til slaver og kone og barn ble sexslaver.

I Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813 gis det dødsstraff for ulovlig samleie). I volum 9, bok 89, nr 280 står det: «Narrated Abu Huraira: A man came to Allah’s Apostle while he was in the mosque, and called him, saying, «O Allah’s Apostle! I have committed illegal sexual intercourse.» The Prophet turned his face to the other side, but when the man gave four witnesses against himself, the Prophet said to him, «Are you mad?» The man said, «No.» So the Prophet said (to his companions), «Take him away and stone him to death.».

Sura 2 vers 178 oppfordrer til såkalt blodhevn der en skal hevne seg på uskyldige, f.eks. med å drepe kvinnen til en annen mann dersom mannen har drept en annens kvinne: (Shakir oversettelse) O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female.

I sura 5 vers 38 gis det barbariske straffer for alle former for tyveri, selv om det bare er nasking bortsett fra tilfeller der noen er tvunget til dette i nødsituasjon pga. matmangel o.l (Shakir): And (as for) the man who steals and the woman who steals, cut off their hands as a punishment for what they have earned.

Muhammedanere som erklærer krig (ideologisk inkludert der formålet er å utslette en annen kultur) mot ikke-troende har ifølge Koranen rett til å ta slaver, og dersom disse er kvinnelige ha sex med dem utenfor ekteskap selv om både de selv og kvinnene er gift fra før. Fordi slaveri betyr tvang kan dette tolkes som at det legitimerer voldtekt av de mest ekstreme muhammedanske grupper: Sura 4, vers 24 (pickthal oversettelse) And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. Sura 23, vers 5-6 bekrefter at en kan ha sex både med kona og slavekvinner: 5 (Yusufali) Who abstain from sex, 6 (Pickthal): Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess, for then they are not blameworthy. Etter Muhammed sin død i år 632 drev hans etterfølgere med slavehandel i blant annet vest asia, Afrika og helt opp til Skandinavia. Fra år 650 til 1900 ble 10-18 millioner mennesker gjort til slaver for muhammedanerne og slik slavehandel fortsetter i dag i deler av Afrika.

Det er to bøker Koranen er satt sammen av; Den første er 64% av Koranen med 0% oppfordring til vold mot ikke-muhammedanere og den sekundære er 36% av Koranen med hele 24% som har drapsoppfordringer. Dette viser at Muhammed endret innholdet i Koranen fra religiøst innhold om Allah første 14 år med bare 150 tilhengere til politisk innhold som fikk enorm oppslutning med over 10000 nye følgere hvert eneste år de neste 10 årene. Hele 67% av Muhammed sin biografi (Sira) og 21% Hadith (liv og lære) inneholder drapsoppfordringer mot vantro. Totalt 31% av alle 3 bøker og 9% av Koranen handler om slikt. 64% handler om hat mot ikke-troende, og det var slik muhammedanismen fikk sine tilhengere etter at Muhammed i startfasen feilet med å få tilhengere kun med religiøst innhold. Ifølge muhammedanismen er det slik at de senere vers har høyere prioritet enn de tidligere ifølge sura 2 vers 106, og fordi de politiske straffelover i Sharia er nyere enn det religiøse utgangspunktet er det dette som er gjeldende.

Koranens påstander i sura 2 vers 257 om at det ikke er tvang i religion er derfor irrelevant da politisk innhold ikke er religion og disse påstander uansett er erstattet av senere vers i Koranen. Sura 5, vers 32 skriver (Shakir oversettelse) «For this reason did We prescribe to the children of Israel that whoever slays a soul, unless it be for manslaughter or for mischief in the land, it is as though he slew all men». «Children of Israel» refererer til jødene og derfor kan enhver fundamentalist selv velge om det også skal gjelde for muhammedanere, og verset er skrevet tidlig og derfor har lavere prioritet enn senere vers som oppfordrer til drap, noe Muhammedanere som prøver å lure vantro ikke forteller dem. Det er viktig å merke seg at det er gjort unntak for «mischief» og dette ordet kan tolkes i praksis som alt som er dødstraff for i henhold til muhammedanismen. Dette verset er derfor pga. at det er rettet mot jødene og har så mange unntak helt ubrukelig som veiledning til å ikke skade andre mennesker.

Koranen har kun en kilde (Muhammed) og derfor er det ikke så lett som i andre ideologier og livssyn å være enig i noe og uenig i noe annet samme person har sagt, dersom denne anses for å være høyeste autoritet blant menneskene. I andre ideologier og livssyn er det mange forfattere der man ikke må være enig med alle. Muhammedanismen stiller seg derfor i en særstilling med sin fundamentalistiske natur der alt sies å være fra en Gud og overlevert via engelen Gabriel.

I motsetning til nye testamente som via Jesus sprer læren om kjærlighet og ikkevold (det finnes ikke så mye som en eneste oppfordring til vold i NT), har Koranen det motsatte budskap – aggresjon, hat og vold. Det eksisterer ikke et eneste vers i Koranen som bærer preg av nestekjærlighet i den sammenheng at en skal ta hensyn til andre og ikke utøve vold mot dem bare fordi de tenker forskjellig.

Det er vanlig løgn å dømme en religion ut fra hva de som sier de er tilhenger av den gjør. F.eks. under hekseprosessene i middelalderen hadde ikke engang folket bibelen fordi boktrykkerkunsten ikke var oppfunnet, og derfor kunne de umulig vite hva kristendom var og derfor heller ikke kunne være kristne. En kan ikke sammenlikne oppførselen til de som vet hva som står i deres lære med de som levde 800 år siden og ikke hadde en bok til å rettlede seg. Det eneste som teller er der en kan finne støtte for handlinger i en kilde som flertallet faktisk har tilgang til, det være seg Bibelen eller Koranen.

Dersom en ideologi oppfordrer til drap og vold mot vantro og de som krenker regler som moselover og sharia, så vil læren samtidig oppheve mennesker til dommere om noen f.eks. er vantro. Fordi det er ingen objektive prinsipper bak religiøs dømming av andre mennesker vil tilfeldige mennesker bli anklaget for dette ut fra personlig tolkning av læren til andre, og derfor er ideologien medvirkende årsak til drap som er begrunnet i troen. Det vanligste eksempel på dette er at sunni-sekten kan oppfatte shia-sekten som frafalne fra troen bare fordi de har en annen ide om hvem som er Muhammed sine etterfølgere og nyanser i tolkning av Hadith. Dermed begynner de å drepe de andre slik som Den Islamske Stat (IS) har holdt på med i Irak og Syria fra år 2014.

Religiøse drapsideologier som Koranen og Moselovene i gamle testamente representerer er også medvirkende årsak til at folket hjernevaskes til å ignorere menneskerettigheter og dyrker psykopatiske religiøse ledere, noe som var intensjonen med disse ideologiene i utgangspunktet – å få kontroll over andre mennesker med å spre trusler og frykt om konsekvensene om de ikke underkaster seg lederne. For lettere å lure folk diktet en bare opp at det var Gud(enes) vilje og ikke menneskenes, og de fleste mennesker er så tankeløse at de faktisk tror på en psykopat bare fordi denne sier det er slik uten noe som helst beviser.

Hijab er shariauniform
Kvinnen må ifølge Koranen kle seg anstendig uten at det skrives et eneste sted at hun også må dekke til håret. Hun må trekke sløret (khimar) over sine bryst i sura 24 vers 31, og for hustruene, profetens døtre og de troende er det en oppfordring for å vise sin tilhørighet til Muhammeds lære og unngå trakassering av menn med å trekke kledningen (jilbab) om seg i sura 33 vers 59. Anstendig blir derfor opp til hver enkelt muhammedansk kultur å bestemme og dette er liknende regler som også finnes for jødiske og kristne land så det er ikke noe unikt med Koranen her.

De fleste muhammedanske land krever at kvinnen dekker til håret med hijab som ikke er omtalt i Koranen og likner på hodelin + hakelin for gifte kvinner fra 1250 tallet, også tatt i bruk av enkelte katolske nonner for å vise at de er kirkens tjenere og ikke tilgjengelige for menn. Mange ulike varianter av hodeplagg både for menn og kvinner har blitt brukt i alle kulturer og noe spesifikt for muhammedanere fikk en ikke før hijab i moderne tid.

Hijab er ifølge religionshistoriker Kari Vogt og religionsforsker Berit S. Thorbjørnsrud av de aller fleste som bærer det etter år 2000, et symbol for å vise sin tilhørighet til muhammedanismen. Ifølge Vogts artikkel i Store Norske Leksikon skrives det at «Korantekstene sier heller ikke uttrykkelig at nettopp hodeplagg er påbudt». Det er mange som sprer løgner om at hijab er pålagt av troen pga. en avvikende korantolkning fra oversetter Muhsin Khan om at slør på Muhammeds tid ble brukt til å dekke alt moderne Hijab gjør + ansiktsdekke, noe som ikke bare blir helt feil kilde fordi ansiktet også må dekkes her, men også pga. at det er praktisk umulig ifølge Ibrahim B. Syed, President, IRFI Islamic Research Foundation International, Inc. Kari Vogt bruker som de fleste i vesten ordet Islam om muhammedanisme og inkluderer politikk i hennes ukjente definisjon av religion.

Vogt hevder i TV2 intervjuet med Walid nevnt senere at «de aller fleste som bruker moderne hijab i Norge gjør dette av religiøse grunner fordi de vil vise sin tilhørighet til islam.», samtidig som hun skriver at hijab ikke bare er en politisk uniform, noe som beviser at hun faktisk vet det også er symbol for politikk og dermed blir et ideologisk plagg. Fordi denne ideologi beviselig inkluderer det politiske system sharia og som en svært viktig del, er Hijab i moderne versjon en ideologisk uniform for både politikk og religion (som per definisjon ikke kan inneholde politikk, fordi da ville all politikk blitt religion bare med å erklære at Gud eksisterer som del av teksten noe alle kan gjøre).

Det er kun en flertydig historie i Hadith Book 34, Hadith 85, English: Book 33, Hadith 4092 om at Muhammed antydet i et enkelt tilfelle at det ikke er anstendig for kvinner over pubertet alder å ikke dekke til alt annet enn det han måtte mene med å peke på egne hender og ansikt (om han mente hele hodet, ansikt og hake eller bare ansikt, og om anstendighet her kun er ment i den lokale kulturen fordi Koranen ikke nevner noe som dette, blir en tolkningsak for forskere i historie). Dersom noen begrunner hijab-bruk i at de må være enig med Muhammed i alt, så er det klart bevis på at de også mener at de som har sex utenfor ekteskap skal piskes 100 ganger eller drepes og de som frafaller troen skal drepes.

Hijab i dagens versjon var ikke i bruk før 1950 noe som beviser at det før den tid ikke var et kjent religiøst plagg pålagt av troen. Det ble innført av det «Muslimske brorskap» som hadde det politiske motiv å innføre sharia, og kom på moten først i 1979 etter den iranske revolusjon. Plagget som skiller seg tydelig fra skaut med å dekke området under haken er politisk shariauniform ifølge wikipedia og norsk-irakisk forfatter Walid al-Kubaisi i et TV2 intervju og tilhørende anerkjente dokumentar av samme person. I denne film intervjues Gamal al-Banna som kjenner bevegelsen Muslimbrødrene fra innsiden og er den yngste broren til Hassan al-Banna som er grunnleggeren av Det muslimske brorskap i 1928 i Egypt. Søsteren hans brukte ikke hijab selv om faren var teolog og broren Hassan ble den første lederen av Det muslimske brorskap. Gamal al-Banna hevder hijab er moderne fenomen og til Dokument 2 (tv2) sier han: «I Islam eller Koranen sies det ikke at kvinnen må tildekke håret sitt. Det finnes en tekst som sier at kvinner skal feste sløret så det dekker brystet, men ingenting om at håret skal dekkes».

Forsker Fikri Abdul Muttalib og ekspert på wahhabismen som er den grenen av muhammedanismen som dominerer Saudi-Arabia mener hijab brukes som et bevisst kontrollredskap, og at hensikten er å oppdra nye generasjoner med islamister. Til tv2 sier han: «Fra 1920-tallet til 70-tallet var det bare gamle kvinner eller kvinner med hårproblemer som brukte slør. På denne tiden så en egyptisk kvinne likedan ut som en kvinne i London, Paris, Europa eller Australia – og fulgte de samme motene og kleskodene. Hijaben og nikaben er en måte man kan herske over kvinnen på. Og hvis du har kontrollen over en kvinnes klesvaner, kontrollerer du også fremtidige generasjoner».

Ifølge en av verdens mest anerkjente universiteter Oxford har Hijab siden 1970 utviklet seg til et symbol for frivillig og aktiv deltakelse for unge kvinner i Islamist bevegelsen og på 1980 tallet som såkalt «Islamisk nasjonalisme» og motstand mot vestlig kultur. Islamist defineres på samme nettside som en politisk eller sosial aktivist. Dette plagget er derfor tilsvarende hakekors til nazister eller kjente røde flagg til marxister. Ifølge EUs øverste domstol vil en intern regel i en bedrift som forbyr synlig bæring av ethvert politisk, filosofisk eller religiøst symbol ikke innebære direkte diskriminering. Tidligere var det avgjort at både offentlige og private skoler ifølge menneskerettighetsdomstolen kan nekte folk å bære plagget innenfor disse områder. Hijab finnes i mannlig versjon som dekker kun øvre del av hodet. De som aksepterer dette plagget men ikke samtidig tilsvarende bruk av vanlige ikke-religiøse plagg som dekker samme deler av kroppen, har godtatt muhammedanismen som religiøs ideologi og er enten muhammedaner selv eller tilhenger av beslektede voldelige ideologier som f.eks. kommunisme eller gammeltestamentlige moselover.

Diskriminering av kvinner i Koranen
Når avtale om lån inngås teller menns utsagn det dobbelte av kvinnen, noe som beviser at Koranen mener kvinnen bare har halv troverdighet av en mann og derfor løgnaktig av natur, fordi det ifølge Sura2, vers 282 kreves to mannlige vitner eller en mann og to kvinner. Prinsippet om halv verdighet for kvinner i forhold til menn gjelder også for andre juridiske områder som da hun ifølge Koranen skal arve bare halvparten av en mann (sura 4 vers 11)

Den troende mann får ifølge Book 38, Hadith 2760 (English: Vol. 4, Book 12, Hadith 2562) 72 koner i himmelen etter dette livet som takk for å følge muhammedanismen, mens det i andre Hadith er snakk om kun 2 slik at det er forskjellige meninger om dette. Kvinnen tilbys uansett bare å være en av disse i haremet til mannen, noe som beviser at muhammedanismens formål på lang sikt er å tilfredsstille mannens seksuelle lyster selv etter dette livet.

Kvinnen anses som middel for å spre Muhammedanismen. Ifølge Hadith mente Muhammed at en ikke skal gifte seg med en dame om hun ikke kan få barn, fordi barn anses som metoden for å vinne fram med makt: Book 12, Hadith 4 (English: Book 11, Hadith 2044) A man came to the Prophet and said: I have found a woman of rank and beauty, but she does not give birth to children. Should I marry her? He said: No. He came again to him, but he prohibited him. He came to him third time, and he (the Prophet) said: Marry women who are loving and very prolific, for I shall outnumber the peoples by you.

Ifølge Hadith kritiserer Muhammed en mann for å ikke gifte seg med en ung jente som ikke har hatt sex før, fordi han giftet seg med en godt voksen kvinne. Dette tyder på at kvinnen primært ble oppfattet som fødemaskin: Book 67, Hadith 17 -18 (USC-MSA web: Vol. 7, Book 62, Hadith 17-18) «Why didn’t you marry a young girl so that you may play with her and she with you?»

Kvinnen kan kun ta en enkelt muhammedansk mann som ektefelle (sura 2 vers 221), mens mannen kan uten hennes samtykke ta minst 4 kvinner (sura 4 vers 3) uansett om de er muhammedanere eller ikke (sura 5 vers 5 som har høyere prioritet enn sura 2 som forbyr det samme). Dette er laget for å tilfredsstille mannens lyster og få kontroll over egne kvinner samtidig som en har fri tilgang til andre kulturers kvinner.

Mannen har bestyrerrett over kvinnen han er gift med og kan slå henne lett ifølge sura 4, vers 34 (men ikke i ansiktet og ikke om det gir varige skader) om hun ikke lystrer.

Slike oppfatninger tiltrekker maktsyke primitive menn med tankegang som ikke hører hjemme i et samfunn som respekterer menneskerettigheter for alle uansett kjønn. Ideologien får primært stor oppslutning fra manndominerte samfunn fordi den er diskriminerende overfor kvinnen.

Koranen og Hadith er beviselig skapt av mennesker.
Muhammedanismen ifølge answering-islam.org/Quran bygger på etablert normal kunnskap i Koranen og hadith (arabiske Muhammeds liv og lære), og det enkleste beviset på at Koranen (gjelder også bibelen) er 100% menneskeskapt er at den bare finnes på et enkelt språk i de første utgavene, gir ingen vitenskapelig kunnskap men isteden f.eks. ifølge Koranen 55:15 har primitiv overtro om jinn laget av røykfri ild som har fri vilje og kan om de vil utgi seg som demoner, har kun en kilde (Muhammed selv) og forutsetter en allmektig Gud som kan alt men allikevel trenger et menneske på 600 tallet for å spre sine meninger for all ettertid, noe som er selvmotsigelse.

Koranen Sura 33, vers 50 (Shakir oversettelse) hevder at Muhammed tilpasset innhold til å støtte utelukkende hans egne seksuelle lyster: O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her– specially for you, not for the (rest of) believers…

Ifølge Muhammedanere er hele meningen med livet en test om en tror på hærføreren Muhammed uten noe som helst beviser for hans påstander om hvor Koranen kommer fra, og med vold er med å støtte og bekjempe de som sier sannheten og tenker selv samt tro at alle som ikke tror på Muhammed havner i helvete. Av dette følger logisk at for å bli muhammedaner må en forkaste fakta med vilje med å totalt underkaste seg mordere fra 600 tallet og en må mene at guden Allah hater de som bruker fornuften og tenker selv uansett hvor gode mennesker de har vært. Trusler om vold er kjent metode for onde mennesker – de truer ofrene sine om de ikke lystrer ordre på ulike måter, alt fra å bli drept til å havne i helvete.

For alle kulturer, også i moderne tid er været, og spesielt regn noe av det viktigste i naturen. Derfor har alle land værmelding i nyhetssendingen. For primitive land nærmere ekvator er regn helt avgjørende for overlevelse fordi tørke betyr hungersnød. Torden og lyn er et spektakulært fenomen, spesielt for de som ikke vet hvordan dette fungerer og derfor kan en forvente at folk på den tiden var mye mer opptatt av dette enn alt annet som skjer på himmelen. Det viser seg at kilden til Muhammed sin kunnskap ikke var i stand til å fortelle han hva lyn og torden er. Hans forklaring på at en engel står bak dette fenomenet er så feil som det går an å bli og er så klart bevis på at hans ideologi var primitiv og skapt av mennesker at kun totalt hjernevaskede kan benekte dette med følgende utsagn i Book 47, Hadith 3406, Vol. 1, Book 44, Hadith 3117 Narrated Ibn ‘Abbas: «The Jews came to the Prophet and said: ‘O Abul-Qasim! Inform us about the thunder, what is it?’ He said: ‘An angel among the angels, who is responsible for the clouds. He has a piece of fire wherever that he drives the clouds wherever Allah wills.’ They said: ‘Then what is this noise we hear?’ He said: ‘It is him, striking the clouds when he drives them on, until it goes where it is ordered.’

Solen er like viktig som regn. I Koranen (som påstås av samme mann å være laget av Gud selv) så skrives det i Shakir oversettelse sura 18, vers 83-86 om mannen Zulqamain som fulgte en vei fysisk til han fant ut at solen gikk ned i en mørk sjø og dette er derfor ingen beskrivelse av hva solen ser ut til å gjøre for mennesker fordi han var jo kommet fram til der solen går ned og ifølge Koranen kunne se hva som virkelig skjedde. Dette er klart bevis på at Koranen er skrevet av mennesker som ikke hadde noen som helst kunnskap om universet fordi denne historien fremsetter som et faktum uten noen korrigering av hva som faktisk er sant: So he followed a course. [18:86] Until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a black sea, and found by it a people. Alle kjente oversettelser skriver det samme og i Book 32, Hadith 34 (English translation: Book 31, Hadith 3991) sier Muhammed selv det samme når han blir direkte spurt om dette: «I was sitting behind the Messenger of Allah who was riding a donkey while the sun was setting. He asked: Do you know where this sets? I replied: Allah and his Apostle know best. He said: It sets in a spring of warm water (Hamiyah)». Dette er sikkert bevis på at Koranen forteller at jorden er flat og Solen går opp om morgenen fra en sjø og ned i den om kvelden og dermed blir vannet i den varmt i løpet av natten.

Koranens forestilling om universet er at jorden først ble skapt og deretter ble materiale fra denne brukt til å lage alt annet over jorden der engler skaper lyn og torden. Rundt den flate jorden «svømmer» Solen i bane ifølge Koranen sura 21 vers 33, og dermed om kvelden ned i havdypet under jorden. Påstand om «symbolsk betydning» er absurd fordi det ikke er skrevet i symbolsk sammenheng og det er konkret beskrivelse i overensstemmelse med Bibelens beskrivelser av flat jord med himmelsøyler som vakler (Job 26:10):


Fordi muhammedanismen som bevist bygger på flat jord teorien følger det logisk at historiene spunnet rundt Muhammed vil også bygge på denne ideen når Guds himmel beskrives. Over skyene er den tradisjonelle bibelske forestilling om himmelporten lokalisert, og for å komme seg opp dit mente primitive mennesker uten kunnskap om universet at en måtte ha vinger som fugler for å fly opp dit. Book 63, Hadith 113 forteller at Muhammed fikk med hjelp av engelen Gabriel og noe som likner på en hvit hest med vinger, en fysisk tur opp i til nærmeste «himmelhvelving» der Guds himmelport er, og der englene åpnet døren for dem når Gabriel forklarte at Muhammed var med han. Der oppe møtte han ifølge denne historien den bibelske Moses som sendte han videre til Gud som fortalte at han måtte pålegge menneskene å be 50 ganger hver dag. Moses blir her fremstilt som smartere enn Gud selv og forklarer Muhammed at dette er alt for mange ganger. Dermed begynner forhandlinger der Muhammed hevdes å gå frem og tilbake til Gud, hver gang der han får godkjent færre ganger å be helt til antallet er nede i 5 ganger. Historien her er ikke mer troverdig enn Koranens påstand (15:26) om at Gud skapte mennesket av leire som ble formet som en kropp og ikke bare som biologisk byggemateriale som planteføde som mennesker spiser og vokser av.

I Koranen 67:5 står det klart og tydelig i alle oversettelser at stjernene brukes som kastevåpen mot satanene (djeveldemoner), noe som beviser at innholdet i Koranen er i strid med moderne vitenskap der astronomi forteller at stjerner er soler langt unna og meteoritter er stein og is som treffer atmosfæren tilfeldige steder i stor hastighet.

De mest kjente eldste Koran manuskripter er Topkapi, Samarkand Kufic Quran, Codex Parisino-petropolitanus, og Sana’a. År 2002-2007 undersøkte verdens to ledende autoriteter Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu og Dr. Tayyar Altlkulaç disse manuskripter, og er de eneste som har fått tilgang til alle disse. Ifølge disse eksisterer det intet originalt manuskript til Koranen som ifølge muhammedanere skal ha blitt sendt ut i flere eksemplarer til ulike byer av Uthman som påstås å ha vært følgesvenn til Muhammed. Spør en muhammedanere hvor en av disse påståtte originale Koraner befinner seg kan ingen svare fordi de eksisterer ikke da hele historien om at den er gitt av Gud selv til Muhammed er påstander uten antydning til beviser.

Manuskriptet «Topkapi» er den mest komplette og hele 100 år yngre enn Uthman, og inneholder 99% av Koranen men bare 78% er lesbart da resten er ødelagt. Av disse fant nevnte autoriteter hele 2270 tilfeller av avvik fra dagens Koraner som ble grunnlagt i 1924 og som muhammedanere blir indoktrinert til å tro er kopi (eller oversettelse) av en original. Topkapi inneholder ifølge forskerne massevis av skrivefeil, noe som tyder på at den ikke er noen kopi av en enda eldre «perfekt» Koran.

Resterende manuskripter utgjør en langt mindre del av Koranen. Muhammed døde ifølge kildene 8. Juni 632 og det tok 200-300 år etter dette å få nedskrevet innholdet i Koranen der en må stole på generasjoner av muntlige overleveringer. Det er lite trolig at en person som Muhammed som var så innflytelsesrik ikke ville fått nedskrevet ferdig Koranen før år 700 og distribuert i flere kopier, dersom historiene om Muhammed i Koranen noenlunde stemmer.

Koranen er en fortelling om hærføreren Muhammed ment for å lage en arabisk konkurrent til Jesus, og den ble satt sammen av kristne og jødiske skrifter, i hovedsak et plagiat av disse. Kain og Abel i Sura 5:31-32 er tatt fra The Targum of Jonathan Ben Uzziel + Sanhedrin 4:5. Abraham i Mecca i Sura 21:51-71 er tatt fra The Mishnah of Rabbah, og Queen of Sheba i Sura 27:17-45 er tatt fra The II Targum of Easter.

vatikanets egen hjemmeside står følgende som beviser den fullstendige støtte for muhammedanismen med å lyve om at Koranen ikke sprer voldelige ideer: «our respect for true followers of Islam should lead us to avoid hateful generalisations, for authentic Islam and the proper reading of the Koran are opposed to every form of violence.»

08:50 «Svaret til SIAN består av de mest teologisk lærde imamene vi har i Norge»
36:00 «Islam er ikke bare en tro. Det er også en ideologi» ifølge Sajid Mukhtar, ansvarlig for komiteen som ferdigstilte nye Jamiah Drammen moske.


Islamnet som følger Koranen forteller sannheten om Koranen da den forbyr dem å lyve om slike ting som dette. De verste løgnere er derfor generelt ikke muhammedanere selv angående dette. Lederen samlet tilfeldige muhammedanere i en sal der han først spurte om publikum var radikale. Alle avviste dette. Deretter ble de spurt: «How many of you agree, that the punishment described in the Quran or the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is – if it is from Allah and his messenger, that is the best punishment ever possible for human kind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that?». Praktisk talt alle rakk opp hånda:


Vitenskapsmannen Bill Warner har undersøkt muhammedanismens historikk i Europa og forteller her hvordan dette både utløste middelalderens mørke tid og drepte millioner mennesker. Han forteller at koranen startet med Mekka-versjon som ikke var voldelig og fikk bare litt over 100 tilhengere. Etter Medina ble koranen derimot voldelig og først da ble den utbredt med ideen om jihad – hellig krig.


Brigitte Gabriel forteller her hvordan Libanon før 1950 var en kristen nasjon som ønsket muhammedanere velkommen, noe som medførte at de på bare et par generasjoner mennesker kom i flertall og ødela hele kulturen og innførte sin egen.

Historikk
Muhammed ble ifølge muhammedanske eventyrkilder født omkring år 570 (på dette tidspunktet) i den ikke eksisterende byen Mekka. Faren døde før Muhammed ble født, og moren døde da han var seks år. Familien tok seg av han, inntil han som 25-årig kom i tjeneste som kameldriver hos en rik kjøpmannssenke ved navn Kadidja. Selv om hun var 15 år eldre, giftet hun seg med Muhammed. Han tok ikke andre koner mens Kadidja levde. Fra alder 49 til 63 år giftet han seg minst 11 ganger, blant annet med sin sønns hustru.


Muhammed funderte ofte over religiøse spørsmål som var framkalt av samtaler med jøder og kristne. Men da han var 40 år opplevde han ifølge seg selv engelen Gabriel som åpenbar seg for ham og sa: «Å Muhammed, du er Allahs profet! Forkynn!»

Til å begynne med ble Muhammeds budskap ifølge eventyret ikke godt mottatt av lederne i Mekka, da hans budskap om én gud var en trussel mot deres levebrød som var handel med avgudsbilder. Men Muhammed fikk også tilhengere. Sammen flyktet de til Medina og han ble i løpet av få år forvandlet til en høyt ansett høvding som rådde over væpnede styrker, hvilket hans motstandere fikk føle. Lengst mulig forsøkte han å holde seg på god fot med jødene; men de nektet å godta den nye «profet», som kun hadde snappet opp fragmenter av de hebraiske skrifter og Det Gamle Testamente.

Hos de kristne var Muhammed blitt frastøtt pga. Treenighetslæren. Han kalte det flerguderi og bebreidet de kristne for at de hadde gjort Jesus til Gud. Enden på det ble at Muhammed stiftet sitt eget religiøse samfunn. Stadig voksende skarer lyttet og tok imot budskapet, og hans åpenbarelser og taler ble nedskrevet og samlet i Koranen.

Muhammedanersektens begynnelse var å bekjempe de «vantro» med «Allahs sverd». Den første lille gruppe av tilhengere overfalt karavaner og myrdet menn, kvinner og barn. De overfalt og inntok mindre byer og områder i Arabia. Medina. Resultatet ble en ny ørkenby Mekka der kun muhammedanere har adgang:

I midten er en kubisk liknende svartkledd bygning som alle muhammedanere i hele verden vender seg mot når de ber.

For de som har fulgt med i Star Trek er dette en utmerket måte å illustrere muhammedanisme på. Borgene var en rase som var farligere enn alt annet i hele universet og bestod av individer og teknologi som var erobret fra alt som kom i dens vei. Dens innbyggere hadde hjerner som var koblet til felles minne styrt via datamaskiner og alle var gjort til tankeløse individer som kun tjente et eneste formål – erobre alt og alle. Det samme kan en si om muhammedanisme. Her er bilde av Borgenes sentral og at grønt er muhammedanismens helligste farge er også ganske merkverdig likhet. En kan lure på om dette er en tilfeldighet eller om ideen om borgene faktisk skal illustrere muhammedanisme.

Muhammed sine etterfølgere kjempet fanatisk uten frykt for deres egne liv. Hvis de ble drept, ble de lovet å gå direkte til Paradis, hvor skjønne palasser og skjønne jomfruer ventet dem.

Palestinske tropper under Arafat gjør Nazi-hilsen
Muhammedanere benytter her også Nazi-hilsen

Koranens budskap
Den norske oversettelse er ved Einar Berg (ISBN 82-00-05371-7) og i flere tilfeller er oversettelsen i overensstemmelse med den svenske uavkortede oversettelsen fra 1917 ved K. V. Zetterstén (ISBN 91 46-151 50-8). Det er merket noen steder for å antyde hvor det er feilaktig oversatt i norsk og/eller svensk.

Transcript of a lecture at an IANA conference in Toronto, 1995:
So those ppl who say that the Christians and Jews are believers or who doubts concerning the disbelief of the Christians and Jews, they have said a statement which takes them outside of the fold of Islaam. And if they were brought in front of an Islamic court and the proofs were established against them, to the degree where they would have no excuse for themselves, in other words, verses from the Qur’aan were repeated to them, the statements of the Prophet sallallaahu alaihi wa sallam were repeated to them, so there was no chance of misunderstanding, no chance of confusion, they would be given a chance to repent. And then, in an Islaamic state, if they did not recant that belief within three days they would be executed as an apostate.

Dette utsagnet over har direkte røtter i Koranen der den oppfordrer til å drepe ikke-troende (ikke tror på Allah og hans sendebud Muhammed).

Hadith er en samling av tekster om Muhammeds liv og lære og er viktig del av muhammedanismen, men det er ikke slik at muhammedanere  må være enig i alt som står skrevet her. I Hadith (volum 8, bok 82, nr. 802) er det forklart hva som er den største synd: Narrated ‘Abdullah bin Mas’ud: I said, «O Allah’s Apostle! Which is the biggest sin?» He said, «To set up rivals to Allah by worshipping others though He alone has created you.» Å sette fram rivaler til Allah som man tilber er den største synd. Når vi vet at muhammedanismen har dødsstraff for en rekke forhold følger det at det må være dødsstraff for dette også.

Det muhammedanske Azar-universitetet i Egypt har tradisjonelt vært betraktet som muhammedanernes Minaret for hele verden. De har utgitt en bok med tittelen «Bill of Legal Punishments» hvor det på side 12 sies følgende: «A person guilty of apostasy (man or woman) shall be put to death if repentance is not made within the period allowed which shall not exceed sixty days. Repentance of a person who commits apostasy more than twice shall not be accepted» Nasjonalforsamlingen i Egypt vedtok i 1977 en lov om dødsstraff for frafall fra Islam (i praksis Muhammedanisme). I praksis overlates utførelse av straffen til gatemobben og vedkommende får ikke beskyttelse av staten. Muhammedansk lære kan altså tolkes slik at en skal myrde de som frafaller troen.

Muhammedanismen bruker grove trusler om hva som skjer etter dette livet om man ikke adlyder Muhammeds vilje:

022.019
YUSUFALI: These two antagonists dispute with each other about their Lord: But those who deny (their Lord),- for them will be cut out a garment of Fire: over their heads will be poured out boiling water.
PICKTHAL: These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads,
SHAKIR: These are two adversaries who dispute about their Lord; then (as to) those who disbelieve, for them are cut out garments of fire, boiling water shall be poured over their heads.
NORSK (022-020): Dette er de to parter som strides om sin Herre: De som er vantro får tilskåret klær av ild, og det tømmes kokende vann over hodet på dem,
SVENSK: Detta är tvenne parter, som tvista om sin Herre; åt dem, som äro otrogna, tillskäras kläder av eld, och över deras huvud utgjudes sjudande vatten.

022.020
YUSUFALI: With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins.
PICKTHAL: Whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted;
SHAKIR: With it shall be melted what is in their bellies and (their) skins as well.
NORSK (022-021): slik at alt som finnes i deres indre, og deres hud, smelter.
SVENSK: vari allt, som finnes i deras inre, och deras hud smälter,

022.021
YUSUFALI: In addition there will be maces of iron (to punish) them.
PICKTHAL: And for them are hooked rods of iron.
SHAKIR: And for them are whips of iron.
NORSK: Og der venter dem klubber av jern!
SVENSK: och dem vänta klubbor av järn.

022.022
YUSUFALI: Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back therein, and (it will be said), «Taste ye the Penalty of Burning!»
PICKTHAL: Whenever, in their anguish, they would go forth from thence they are driven back therein and (it is said unto them): Taste the doom of burning.
SHAKIR: Whenever they will desire to go forth from it, from grief, they shall be turned back into it, and taste the chastisement of burning.
NORSK: Hver gang de i sin nød vil komme seg ut derfra, drives de tilbake, ‘Smak nu helvetesbrannens straff!’
SVENSK: Så ofte de vilja ut därifrån i sin vånda, skola de föras tilbaka: «Smaken helvetesbrandens pina!»

Her gjør koranen det klart at både jøder og kristne er blant fienden, og disse «People of the Book» (bibelen) vil ifølge koranen brenne i helvete:

005.051
YUSUFALI: O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.
PICKTHAL: O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.
SHAKIR: O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.
NORSK (005-056): Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke de urettferdige!
SVENSK: I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hør dem till; Gud vägleder förvisso ej de orättfärdiga människorna.

098.006
YUSUFALI: Those who reject (Truth), among the People of the Book and among the Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein (for aye). They are the worst of creatures.
PICKTHAL: Lo! those who disbelieve, among the People of the Scripture and the idolaters, will abide in fire of hell. They are the worst of created beings.
SHAKIR: Surely those who disbelieve from among the followers of the Book and the polytheists shall be in the fire of hell, abiding therein; they are the worst of men.
NORSK (098-005): De vantro blant Skriftfolkene, og avgudsdyrkerne, skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger.
SVENSK: De som äro otrogna, både de, som fått skriften, och månggudadyrkarna, äro förvisso, hemfallna åt helvetests eld att där evinnerligen förbliva. Dessa äro de sämsta varelserna.

002.190
YUSUFALI: Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors.
PICKTHAL: Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.
SHAKIR: And fight in the way of Allah with those who fight with you, and do not exceed the limits, surely Allah does not love those who exceed the limits.
NORSK (002-186): Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldig i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive.
SVENSK: Striden för Guds sak mot dem, som stridar mot eder, men angripen ej! Gud älskar förvisso ej de angripande.

Det kommer nå åpenbart fram at det er ulike meninger om hvordan teksten over skal oversettes. Det er dermed uholdbart å trekke konklusjoner ut fra kun en oversettelse uten å undersøke nærmere hva som var meningen. På arabisk brukes det et ord som kan ha flere ulike betydninger avhengig av sammenheng som f.eks. «to cross, overstep, exceed transcend, surpass, go beyond something, act outrageously, brutally, unlawfully, commit excess engage in aggressive bruta hostile action, commit aggression, assualt, attack, raid, infringe, make inroads» ifølge Hans Wehr dictionary. Ibn Kathir som døde ca. 1380 og som er godt kjent lærd skrev at; «Å ikke gjøre seg skyldig i aggresjon betyr å ikke begå noe som Gud har forbudt», og ut fra denne tolkningen av den arabiske teksten blir det SHAKIR som har den mest korrekte oversettelsen. Dersom det korrekte var å ikke være aggressiv fører det til selvmotsigelse, for som denne artikkel beviser er det tallrike oppfordringer til drap og tortur. Allerede på neste vers kan vi lese en oppfordring til drap, men i dette ene tilfelle er det fortsettelse av forrige vers og kan derfor tolkes som selvforsvar:

002.191
YUSUFALI: And slay them wherever ye catch them, and turn them out from where they have turned you out; for tumult and oppression are worse than slaughter; but fight them not at the Sacred Mosque, unless they (first) fight you there; but if they fight you, slay them. Such is the reward of those who suppress faith.
PICKTHAL: And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. And fight not with them at the Inviolable Place of Worship until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers.
SHAKIR: And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then slay them; such is the recompense of the unbelievers.
NORSK (002-187): Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské, før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn.
SVENSK: Döden dem varhelst I påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilken de driva ut eder, ty frestelse är värre än dråp, men striden ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strida mot eder därstädes, och strida de mot eder, så döden dem! Sådan varder de otrognas lön.

Ikke-troende kan lett bli lurt til å tro det står noe annet i Koranen enn hva det faktisk står. Å bekjempe ikke-troende ifølge Koranen er å bekjempe ondskap. Ondskap og dens motsetning rettferdighet er noe helt annet for en muhammedaner enn for en som ikke er muhammedaner! Videre er det setninger som lett kan mistolkes med eller uten vilje for å lure ikke-troende til at det står noe annet enn det faktisk står:

060.008
YUSUFALI: Allah forbids you not, with regard to those who fight you not for (your) Faith nor drive you out of your homes, from dealing kindly and justly with them: for Allah loveth those who are just.
PICKTHAL: Allah forbiddeth you not those who warred not against you on account of religion and drove you not out from your homes, that ye should show them kindness and deal justly with them. Lo! Allah loveth the just dealers.
SHAKIR: Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of (your) religion, and have not driven you forth from your homes, that you show them kindness and deal with them justly; surely Allah loves the doers of justice.
NORSK: Gud forbyr dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker dem som viser rimelighet.
SVENSK: Gud förbjuder eder icke att vara vänliga och iakttaga rättvisa mot dem, som ej bekämpat eder för religionens skull och icke utdrivit eder från edra hem; Gud älskar förvisso dem, som iakttaga rättvisa..

Merk spesielt at det i alle oversettelser står «Gud forbyr dere ikke å …» og ikke «Gud forbyr dere å ikke …», og dette er derfor ikke et forbud mot respektløshet ovenfor ikke-troende. Koranen skriver så mye hat mot ikke-muhammedanere  at den faktisk må presisere at det er lov å være snill for de som måtte lure på om det var forbud mot godhet!

Det er vanlig at muhammedanere  hevder at Koranen er imot drap på sivile fordi pga. følgende vers som hinter om at det er galt å drepe noen om de ikke har drept andre eller driver med korrupsjon:

005.032
YUSUFALI: On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our messengers with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.
PICKTHAL: For that cause We decreed for the Children of Israel that whosoever killeth a human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall be as if he had killed all mankind, and whoso saveth the life of one, it shall be as if he had saved the life of all mankind. Our messengers came unto them of old with clear proofs (of Allah’s Sovereignty), but afterwards lo! many of them became prodigals in the earth.
SHAKIR: For this reason did We prescribe to the children of Israel that whoever slays a soul, unless it be for manslaughter or for mischief in the land, it is as though he slew all men; and whoever keeps it alive, it is as though he kept alive all men; and certainly Our messengers came to them with clear arguments, but even after that many of them certainly act extravagantly in the land.
NORSK (005-035-036): Derfor har vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, – uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten. Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud kom til dem med klar beskjed, men efter dette har mange av dem vist lettsindighet.
SVENSK: Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han dödat människor i allmänhet, og om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hadde frälst människors liv i allmänhet.

«Children of Israel» refererer til jødene og derfor kan enhver fundamentalist selv velge om det også skal gjelde for muhammedanere eller ikke, da loven ikke nødvendigvis må være lik for alle (heller ikke norsk lov er lik for alle). Det er mange ondsinnete muhammedanere  som mener de får støtte av Koranen til å angripe sivile ikke-troende. Koranen er delvis ansvarlig for dette fordi den retter aggresjonen hele tiden mot «ikke-troende» og ikke samme sted gjør det klart at det kun gjelder angripere i krig. At noe er skrevet i forbindelse med krig betyr ikke nødvendigvis at det kun gjelder i dette tilfellet.

Koranen støtter blodhevn, for prinsippet er X skal hevnes med X. Eksempelvis kvinne for kvinne betyr at om en mann myrder en kvinne skal andre myrde hans kvinne som hevn.

002.178
YUSUFALI: O ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. But if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude, this is a concession and a Mercy from your Lord. After this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty.
PICKTHAL: O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. He who transgresseth after this will have a painful doom.
SHAKIR: O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your Lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement.
NORSK (002-173): Dere som tror, det er foreskrevet for dere gjengjeldelse for drap, fri for fri, slave for slave, kvinne for kvinne. Men om noen ettergis noe av sin bror, så skal det følges opp på sømmelig vis, og betaling skje på tilbørlig måte.
SVENSK: I, som tron, det har föreskrivits ed blodshämnd i fråga om de drapta, fri for fri, slav för slav och kvinna för kvinna, men om någon får den på ett eller annat sätt efterskänkt å broderns sida, må dock saken fullföljas på tillbörligt sätt och böter til denna ärligen erläggas.

De mest kjente voldelige vers oppfordrer til å drepe og kjempe mot ikke-troende om de ikke omvender seg i troen, noe som gjør det mest sannsynlig at dette er religiøs ideologisk krig og ikke bare en fiende som angriper for da ville det være irrelevant hva de trodde på så lenge de erklærte fred. Budskapet i Koranen åpner derfor mulighet for den tolkning at ikke-troende i fredstid skal drepes, spesielt når den ikke et eneste sted gjør det entydig og klart at det er galt å drepe ikke-troende. Dersom muhammedanismen rettet aggresjonen kun mot en gitt gruppe mennesker på et gitt tidspunkt ville den ikke også angripe deres ideologi og erklære muhammedanismen for noe som skal bekjempe alle andre. Dersom noen hadde laget en bok hvor det stod «drep fargete mennesker» og «hvit er den eneste hudfarge som skal godtas» ville neppe mange bitt på påstanden om «men det gjelder jo egentlig kun kriminelle innvandrere» når dette ikke er skrevet i teksten.

009.029
YUSUFALI:  Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
PICKTHAL: Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.
SHAKIR: Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
NORSK: Bekjemp dem som ikke tror på Gud og Dommens dag, som ikke forbyr det Gud og hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner Sannhets religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.
SVENSK: Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!

009.073
YUSUFALI: O Prophet! strive hard against the unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell,- an evil refuge indeed.
PICKTHAL: O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites! Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey’s end.
SHAKIR: O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them; and their abode is hell, and evil is the destination.
NORSK (009-074): Hør, Profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hård mot dem! Helvete blir deres herberge. En sørgelig endeligt!
SVENSK: Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet. Ja, vilket olycksaligt mål!

008.065
YUSUFALI: O Prophet! rouse the Believers to the fight. If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred: if a hundred, they will vanquish a thousand of the Unbelievers: for these are a people without understanding.
PICKTHAL: O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if there be of you a hundred (steadfast) they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are a folk without intelligence.
SHAKIR: O Prophet! urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.
NORSK (008-066): Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår!
SVENSK: Profet, uppmuntra de rättrogna till strid! Om det finnes tjugu, som äro tåliga , bland eder, skola de övervinna två hundra, och om det finnes hundra bland eder, skola de övervinna tusen av dem, som åro otrogna, därför at dessa äro människor, som intet förstå.

008.012
YUSUFALI: Remember thy Lord inspired the angels (with the message): «I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them.»
PICKTHAL: When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger.
SHAKIR: When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.
NORSK: Og Herren inspirerte englene, Jeg er med dere! La de troende holde stand! I de vantros hjerter vil Jeg kaste skrekk! Gi dem et slag over nakken, og slå dem over fingrene deres!
SVENSK: Och när din Herre medelade änglarna denne uppenbarelse: Jag är med eder; styrken alltså dem, som tro! Jag skall innjaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!

Avviket i den norske oversettelsen over er her så stor at dette utvilsomt er forfalskning. Den stemmer ikke engang med den svenske. Dette gjør denne norske utgaven ubrukelig.

Å ødelegge en hel by er ingen fremmed tanke og her er nok vers som inspirerer til store terrorangrep:

017.016
YUSUFALI: When We decide to destroy a population, We (first) send a definite order to those among them who are given the good things of this life and yet transgress; so that the word is proved true against them: then (it is) We destroy them utterly.
PICKTHAL: And when We would destroy a township We send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein, and so the Word (of doom) hath effect for it, and we annihilate it with complete annihilation.
SHAKIR: And when We wish to destroy a town, We send Our commandment to the people of it who lead easy lives, but they transgress therein; thus the word proves true against it, so We destroy it with utter destruction.
NORSK (017-017): Når Vi vil utslette en by, sender Vi påbud til dens folk i vellevnet, som fortsetter i synd. Så blir Ordet realitet for byen, og Vi ødelegger den fullstendig.
SVENSK: När vi vilja tillintegöra en stad, giva vi de välmående i den tillsägelse; så försynda de sig, och ordet slår in på den, och vi utrota den fullständigt,

Her kommer en oppskrift på hva muhammedanere  skal gjøre med denne fienden når krig har blitt et faktum:

005.033
YUSUFALI: The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;
PICKTHAL: The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom;
SHAKIR: The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement.
NORSK (005-037): Deres lønn, som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.
SVENSK: Deras lön som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korstästas, eller at deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem et förskräckligt straff.

Mannen har autoritet og dermed makt over kvinnen. I den norske forfalskede oversettelsen står det «gi dem stryk» dersom de ikke lystrer ordre, mens i originalen og alle de engelske står det at de skal bankes opp:

004.034
YUSUFALI: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband’s) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).
PICKTHAL: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.
SHAKIR: Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
NORSK (004-038): Menn har bestyrerautoritet for kvinner på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, – send dem til sengs og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, – stor.
SVENSK: Männen varo kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför at Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.

Kvinners utsagn i muhammedanismen teller bare halvparten av en manns, noe som er lett å bevise ut fra understående koran-vers, der det må to kvinner til for å erstatte vitneutsagnet for en mann.

002.282
YUSUFALI: O ye who believe! When ye deal with each other, in transactions involving future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing Let a scribe write down faithfully as between the parties: let not the scribe refuse to write: as Allah Has taught him, so let him write. Let him who incurs the liability dictate, but let him fear His Lord Allah, and not diminish aught of what he owes. If they party liable is mentally deficient, or weak, or unable Himself to dictate, Let his guardian dictate faithfully, and get two witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. The witnesses should not refuse when they are called on (For evidence). Disdain not to reduce to writing (your contract) for a future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of Allah, More suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves but if it be a transaction which ye carry out on the spot among yourselves, there is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witness whenever ye make a commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. If ye do (such harm), it would be wickedness in you. So fear Allah; For it is Good that teaches you. And Allah is well acquainted with all things. If ye are on a journey, and cannot find a scribe, a pledge with possession (may serve the purpose). And if one of you deposits a thing on trust with another, let the trustee (faithfully) discharge his trust, and let him Fear his Lord conceal not evidence; for whoever conceals it, – his heart is tainted with sin. And Allah knoweth all that ye do.
PICKTHAL: O ye who believe! When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing. Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity. No scribe should refuse to write as Allah hath taught him, so let him write, and let him who incurreth the debt dictate, and let him observe his duty to Allah his Lord, and diminish naught thereof. But if he who oweth the debt is of low understanding, or weak, or unable himself to dictate, then let the guardian of his interests dictate in (terms of) equity. And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if the one erreth (through forgetfulness) the other will remember. And the witnesses must not refuse when they are summoned. Be not averse to writing down (the contract) whether it be small or great, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you; save only in the case when it is actual merchandise which ye transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if ye write it not. And have witnesses when ye sell one to another, and let no harm be done to scribe or witness. If ye do (harm to them) lo! it is a sin in you. Observe your duty to Allah. Allah is teaching you. And Allah is knower of all things.
SHAKIR: O you who believe! when you deal with each other in contracting a debt for a fixed time, then write it down; and let a scribe write it down between you with fairness; and the scribe should not refuse to write as Allah has taught him, so he should write; and let him who owes the debt dictate, and he should be careful of (his duty to) Allah, his Lord, and not diminish anything from it; but if he who owes the debt is unsound in understanding, or weak, or (if) he is not able to dictate himself, let his guardian dictate with fairness; and call in to witness from among your men two witnesses; but if there are not two men, then one man and two women from among those whom you choose to be witnesses, so that if one of the two errs, the second of the two may remind the other; and the witnesses should not refuse when they are summoned; and be not averse to writing it (whether it is) small or large, with the time of its falling due; this is more equitable in the sight of Allah and assures greater accuracy in testimony, and the nearest (way) that you may not entertain doubts (afterwards), except when it is ready merchandise which you give and take among yourselves from hand to hand, then there is no blame on you in not writing it down; and have witnesses when you barter with one another, and let no harm be done to the scribe or to the witness; and if you do (it) then surely it will be a transgression in you, and be careful of (your duty) to Allah, Allah teaches you, and Allah knows all things.
NORSK: Dere som tror, når dere avtaler et lån for en viss periode, så skriv det ned. La en skriver skrive det for dere på rett vis. Ingen skriver må unnslå seg for å skrive – noe Gud har latt ham lære. Så la ham skrive, mens debitor dikterer, og må han frykte Gud sin Herre, så han skriver hverken mer eller mindre. Hvis debitor er mentalt eller fysisk svak eller ikke kan diktere. så la den som varetar hans interesser diktere, på rett vis. Og tilkall to mannlige vitner, eller en mann og to kvinner, av slike som dere kan godta som vitner, slik at hvis en av kvinnene skulle huske feil, så kan den annen påminne henne. Vitner skal ikke unnslå seg når de blir tilkalt. Ta bryet med å skrive det ned, enten det er stort eller lite, med forfallstiden. Dette er det riktigste i Guds øyne, og best for bevisførsel og det nærmeste for å unngå tvil. Med minde det gjelder varer som straks overleveres fra hånd til hånd. I så fall gjør dere ingen feil om dere unnlater å skrive, men bruk vitner når dere handler med hverandre. Hverken skriver eller vitne må lide overlast. Hvis dette skjer, er det ugudelig adferd for dere. Frykt Gud, for Gud belærer dere, og Gud vet alt.
SVENSK: I, som tron, då i uppgören en affär på bestämd tid, så skriven upp det!  En skrivare må opartiskt uppskriva det emellem eder, och ingen skrivare må vägra at skriva i enlighet med vad Gud lärt honom; så må han skriva. Den, som häftar för skulden, må förestava, och han må frukta Gud, sin herre, och ej draga av något därifrån! Men om nu den, som häftar för skulden, är otillräknelig eller förståndssvag eller ej själv i stånd att förestava, då må hans fullmäktige opartiskt göra det. Tilkallen därvid två av edra män som vittnen, men kunna ej vittnena vara två män, så vittne en man och två kvinnor av dem I godkännen som vittnen, på det att ifall den ena av dem skulle fara vilse, den andra må påminna henne; och vittnena må ej vägra, när helst de varde kallade. Underlåten ej att skriva upp skulden, vare sig den är liten eller stor, till den bestämda tiden! Dette er rättvistast inför Gud, mest ägnat att stödja vittnesmålet och det bekvämaste sättet att undanrödja någta tvivelsmål, så framt det nämligenicke gäller en affär, den I genast uppgören sinsemellan, ty då drabbar eder ingen skuld, om I underlåten att skriva upp det, men skaffen ändock vittnen, då I säljen till varandra! varken skrivare eller vittne må lida någon skada, men om I görennågot sådant, är det förvisso ogudaktigt av eder. Frukten Gud! Gud undervisar eder, ty Gud är allvetande.

Dersom kvinner og menn har samleie uten å være gift med hverandre skal begge idømmes 100 piskeslag. I Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr. 806, 809 og 813 gis det dødstraff for ulovlig samleie). I volum 9, bok 89, nr 280 står det:»Narrated Abu Huraira: A man came to Allah’s Apostle while he was in the mosque, and called him, saying, «O Allah’s Apostle! I have committed illegal sexual intercourse.» The Prophet turned his face to the other side, but when the man gave four witnesses against himself, the Prophet said to him, «Are you mad?» The man said, «No.» So the Prophet said (to his companions), «Take him away and stone him to death.»

024.002
YUSUFALI: The woman and the man guilty of adultery or fornication, – flog each of them with a hundred stripes: Let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.
PICKTHAL: The adulterer and the adulteress , scourge ye each one of them (with) a hundred stripes. And let not pity for the twain withhold you from obedience to Allah, if ye believe in Allah and the Last Day. And let a party of believers witness their punishment.
SHAKIR: (As for) the fornicatress and the fornicator , flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.
NORSK: Horkvinnen og horkaren, gi hver av dem hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder Guds religion, – om dere tror på Gud og Dommens dag. Og la en gruppe troende overvære deres avstraffelse.
SVENSK: Skökan och skökokunden skolen I giva hundra gisselslag vardera. Och haven intet medlidande med dem, när det gäller Guds religion, om I tron på Gud och den yttersta dagen! Ett antal av de rättrogna  skall ock bevittna deras bestraffning.

For menn, kvinner og barn som stjeler en karamell, et brød eller hva som helst annet venter en barbarisk straff:

005.038
YUSUFALI: As to the thief, Male or female, cut off his or her hands: a punishment by way of example, from Allah, for their crime: and Allah is Exalted in power.
PICKTHAL: As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the reward of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise.
SHAKIR: And (as for) the man who steals and the woman who steals, cut off their hands as a punishment for what they have earned, an exemplary punishment from Allah; and Allah is Mighty, Wise.
NORSK (005-042): Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeld de har fortjent, og som en preventiv straff fra Allah.
SVENSK: På tjuven, vare sig man eller kvinna, skolen I avhugga händerna till lön för vad de begått och till näpst från Gud; ja, Gud är väldig och vis.

Konklusjon
Denne artikkel har bevist at koranen taler for å drepe ikke-troende samt gi barbariske straffer for bagatellmessige forbrytelser eller gjerninger som ikke skader noen. Dette vil også ramme mange uskyldige som blir utpekt som heks.

About admin

Check Also

Kristendom og løgner

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar