Rase og rasisme

Denne artikkel vil oppklare litt rundt hva ordet rase og rasisme betyr, samt vise hvilke forskjeller det faktisk er mellom menneskegrupper med forskjellig «rase» selv om det ikke er genetisk klart definert hva rase er for noe.

Rasisme
Ulike former for diskriminering, spesielt basert på rase, kjønn, alder og annet nært koblet til kroppslig utseende har vært et problem så lenge mennesker har eksistert. At det faktisk er forskjell på menneskegrupper rent genetisk rettferdiggjør verken hat eller i verste fall diskriminering i strid med grunnleggende menneskerettigheter. I kjent litteratur er ordet rasisme brukt første gang år 1903 i den amerikanske boken Proceedings of the twentieth annual meeting of the Lake Mohonk Conference of friends of the Indian (kilde) der det skrives at indianere som rase mangler rettigheter i loven og at alle mennesker bør ha like rettigheter i loven. Det er derfor solid historisk grunnlag for å hevde at rasisme først ble brukt om ideologi der ulike raser ikke gis samme menneskerettigheter, som skal tolkes som en grunnleggende frihet eller privilegium for enkeltindivider som alle har krav på i henhold til fastlagte prinsipper.

Det er ikke i strid med f.eks. FN menneskerettighetserklæring å behandle ulike raser forskjellig på f.eks. privat område, fordi ingen gis en rettighet til å ta seg inn der uten eiers samtykke. Alle liberalister er enig i at privat eiendomsrett må respekteres, hvis ikke kan en i ytterste konsekvens risikere at det blir straffbart å nekte å ha sex med noen pga. deres rase! På begynnelsen av 1930 tallet ble ordet rasisme brukt i Europa og Soviet unionen, blant annet av Leon Trotsky som omtale av nazisme men uten at ordet ble definert i denne sammenhengen. Fordi det var kritikere av nazisme som brukte ordet rasisme og ikke nazister selv, så hadde de en oppfatning av rasisme som liknet på første gang bruk i 1903.

American Anthropological Association som er ledende forskere på rase i USA definerer ordet som «the use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others». Dette er den mest presise definisjonen fra vitenskapelig hold, og betyr i kortversjon at rasisme er en ideologi der ulike raser gis ulike grunnleggende (menneske)rettigheter etter et hierarkisk system. Amnesty: Racism is an attack on the very notion of universal human rights. It systematically denies certain people their full human rights just because of their colour, race, ethnicity, descent (including caste) or national origin. It is an assault on a fundamental principle underlying the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). FN sin generalsekretær sier på FN sin egen youtube kanal at rasisme er intet annet enn krenkelse av menneskerettigheter.

Om en hypotetisk etnisk gruppe (alle raser, også hvite) har gjennomsnittlig IQ 60, mange ganger så mange psykopater, får 10 ganger så mange barn og medfører enorme kostnader for samfunnet, er det ikke samme konsekvens som når en normal etnisk nordisk befolkning får barn. Derfor kan ikke rettighetsargumentet brukes for å forsvare at en slik gruppe mennesker skal få så mange barn de ønsker, da dette ville totalt ødelagt hele kulturen og erstatte den med en ny som ikke fungerer. Om et slikt tilfelle som dette var reelt ville det ikke stride mot menneskerettighetene å bruke minst skadelig metode basert på f.eks. IQ tester av personer i høyrisikogrupper, for å få redusert antall barnefødsler fra denne gruppen. I teorien skal det kun et eneste par til for å gjøre et i-land til et u-land selv om det er millioner mennesker som bor i landet, dersom dette paret og deres avkom får 10 barn hver og befolkningen ellers får under 2.

De som mener at det er viktigere å ta hensyn til innvandrere som etnisk gruppe enn egen kalles som regel av nasjonalister for antihvit og omtales som antirasisme av venstresiden, og kjennetegnes med at en i stor grad ønsker innvandring fra Afrika og Midtøsten på skattebetalernes regning.

Hvite mener at de har blitt byttet ut med de svarte som de primære ofre for rasediskriminering i dagens Amerika, ifølge en ny studie fra forskere ved Tufts University School of Arts and Sciences og Harvard Business School. Forskningsrapporten beskriver fenomenet som «antihvit» rasisme og har tittelen Whites See Racism as a Zero-Sum Game That They Are Now Losing skrevet av Michael I. Norton ved Harvard Business School, Boston, MA og Samuel R. Sommers ved Department of Psychology, Tufts University, Medford, MA. Det som kjennetegner spesielt hvite mennesker som selv har antihvite holdninger er at de forkaster vitenskapelige fakta og benekter både genetiske forskjeller mellom menneskegrupper og at antihvit rasisme eksisterer, fordi de ønsker massiv innvandring av ikke-hvite til hvite land og dermed må de lyve om de problemer som da kan oppstå både økonomisk og kulturelt.

Et typisk eksempel på antihvit rasisme er når politiet får instrukser fra regjeringen om å ikke oppgi etnisitet til gjerningspersoner i hverdagskriminalitet fordi det «oppfattes som rasistisk», mao. det passer ikke den antihvite ideologien til de som styrer Sverige. Både de marxistisk-ideologiske massemedia og politiet skjulte massive seksuelle overgrep mot unge jenter ned i 11-12 årsalderen fordi de var begått av ungdom fra muhammedanske land. Elin Ørjasæter (førstelektor ved markedshøyskolen i Oslo) uttalte offentlig at Sverige burde skamme seg.

Annet eksempel året før er fra London baserte Goldsmith Student’s Unions kommunistiske representant Bahar Mustafa, som med universitetets egen konto konsekvent brukte hashtaggen #killallwhitemen og offentlig anklaget noen for å være «white trash». Hadde ordet white vært byttet ut med black, ville kvinnen mistet jobben på dagen i de fleste land i Europa og USA, men fordi antihvit ideologi er ledende for vestlige land var det bare 1.9% studenter som skrev under på å sparke henne fra stillingen sin og det var ikke nok.

Campus Reform er USA sitt ledende tidsskrift for å avdekke bias og misbruk på landets høyskoler og universiteter. I en artikkel 22 Januar 2015 av Arizona Campus korrespondent Lauren Clark ble det rettet kritikk mot professor Lee Bebout ved Arizona state university, for å lære studentene om «problemet med hvithet». Økonomen James Malone fortalte Campus Reform at universitetet aldri ville tillate en klasse å snakke om «svarthet», og hvis de gjorde det ville det skape mye oppstyr. «Men du kan med sikkerhet trakassere mennesker for deres hvithet» la han til. Selv etter at en av landets største TV stasjoner FOX NEWS tok opp saken mistet ikke professoren jobben sin og satt fortsatt på samme kontor et år senere.

De beste eksempler på antihvit rasisme er fra Danmark, der muhammedanere (som nesten alltid er ikke-hvite) får fritt spillerom til å lese opp offentlig og støtte Koranens hat mot både vantro og jøder, mens landet straffer hvite mennesker for å kritisere deres ideologi. Året før Ole Flemming Nielsen ble bøtelagt for å sammenlikne det han beskriver som ideologien «Islam» (muhammedanisme) med nazisme, anmeldte han imam Nihad Said El-Sayed for angrep på jøder og kalle ikke-muslimer for dyr. Saken ble henlagt fordi §226b (forbud mot oppfordring til vold eller hat mot noen pga. etnisitet eller tro) som han selv ble bøtelagt for kun anvendes mot hvite mennesker i praksis og endog på en hysterisk overdrevet måte som også inkluderer kritikk av ideologi!

Året etter ble tidligere medlem av Folketinget og EU-Parlementet Mogens Camre i 2014 straffet med bøter for akkurat det samme. Sosiolog og skribent Kjetil Rolness skrev 04.05.2016 i en artikkel i VG om NRK mannen Ludvig Løkholm Lewin som hadde publisert data fra en engelsk seriøs vitenskapelig undersøkelse som viste at 52% som kaller seg muslimer vil at homoseksuelle handlinger skal være straffbart og 23% ønsker sharia-lover. Reaksjonene på facebook ble avsky, ikke mot de som hadde slike holdninger men mot han selv fordi han publiserte dette! Kjetil Rolness konkluderte følgende:

«Det er offisielt ikke lenger noen forskjell mellom legitim, rasjonell islamkritikk og muslimfiendtlighet i Norge. Hvis du ytrer deg mot jødehat, homofobi, kvinneundertrykkelse, totalitære kontroll av tanker og handlinger, altså det du selv forbinder med høyreekstremisme, så er du i stedet selv høyreekstrem. Hvis du kritiserer slike holdninger blant folk med mørk hud.» (sitat slutt).

Dette kan lett forklares med at antihvit rasisme er svært utbredt innen akademiske miljøer og direkte konsekvens av at politikere i årevis bevisst har styrt utdanningen etter marxistiske modeller og hjernevasket studenter og elever i videregående skole. Professor Bassam Tibi er en syristfødt tysk statsviter og grunnlegger av «arabiske organisasjonen for menneskerettigheter». I en avisartikkel skriver journalisten Katie Mansfield at Tibi mener at Tysk politi ikke tør å gjøre noe med ikke-vestlige innvandrere fra muhammedanske land, ene og alene fordi de er redd for å bli omtalt som rasister. Overskriften til selve artikkelen forteller at professoren mener en del av disse innvandrere mener de har rett til å voldta Tyske kvinner.

Innvandring fra Afrika og midtøsten skaper enorme utgifter for staten, der betydelig økt kriminalitet er del av disse utgifter. F.eks. vinnings-kriminaliteten for svarte basert på statistikk fra USA er over 600% høyere enn for hvite (kilde: FBI), og kun halvparten av dette kan forklares med lavere inntekt. Resten kan forklares vitenskapelig ved at disse har mye høyere andel psykopater.

USA kriminalitet år 2006
Tabell 40, side 28 omhandler «Rape/Sexual assault/a» og har et tall på 222400 totalt hele året. Hvite utgjorde 48.8% av overgriperne, mens svarte utgjorde 18.1%, noe som er 2.7 ganger flere hvite. Ifølge Wikipedia bor det 79.8% hvite i USA og 12.8% personer med afrikansk rasemessig opphav (omtales som African American). Forholdstallet her er 79.8 / 12.8 = 6.2 og en må dele dette på 2.7 for å få hvor stor overrepresentasjon det er blant personer med afrikansk rasemessig opphav i forhold til hvite. Dette tallet blir nøyaktig 2.3. Dette kan ikke forklares ut fra dårlig økonomi fordi det ikke gir økonomisk vinning med denne typen kriminalitet. Det kan forklares ut fra at det er 2.5 ganger flere psykopater blant personer med afrikansk rasemessig opphav enn hvite.

For ran som gir økonomisk vinning er overrepresentasjonen blant personer med afrikansk rasemessig opphav ca. 600% høyere enn hvite, der lav IQ øker sannsynligheten for vinningskriminalitet ca. 2.4 ganger for alle raser ifølge The Bell Curve. IQ for personer med afrikansk rasemessig opphav er i snitt ca. 85 mot hvites 100. Regnestykket blir derfor 2.4*2.5 = 6 som gir 600% overrepresentasjon.

Tabell 42 viser hvem som er overgriper og offer for voldtekt basert på rase. Det var 194270 hvite ofre utført av 50.6% hvite og 16.7% personer med afrikansk rasemessig opphav. Av svarte ofre var tallet 17920 utført av 0% hvite (ikke en eneste) og 43% svarte. Psykopater som er fremmedkulturelle vil derfor først og fremst angripe hvite kvinner i de land de innvandrer til og dette er svært viktig faktor i en debatt om psykopati i forhold til innvandring.

For ran med skade var det 57680 hvite ofre utført av 29.1% hvite og 41.5% svarte. Av svarte ofre var 13290 utført av 0% hvite (ikke en eneste) og 100% svarte. Dette kan forklares med at hvite er langt mer attraktive å rane pga forventning om at de har mer penger. 29.1 / 41.5 = 0,7. Deler en 6.2 på 0.7 så får en hele 8.85 ganger overrepresentasjon svarte så dette bekrefter at det må være en rasemessig komponent som forklarer forskjellen.

Antihvite rasistiske grupperinger som f.eks. kommunister prøver å legge skylden på hvite med å lyve om at årsaken til forskjeller i målt kriminalitet mellom ulike raser er rasisme mot svarte. National Bureau Of Economic Research sin vitenskapelige rapport fra 2016 skriver at det er noe større mistenksomhet mot svarte enn hvite fra politiet sin side i USA etter justering for oppførsel og sammenheng, men det er ingenting som tyder på at politiet gjør noen forskjell når det gjelder hvem de skyter på. En vitenskapelig studie fra 2019 laget av Department of Psychology ved både University of Maryland og Michigan State University, konkluderer: «We find no evidence of anti-Black or anti-Hispanic disparities across shootings, and White officers are not more likely to shoot minority civilians than non-White officers».

En vitenskapelig basert rapport fra 2016 med data hentet direkte fra statens egne sider i USA viste at av 660000 kriminelle episoder med vold som involverte svarte og hvite, var svarte de skyldige i 85% av tilfellene. Rapporten beviser også på side 6 med data fra FBI at det er ingen rasisme fra politiet som kan forklare de store forskjellene, basert på rapporterte tilfeller sammenliknet med antall arrestasjoner. Hvis alle i New York City var hvite, ville antall mord sunket med 91%, ran med 81% og skyting med 97%:

Joakim P. Jonasson har publisert en svensk undersøkelse av dommer utstedt mellom 2012-2017 basert på 4000 straffedommer som viser at 95.6% av overfallsvoldtekter totalt begås av utlendinger. Personer med ikke-europeisk bakgrunn (primært afrikanske og arabiske land) begår 84 prosent av de grove voldtektene samt 90% av gruppevoldtekter. Det er ifølge rapporten 541 ganger større risiko for at en algerisk mann begår en overfallsvoldtekt enn en etnisk svensk mann. Statistikken viser stor forskjell mellom ulike muhammedanske opprinnelsesland, da f.eks. menn fra muhammedanske Algeria er hele 17 ganger overrepresentert for grov voldtekt i forhold til menn fra muhammedanske Tyrkia.

Menn fra katolske land som Colombia har nesten 3 ganger større frekvens av grov voldtekt sammenliknet med Tyrkia, og menn fra buddhistiske Thailand har omtrent samme voldtekt statistikk for alle typer voldtekt som muhammedanske Pakistan. I kristne Sør Afrika med ubetydelig antall muhammedanere har 25% av alle afrikanske menn voldtatt ifølge landets medisinske forskningsråd med ledelse av professor Rachel Jewkes (Medical Research Council – MRC). Ifølge Koranen er det 100 piskeslag og strengt forbudt med sex utenfor ekteskap i andre situasjoner enn der kvinnen har status som slavinne i krigsutbytte, noe som ikke er gjeldende i noen av de land som er nevnt i statistikken her. Dette tyder på at det er helt andre faktorer enn Koranen som har betydning for voldtekt, som f.eks. forskjeller i aldersfordeling (mange unge menn øker sjansen for voldtekt) og om noen er født og oppvokst i landet, samt forskjeller i IQ mellom ulike befolkningsgrupper. Det er ingen tvil om at på generelt grunnlag er rase det mest statistisk avgjørende når det gjelder utøvelse av vold utført av menn.

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over kriminalitet fra ikke-vestlige innvandrere fra 1998 i Norge, viste at f.eks. i aldersgruppe 14-17 år var ikke-vestlige innvandrere (Afrika og Midtøsten) 20 ganger overrepresentert i forhold til etnisk nordiske for ran. For forbrytelse mot liv, legeme og helbred var de nesten 8 ganger overrepresentert. Forskjellene viste seg allerede fra før 13 års alderen og var svært store opp til over 30 års alder. SSB konkluderte uten begrunnelse med at forskjellen i sin helhet kunne forklares med økonomiske og andre naturlige forskjeller i levevilkår uten å nevne at så store forskjeller også har en betydelig genetisk årsak.

Oslo politiets rapport om voldtekt viste at 30.5% av alle anmeldte voldtekter i byen handlet om personer fra Afrika og disse var overrepresentert med 10 ganger etnisk nordiske, mens 15.9% var fra Midtøsten. 84% som var anmeldt for overfallsvoldtekter hadde ikke-norsk bakgrunn, der opprinnelsesland ble holdt hemmelig.

Ifølge NRK ble samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo år 2006-2008 begått av ikke-vestlige innvandrere. En gjennomgang NRK har foretatt av voldtektsdommer fra Stavanger tingrett 2009-2011, viste at ni av ti menn som var dømt for voldtekt hadde ikke-norsk bakgrunn og halvparten var fra Afrika.

I samme periode som overgrepene som ble forsøkt skjult av massemedia skjedde i Sverige ble mange kvinner utsatt for groteske overgrep i andre europeiske byer som Köln, Stuttgard, Hamburg, Bielefeld, Kalmar og Helsinki. Antall anmeldelser bare i Köln steg til 1075 i starten av mars 2016, der 69 av de foreløpig 73 mistenkte var fra muhammedanske land i Midtøsten og Afrika.

Aftenposten 4. mars 2016 avslørte at 85% som var straffedømt for vold mot barn i familien kom fra Afrika eller Asia. Personer med denne bakgrunn utgjør ca. 15% av Oslos befolkning og på ingen måte kan forklares bare ut fra økonomiske forskjeller når en sammenlikner med etnisk nordiske med samme økonomi.

Et innlegg av juss og psykologi student samt redaktør i Reform Ingrid Selnes Arholm med tittel kaller du meg rasist? skriver hun sitat: «Jeg har blitt fulgt etter på vei hjem fra byen hundre ganger – hver gang av en mann med utenlandsk utseende». Under en reise til de svenske forstedene Rinkeby og Husby ble to NRK-reporterne selv truet og så politiet ble angrepet av maskerte innvandrerungdom med steiner. Politipatrjuljer har også blitt beskutt og kastet håndgranater mot. Forsker og økonom Tino Sanandaji sier: «Det har vært tabu å peke på problemene, og kalt dem som snakker om dette for rasister. Skoleresultatene i disse områdene er katastrofale, og arbeidsmarkedet er enda verre. Vi har fått et enormt polarisert samfunn. Nesten alle Sveriges riksdagspolitikere bor i fine, hvite områder». I en annen NRK artikkel fra Stockholm fortelles det at kvinner i flere svenske bydeler tør ikke å gå ute om kvelden fordi de risikerer å bli trakassert av islamister eller kriminelle ifølge svensk politi og kvinnesaksforkjemper.

Dansk radio24syv observerte selv at kriminelle innvandrergrupper viftet med kniv til journalisten, ba denne «å dra til helvete» og var truende. Kriminelle gjenger der hevdet at sharia-lov gjelder i København, og krevde beskyttelsespenger av blant annet utesteder.

Mange etnisk norske blir utsatt for målrettede trusler og grov vold fra rasistisk innvandrerungdom gjennom oppveksten, og har utviklet posttraumatisk stress som et resultat av dette. Etnisk norske med venner med innvandrerbakgrunn blir bedt om å gå sammen med dem, så de unngår å bli banket opp. Det tryggere for etnisk norske gutter å bli sett med innvandrere.

På tross av enorme problemer med ikke-hvit ungdom fra midtøsten og Afrika er det total stillhet om dette på universiteter, mens antihvite marxistiske holdninger spres som det var helt naturlig i samme miljøer. En rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen viser at også jøder (som vanligvis er hvite) utsettes for hat av muhammedanske elever. Sitat:

Et innslag på Lørdagsrevyen lørdag 13. mars 2010 sjokkerte mange seere. NRKs reporter Tormod Strand hadde i ett år arbeidet med å kartlegge jødehat blant norske muslimer. Strand hadde snakket med flere jødiske foreldre, som kunne fortelle om grov trakassering av barna sine. Ingen av foreldrene ønsket å stå fram med navn og bilde, men en far ble intervjuet anonymt. Han fortalte at sønnen var blitt angrepet og truet med at han skulle henges. Sønnen hadde klart å komme seg unna, men slet fortsatt med angst etter hendelsen. Familien flyttet som følge av disse opplevelsene, men også på deres nye bosted opplevde sønnen å bli utsatt for antisemittiske krenkelser.

Lørdagsrevyen hadde også intervjuet flere lærere fra videregående skoler med mange muslimske elever. Av frykt for represalier ønsket ingen av lærerne å stå fram med fullt navn. De kunne fortelle om utbredt hat mot jøder blant elevene. En lærer fortalte om notorisk uthenging av jøder, alt fra vitser til drapstrusler. En annen hadde elever som mente at jødene styrte alt, og han hadde opplevd at noen hadde sagt at de beundret Hitler. Læreren pekte på at elever protesterte når noen uttrykte støtte til terrorister, men ingen protesterte mot jødehat. Andre lærere hadde møtt sterk motstand mot undervisning om Holocaust. «Jævla jøde» var et mye brukt skjellsord, ifølge en lærer.

Lærerne som Lørdagsrevyen hadde snakket med, mente at elevene hadde mange av holdningene sine fra radio og TV-sendinger over satellitt. I innslaget ble det blant annet vist grov antisemittisme på palestinsk barne-TV. John Dübeck har arbeidet i den videregående skole i Sverige i 12 år og sier han tilhører den politiske venstresiden. Det han kaller «ikke-assimilerte» elever, sier åpent at «de hater hvite mennesker, at de hater jøder, at de vil at Sverige skal innføre sharialover. Jeg har møtt elever som i lange utlegninger har fortalt om sin fremtidsversjon for en verden der alle hvite er drept og der det dermed ikke eksisterer noen rase».

En artikkel i VG forteller at mobbing fra muhammedanere er generelt er stort problem i skolen og rammer kvinner som ikke går med hijab. Sitat: «Både innvandrerjenter og etnisk norske blir mobbet for klær og utseende av muslimske klassekamerater.. Også norske jenter blir mobbet av sine ikke etniske norske klassekamerater… Familien tror skolen vegret seg å gjøre noe av frykt for rasiststempelet».

Antihvit ideologi støtter at hvite bør være i mindretall i eget land fordi de tror svarte stemmer langt mer sosialistisk enn hvite, og pga. mange barnefødsler øker boligprisene. F.eks. i presidentvalget i USA år 2016 stemte 52% hvite kvinner og 63% hvite menn på partiet som ville ha lavere skatter, mens 93% svarte kvinner og 80% svarte menn stemte på de som ville ha høyere skatter. Antihvit ideologi er rasistisk i de tilfeller den forsvarer voldelige ytringer fra ikke-hvite bygget på f.eks. Koranen og samtidig vil forby nasjonalistiske ytringer som ikke engang er voldelige. Dette beviser at de vil gi ikke-hvite grunnleggende rettigheter som hvite ikke har, og det er per definisjon rasistisk.

De som er tilhenger av antihvit rasistisk politikk er ofte kommunister som kaller seg antirasister, argumenterer aldri og bruker hakk i plata strategien (broken record strategy) med kun å repetere den falske anklagen rasist overfor nasjonalister etter samme mal som kirken i middelalderen demoniserte mennesker for å være hekser. Den kommunistiske internasjonale (Komintern) og tilsluttede kommunistpartier over hele verden begynte allerede fra 1924 å bruke ordet fascisme om det meste som ikke var kommunisme etter ordre fra Stalin samme år. F.eks. ble sosialdemokrati betegnet som sosialfascisme.

«Antifascisme» i Sovjetunionen og innen kommunistpartier ellers betød derfor kamp mot alle som en oppfattet som «fascister», dvs. alle kommunismens motstandere ifølge Michael Richter i «Die doppelte Diktatur. Erfahrungen mit Diktatur in der DDR und Auswirkungen auf das Verhältnis zur Diktatur heute». Tyske myndigheter beskriver den organiserte antifascistiske bevegelsen som «venstreekstremister som er beredt til å bruke vold». Om «antifascistenes» ideologiske grunnlag heter det: «Antifascisme», som fortsatt er det viktigste aksjonsfeltet for venstreekstremister, har bare tilsynelatende som mål å bekjempe høyreekstremisme. I virkeligheten bekjemper venstreekstremister den frihetlig-demokratiske grunnordningen som «kapitalistisk system (Verfassungsschutzbericht 2008, s. 167)

Feilaktige eller tvetydige definisjoner av rasisme
Bokmålsordboka ved universitet i Oslo er standardordboken i Norge og bygger på riksmålsordboken som går 100 år tilbake i tid. Denne skriver:
menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer

Bruk av ordet overlegen er tvetydig fordi det ikke nevnes hvordan noen er overlegen, og blir derfor ofte mistolket som å være bedre enn på visse områder». Dette ville medføre at alle mennesker er rasister og spesielt vitenskapen dersom en skulle tolke det slik. Noen raser er totalt overlegen andre i idrettsgrener som f.eks. løping. De vinner derfor omtrent alt som er å vinne innen idrett. Årsaken er veldig lett å forklare; De har genetisk lange tynne bein. Tynne bein har lav masse i forhold til spark-lengden og derfor vil de komme fort opp i hastighet. Det samme gjelder for dyr; Lange tynne bein = løpe veldig fort. Bare ta en hest som eksempel og sammenlikn med en skilpadde. Det er ingen som benekter at visse raser er totalt overlegen andre i å løpe fort.

Å putte vitenskapelige fakta i samme bås som de vil som krenke andres rettigheter pga. deres rase blir som å putte barnemordere i samme bås som fiskere fordi begge to dreper noe som er lite og levende. Rasister mener ofte det er ok å drive slavehandel eller drepe andre raser. Dette følger ikke implisitt av tolkningen «å være bedre enn på visse områder» slik at feilaktig tolkning av ordet «overlegen» sier at de som støtter massmord på jøder pga. deres gener ikke er rasister mens vitenskapen er rasistisk.

Spørsmålet er hva ordet «overlegen» betyr. På engelsk blir ordet superior i wikipedia henvist hit: en.wikipedia.org/wiki/Superior_(hierarchy)

en.wikipedia.org/wiki/Racism
Klikker en på ordet superior i definisjonen av rasisme kommer en derimot til følgende ord som ikke finnes på norsk men kunne være «overlegenisme» eller liknende ord:

en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
«superior to others and entitles those who identify with it to dominate, control or rule those who do not.»

Engelsk wikipedia sin måte å formulere ting på er altså tvetydig med bruken av ordet superior, men om en klikker på ordet får en hva det var ment å bety; At en rase dominerer med makt en annen. Dette strider mot menneskerettighetene. Det er lett å bevise at dette var den originale meningen ut fra hva andre ordbøker og leksikon skriver. 1986 screenshot av merriam-webster (som brukes i Britannica men ble endret etter 2002 til tvetydig formulering da den kopierte det statlige engelske eide Oxford Dictionary) på denne lenke

Britannica redegjør for dette og gjør det klart at rasisme faktisk inkluderer å krenke andres rettigheter: britannica.com/topic/racism

Those who practice racism also hold that only low-status jobs should go to low-status races (African Americans and Indians in North America, blacks and Coloureds in South Africa) and that members of the economically and culturally dominant race alone should have access to privileges, political power, economic resources, high-status jobs, and unrestricted civil rights.

Dette med å dominere andre i strid med menneskerettigheter stemmer perfekt med The Canadian Enclypedia som skriver:

Racism is an ideology which claims the human species can be divided into a number of discrete biological groupings that determine the behaviour and success of individuals within that group. […] This ideology also includes the belief that there is a natural hierarchical ordering of groups of people so that superior races can dominate inferior ones.

Prinsippet om determinering av oppførsel (viljdeterminering som det heter i filosofi) bør ikke være del av definisjonen til rasisme men heller brukes som en viktig forklaring på hvorfor mange blir rasister. Det er ikke alle rasister som mener dette fordi noen er kun ute etter økonomiske motiver og slaveri, andre igjen er kun ute etter å gjøre landet «hvitt» og kaste ut alle «ikke-hvite» uten å gjøre seg noen tanker om ethvert individ av en annen rase er født onde eller ikke.

Blant miljøer som ønsker muhammedansk innvandring velkommen (spesielt marxistiske) har det blitt gjort forsøk på å omdefinere rasisme til å inkludere religion for å verne muhammedanere. Rent bortsett fra at dette er i strid med at ordet rasisme faktisk begynner på «ras» som er forkortelse for rase (engelsk rac for race) så er det i strid med hvordan ordet har vært brukt siden 1903, og helt meningsløst å blande sammen rase og religion da sistnevnte er noe personer velger selv å tro på. Det er svært lett å bevise at samtlige som gjør dette selv ikke bruker slik definisjon men misbruker ordet rasisme med viten og vilje som en metode å trakassere meningsmotstandere, fordi ikke en eneste av dem omtaler muhammedanismen som rasistisk selv om Koranen og Hadith er full av hat og oppfordring til å drepe såkalte vantro som omtales konsekvent som onde mennesker.

IQ og rase
IQ tester bør ikke være et mål på hvor fort noen tenker og derfor gi 2-3 ganger lengre tid på å løse oppgaver enn de som går på tid i dag. Et moderne kunnskapsamfunn har mer bruk for personer som er i stand til å forstå en avansert tekst og bruke teknologi, enn evnen til å løse matematiske oppgaver uten tekniske helpemidler.


Data på kartet over
er basert på IQ and Global Inequality

Richard Lynn har i boken Race Differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis beskrevet IQ forskjeller mellom ulike raser men uten å justere for dårlig ernæring og utdannelse, som ifølge Lynn skyldes halvparten av forskjellene i f.eks. sulterammede områder i Afrika. Forskjellen mellom hvite og svarte i USA og Europa er normalt 15 prosentpoeng. Ifølge en vitenskapelig rapport i 2013 fra Psychology Department, University of Minnesota, Minneapolis, US, så er IQ generelt opp til 80% arvelig. Studien viser at den genetiske effekten øker med alderen og stabiliserer seg ved 18-20 år, og dette er basert på blant annet adopsjon studier med tvillinger.

Ukraina med 41 millioner mennesker og GDP (PPP) $14330 har IQ over 96. Kina med 1.4 milliarder mennesker og GDP (PPP) $21291 har IQ over 100, og deres kjøpekraft per person (PPP) er under halvparten av svarte mennesker i USA som har offentlig betalt utdannelse. Dette i kombinasjon med adopsjon studier og 30 års forskning uten å finne annet enn genetiske årsaker i vestlige land, utgjør sammenlagt et sterkt bevis på at det er store rasemessige forskjeller i IQ som ikke kan bortforklares med økonomiske forskjeller.

I 2010 viste NRK programmet hjernevask der de ikke klarte å finne en eneste forsker (utlandet inkludert) som hadde noen saklige argumenter for at det ikke var rasebaserte forskjeller i IQ.

Lav IQ i mange land i Afrika og Midtøsten (spesielt shariastyrte som Iran) gjør det vanskelig å bekjempe totalitære regimer.

Endel personer hevder at tilstanden til landene i Afrika og midtøsten skyldes tidligere hvit kolonisering og ødeleggelse av økonomien. Dette er en ulogisk påstand fordi det er så lenge siden og de har hatt god tid til å reparere evt. skader som følge av koloniseringen, slik flere land i Europa har bygget seg opp etter 2. verdenskrig. Sør-Afrika var bare spredte bosetninger av primitive stammer før europeere koloniserte området og millioner av svarte flyttet inn som følge av velstanden hvite bygget opp.

Ifølge FN er Etiopia en av verdens fattigste og minst utviklede land og rangert som nr. 157 av 169 der 41% av befolkningen er underernært. Snittinntekten er bare $2000 per år på tross av at landet ikke er preget av tørkekatastrofer da det har mange fruktbare områder. Tvangsekteskap er mer normalt enn unormalt og landet har ca. dobbelt så mange kristne som muhammedanere så tilstanden kan ikke forklares ut fra påvirkning av Koranens lære.

Etiopia har nesten 100 millioner mennesker i år 2016 og har aldri vært kolonisert, noe som er klart bevis på at ideen om at hvite mennesker har skyld i problemene er intet annet enn rasistisk løgnpropaganda. Utenfor Afrika er Iran et godt eksempel på et annet land som aldri har vært kolonisert av europeere. Landet styres etter et muhammedansk presteskap og menneskerettigheter er ikke-eksisterende både der og i andre land som styres etter sharialover som spredte seg fra 600 tallet.

I det karibiske hav er Haiti halvparten av en øy og var en fransk koloni fram til 1804. Den har litt under 11 millioner mennesker. Den andre siden av samme øy med ca. 10 millioner mennesker er den Dominikanske Republikk og var fransk koloni fram til 1809, og ble helt uavhengig av Haiti i 1844. Begge sider av øya har derfor antall innbyggere og historikk med liknende kolonisering og kan derfor sammenliknes økonomisk. 95% av Haiti sine innbyggere er svarte og inntekt per person er i 2016 oppgitt av International Monetary Fund til bare US$761 som gjør det til en av verdens fattigste u-land.

Den Dominikanske Republikk, dvs. andre siden av øya har bare 10.9% svarte mennesker og hele 16.1% hvite. Inntekt per person er ifølge International Monetary Fund US$7083, dvs. nesten ti ganger mer enn Haiti. Derfor er rasen til mennesker helt avgjørende for et lands økonomi og ikke kolonisering, geografisk beliggenhet eller antall mennesker.

Fordi IQ og økonomi i et land i stor grad er sammenhengende, medfører det at lav IQ til innvandrere vil medføre store økonomiske kostnader og en kan derfor forutsette at ikke-vestlig innvandring gir gigantiske tap på statsbudsjettet. I rapporten Immigration and the Canadian Welfare State 2011 skriver tenketanken The Fraser Institute at innvandringen til Canada koster den føderale regjeringen over 130 milliarder (23 milliarder CAD) i nettoutgifter i året og påfører “canadiske skattebetalere en enorm økonomisk byrde”. Rapporten viser også at nye innvandrere bare betaler rundt halvparten så mye i skatt som andre canadiere, men mottar nesten det samme i offentlige tjenester. Dette er beregnet til koste 34.000 pr. innvandrer, noe som årlig utgjør en kostnad mellom 92 og 134 milliarder kroner.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentlige utgifter overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Dette tilsvarer en «skatt» på 28.000 kroner pr. yrkesaktiv i Norge. «Kostnaden bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud over tid, som blant annet helse og utdanning» sier seniorforsker i SSB, økonom Erling Holmøy til Finansavisen. De 246.000 innvandrerne som har kommet etter 2005 har ifølge avisen kostet langt mer enn 71 milliarder kroner. De har også fått rett til offentlige goder som vil koste 376 milliarder kroner mer enn de vil komme til å betale i skatter og avgifter, gitt at velferd- og skattesystemet ikke endres. Dette medfører et tap for 4.1 millioner 2012 kroner for hver eneste ikke-vestlig innvandrer og hele 9 millioner kroner for hver Somalier. «Påløpte og fremtidige nettokostnader ved ikke-vestlige innvandrere og deres barn som allerede befinner seg i Norge, beregnes til 1200 milliarder kroner. Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter på nivå med de fem siste årene, vil de totale kostnadene summere seg til 4100 milliarder kroner netto. Det tilsvarer verdien av Oljefondet og statens Statoil-aksjer,» forteller SSB og Finansavisen.

En ekspertgruppe med blant annet professor Jørn Rattsø varsler «økning av skatt fra 37% til 65% dersom ingenting blir gjort med offentlig sektor som eser ut og kveler all vekst i norsk økonomi». Den største årsaken til denne utesing er kostnader forbundet med ikke-vestlig innvandring. En rapport fra det danske arbeidsdepartmentet viser at det blant samtlige ekteskap hvor begge går på trygd, hadde 84% personer ikke-vestlig opprinnelse i 2015, noe som er 10 ganger høyere andel enn for etnisk nordiske (etnisk norsk betyr her norsktalende etnisk nordisk, der etnisk gruppe betyr liknende genetisk opphav og menneskerettigheter) fordi ikke-vestlige utgjør kun 8% av Danmarks befolkning i aldersgruppe 16-66 år.

Ifølge en tabell for ulike faktorer som er arvelige av Thomas J. Bouchard ved University of Minnesota, Minneapolis har oppvekst miljø opp til over 50% å si for IQ for barn (under 12 år) men mindre enn 20% å si for personer over 12 år. En kan derfor forutsi at forskjeller mellom ulike genetiske folkegrupper målt på de over 12 år er genetisk og lite miljømessig, forutsatt at de ikke er fysisk syke pga. f.eks. underernæring. (Kilde: Genetic Influence on Human Psychological Traits. En rekke andre studier bekrefter ifølge engelsk wikipedia at IQ er genetisk for de som ikke er barn oppvokst i samme land. Forskeren Kimberly G. Noble har studert økonomiske faktorer for utvikling av menneskelige hjerne og konkludert med at utviklingen av hjernen spesielt for barn er veldig avhengig av slike faktorer som ernæring og også generell trygghet og fravær av stress. Ifølge henne selv i en email til forfatter av denne filosofi datert 17. April 2015: «We did not examine racial differences in IQ in this study (or any other studies).»

Land med mange hvite mennesker har statistisk sett høy økonomisk frihet og derfor også høye inntekter. Dette gjelder Nord Amerika, store deler av Europa og Australia primært. I land med mange svarte er økonomisk frihet i stor grad totalt fraværende. Menneskegrupper med lav IQ har lav økonomisk frihet, noe som medfører et primitivt samfunn der menneskene i stor grad driver jordbruk i områder med mye sol. Dette medfører at huden må beskytte seg mot solen og derfor får pigmenter. Når IQ synker i en befolkning blir deres hudfarge derfor mørkere, og når IQ’en øker blir deres hudfarge hvitere rent statistisk.

I midtøsten og helt bort til India, samt Afrika er det også problemer med innavl. Endel av årsaken til dette kan være at kulturer der kvinner ikke får lov å sosialt omgås fremmede menn ofte overlater det å finne en å gifte seg med til familiemedlemmer. Disse kan naturligvis ikke gå hvor som helst for å finne en partner, men leter blant andre familiemedlemmer for å finne en som passer og et alvorlig innavl problem oppstår. 70% av ekteskap i Pakistan, 80% i Nubia som er sydlig del av Egypt, 60% i Irak, 64% i Jordan, 54% i Qatar, 63% i Sudan, 67% i Saudia-Arabia og 54% i Forenede Arabiske emirater er med personer som er nære eget DNA, med det resultat at sjansen for feil i hjernen øker drastisk og IQ synker 10-16 punkter. Konsekvensen blir at de fleste muhammedanere får dårlig fungerende hjerner (Kilde: Professor Steve Jones, University College London og Nicolay Sennels, psychology of Islam and Muslims – 10News.dk), noe som vises klart i statistikken for vitenskapelige artikler som er produsert i ulike land der 47 muhammedanske land i 2003 hadde bare 13 artikler produsert per million innbyggere mot 137 som var gjennomsnittet for alle land i verden.

Innavl kart for verden (stor grad i arabiske, Afrika og sør-India):

Kevin MacDonald, Department of Psychology ved California State University har en oversikt som viser at svarte som med samme utdannelse samt økonomi og bor i samme land som hvite scorer gjennomsnittlig 15 IQ poeng lavere og for SAT score over 700 (tilsvarer høy IQ) er forskjellen flere titalls ganger.

From the article: There are a number of reasons explaining the continuing and growing black-white SAT scoring gap. A major factor in the SAT racial scoring gap is family income. There is a direct correlation between family income and SAT scores. For both blacks and whites, as income goes up, so do test scores. Some 28 percent of all black SAT test takers came from families with annual incomes below $20,000. Only 5 percent of white test takers came from low-income families. At the other extreme, 5 percent of all black test takers came from families with incomes of more than $100,000. The comparable figure for white test takers is 24 percent. But income alone does not explain the racial scoring gap. Consider these facts: ‘ Whites from families with incomes of less than $10,000 had a mean SAT score of 980. This is 123 points higher than the national mean for all blacks. ‘ Whites from families with incomes below $10,000 had a mean SAT test score that was 46 points higher than blacks whose families had incomes of between $80,000 and $100,000. ‘ Blacks from families with incomes of more than $100,000 had a mean SAT score that was 142 points below the mean score for whites from families at the same income level.

SAT test resultater har vist at på 25 år fram til år 2013 har forskjellen mellom svarte og hvite ikke minsket. Kilde: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2015). Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 2015-011):

Det beste beviset for det genetiske grunnlag av rase-IQ forskjeller kommer fra trans-rase adopsjonstudier av orientalske barn, svarte barn, og mikset-rasebarn. Alle disse barna har vært adoptert av hvite foreldre i en tidlig alder, og har vokst opp i middelklassen til hvite hjem. En velkjent trans-rase adopsjon studie er Sandra Scarr sitt Minnesota-prosjekt (Wikipedia).

De adopterte barna var enten hvite, svarte eller mikset-rase (svart-hvit) babyer. Barna tok IQ-tester når de var sju år gammel, og igjen da de var 17. I sin første rapport trodde forfatterne at deres studie viste at et godt hjem kunne heve IQ for svarte barn. I en alder av syv var deres IQ 97, godt over gjennomsnitt for svarte på 85 og nesten lik gjennomsnittet for hvite på 100. Men når barna ble testet på nytt i alder 17 år, fortalte resultatene en annen historie (rapportert i 1992 utgaven av Intelligence).

I en alder av syv hadde svarte, mikset-rase, og hvite adopterte barn alle høyere IQ enn gjennomsnittet for sin gruppe. Å vokse opp i et godt hjem hjalp alle barna. Likevel, rasemønsteret var nøyaktig som forutsagt ved genetisk teori og ikke av kulturell teori. Svarte barn oppdratt i disse gode hjemmene hadde en gjennomsnittlig IQ på 97, mikset-rasebarn i gjennomsnitt hadde en IQ på 109, og hvite barn en IQ på 112. Bevisene for genetisk teori ble sterkere etter hvert som barna ble eldre. Ved alder 17 år ble IQ til adopterte barn flyttet nærmere det forventede gjennomsnittet for sin rase. I en alder av 17 hadde adopterte hvite barn en IQ på rundt 106, adoptivbarn av mikset-rase en IQ på 99, og adopterte svarte hadde en IQ på omtrent 89.

IQ er ikke det eneste beviset i denne studien. Skolekarakterer, klasse rangering, og evnetester viser det samme mønster. Når Sandra Scarr fikk resultatene av hennes oppfølgingsstudie på 17 åringer, endret hun sin oppfatning om årsaken til hvorfor de svarte og hvite er forskjellige. Hun skrev: «Disse adoptivbarn med to Afrikansk-Amerikanske biologiske foreldre hadde IQ som ikke var særlig høyere enn IQ til svarte ungdommer oppdratt i svarte familier. «Å vokse i et hvitt middelklassehjem produserte lite eller ingen varig økning i IQ til svarte barn.

Noen psykologer var uenige med henne. De hevdet «alder effekter», ikke gener, forklarte mønsteret, og at de svarte og hvite barn ikke ble behandlet på samme måte. Selv om foreldrene tok godt vare på sine barn mente de at skoler, klassekamerater, og samfunnet som helhet diskriminerte svarte barn og dette påvirket IQ negativt. Fordi folk forventet at svarte barn gjorde det dårlig på skolen, levde de opp til lave forventninger. Er det noen måte å bestemme om den genetiske teori eller forventet teori er korrekt? Det er faktisk det.

En spesiell analyse av Scarr studiet sammenlignet foreldre som mente at de hadde adoptert en svart baby men egentlig hadde adoptert et mikset-rase(svart-hvit) barn. Gjennomsnittlig IQ for disse mikset-rase barn var omtrent det samme som for andre mikset-rasebarn og over det for adopterte svarte barn. Dette gjaldt selv om foreldre som adopterte disse mikset-rasebarn trodde deres babyer virkelig hadde to svarte foreldre.

Koreanske og vietnamesiske babyer fra fattig bakgrunn, hvorav mange var underernærte, ble adoptert av hvite amerikanske og belgiske familier. Når de vokste opp, utmerket de seg på skolen. IQ til adopterte orientalske barn var 10 eller flere poeng høyere enn landsgjennomsnittet for landet de vokste opp i.

Trans-rase adopsjon verken øker eller reduserer IQ. Det tre-veis mønster av raseforskjeller i IQ består. The Minnesota Transracial Adoption Study viste også at det er raseforskjeller i personlighet. Svarte 17-åringene var mer aktive og mer forstyrrende enn hvite 17-åringer. Koreanske barn oppdratt i hvite amerikanske familier var roligere og mindre aktive enn hvite barn.

Ifølge en tabell for mange land av forskerne Donald Templer og Hiroko Arikawa fra Alliant International University. er sammenhengen mellom IQ og hudfarge 92% (0.92 av 1) for 129 land, bortsett fra gulaktig hudfarge som ikke henger sammen med lavere IQ (kilde: Temperature, skin color, per capita income, and IQ: An international perspective

På tross av visuelle og målbare forskjeller mellom ulike genetiske folkegrupper er det vanskelig å sette en klar grense biologisk ut fra DNA og dette skyldes at det er små forskjeller i DNA strukturene som utgjør store forskjeller i praksis. Rase har ingen vitenskapelig definisjon men det er uholdbart å forkaste rasebegrepet bare fordi det mangler DNA definisjon på et tidspunkt. Alle mennesker forstår at det er essensiell forskjell i det minste visuelt mellom hvite mennesker, svarte og asiatere, selv om det ikke er mulig med DNA presisjon. Tilsvarende kan en vanlig menneske lett skille mellom sjokolade og karamell uten å henvise til kjemiske formler som viser forskjellene.

Å kreve presise DNA definisjoner er forsøk på å manipulere mennesker til å tro at alle er like, fordi en har som formål å gjøre alle like. 11 percent of copy number variations not being shared between people of European, African, and East Asian ancestry ifølge en artikkel i National Geographics som refererer til Matthew Hurles ved Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge, England, som representerer siste forskning innen genetikk i år 2006. Det finnes derfor faktisk genetisk grunnlag for å lage en genetisk rasedefinisjon dersom raser defineres ut fra slike resultater, noe denne artikkel gjør.

Professor i evolusjonsbiologi, Glenn Peter Sætre sier til NRK år 2016 at variasjonene hos mennesket er raseinndelt og det finnes ulike menneskeraser hvis en bruker en ren biologisk definisjon. I norske wikipedia ble referansen til denne vitenskapen forbudt i artikkelen om rasisme (jfr. diskusjonssiden til wikipedia), fordi de ansvarlige ønsker ikke at vitenskapelige fakta om rasisme skal bli kjent. En personlig ytring om hva rasisme er, fullstendig i strid med samtlige andre ordbøker og leksikon i verden ble derimot stående som definisjon på rasisme og sier rett ut at det er rasistisk å mene det er forskjeller i intelligens mellom raser. Det er ingen som har klart å vise til statistikk som viser at det ikke finnes en slik forskjell, noe en kan få bekreftet ved å lese artiklene på Wikipedia som ikke kan vise til slik forskning.

I avhandlingen Race, Evolution and behaviour av professor J. Philippe Rushton, University of Western Ontario så oppsummeres forskningen relevant for raseforskjeller:

«Neither the existence nor the size of race differences in IQ are a matter of dispute, only their cause,» write the authors. The Black-White difference has been found consistently from the time of the massive World War I Army testing of 90 years ago to a massive study of over 6 million corporate, military, and higher-education test-takers in 2001.

«Race differences show up by 3 years of age, even after matching on maternal education and other variables,» said Rushton. «Therefore they cannot be due to poor education since this has not yet begun to exert an effect. That’s why Jensen and I looked at the genetic hypothesis in detail. We examined 10 categories of evidence.»

  1. The Worldwide Pattern of IQ Scores. East Asians average higher on IQ tests than Whites, both in the U. S. and in Asia, even though IQ tests were developed for use in the Euro-American culture. Around the world, the average IQ for East Asians centers around 106; for Whites, about 100; and for Blacks about 85 in the U.S. and 70 in sub-Saharan Africa.
  2. Race Differences are Most Pronounced on Tests that Best Measure the General Intelligence Factor (g). Black-White differences, for example, are larger on the Backward Digit Span test than on the less g loaded Forward Digit Span test.
  3. The Gene-Environment Architecture of IQ is the Same in all Races, and Race Differences are Most Pronounced on More Heritable Abilities. Studies of Black, White, and East Asian twins, for example, show the heritability of IQ is 50% or higher in all races.
  4. Brain Size Differences. Studies using magnetic resonance imaging (MRI) find a correlation of brain size with IQ of about 0.40. Larger brains contain more neurons and synapses and process information faster. Race differences in brain size are present at birth. By adulthood, East Asians average 1 cubic inch more cranial capacity than Whites who average 5 cubic inches more than Blacks.
  5. Trans-Racial Adoption Studies. Race differences in IQ remain following adoption by White middle class parents. East Asians grow to average higher IQs than Whites while Blacks score lower. The Minnesota Trans-Racial Adoption Study followed children to age 17 and found race differences were even greater than at age 7: White children, 106; Mixed-Race children, 99; and Black children, 89.
  6. Racial Admixture Studies. Black children with lighter skin, for example, average higher IQ scores. In South Africa, the IQ of the mixed-race «Colored» population averages 85, intermediate to the African 70 and White 100.
  7. IQ Scores of Blacks and Whites Regress toward the Averages of Their Race. Parents pass on only some exceptional genes to offspring so parents with very high IQs tend to have more average children. Black and White children with parents of IQ 115 move to different averages–Blacks toward 85 and Whites to 100.
  8. Race Differences in Other «Life-History» Traits. East Asians and Blacks consistently fall at two ends of a continuum with Whites intermediate on 60 measures of maturation, personality, reproduction, and social organization. For example, Black children sit, crawl, walk, and put on their clothes earlier than Whites or East Asians.
  9. Race Differences and the Out-of-Africa theory of Human Origins. East Asian-White-Black differences fit the theory that modern humans arose in Africa about 100,000 years ago and expanded northward. During prolonged winters there was evolutionary selection for higher IQ created by problems of raising children, gathering and storing food, gaining shelter, and making clothes.
  10. Do Culture-Only Theories Explain the Data? Culture-only theories do not explain the highly consistent pattern of race differences in IQ, especially the East Asian data. No interventions such as ending segregation, introducing school busing, or «Head Start» programs have reduced the gaps as culture-only theory would predict.

§185 – «rasismeparagrafen»

2007 og 2019: Tore Tvedt
Tore Wilhelm Tvedt (født 23. mars 1943) er grunnlegger av organisasjonen Vigrid. Tvedt sier han tror på Odin som en skapende kraft. I mai 2006 ble det klart at Tvedt skulle tiltales etter rasismeparagrafen, med en strafferamme på to års fengsel pga følgende:

Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut.

Tvedt saken var helt unik da det var første person på over 100 år som ble dømt til ubetinget fengsel for meningsytringer, men unngikk å sone pga. flere års behandling i retten da han faktisk ble frikjent i lagmannsretten men skyldig i høyesterett. Dette var også den eneste saken der tiltalte nektet for å ha sagt det han var tiltalt for, og dermed benektet det som kunne tolkes som en trussel mot norske jøder fordi det er bare noen få hundre av dem i landet og jødenes synagoge ble beskutt året før i år 2006. Dette en sak der slik tilfeldighet skapte den perfekte storm og dermed ble oppfattet i gråsonen for hvor noe kan skade.

Tvedt ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett 15. mai 2007. I desember 2007 kom Høyesterett fram til at frifinnelsen i lagmannsretten bygger på feil rettsanvendelse, og at frifinnelsen derfor må oppheves. I mai 2008 ble han av Høyesterett idømt 45 dagers betinget fengsel.

I 2019 ble Tvedt dømt til 60 dagers betinget fengsel for omtrentlig de samme ytringene som han ble dømt for forrige gang med den forskjell at jødene skal «fjernes» og ikke «renskes ut» ifølge hans hjemmeside.

2002: Jarle Synnevåg
Jarle Synnevåg (født 29. oktober 1949) er en tidligere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor han jobbet med elektronisk krigføring. Synnevåg arbeidet i Sjøforsvaret og hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i 25 år. Han ble kjent i 2001 etter å ha skrevet flere hatefulle innlegg om «muslimer» på internet. Synnevåg skal blant annet ha skrevet at «muslimer bør mobbes og trakasseres» og at «bare det å være muslim er en av de verste forbrytelser mot menneskeheten en person kan være skyldig i». Han ble året etter dømt for rasisme og fikk 10000 kroner i bot som han ikke anket til lagmannsretten, med den begrunnelsen at han ikke ønsket å bli straffet for enda verre uttalelser enn det han fikk bot for.

1997: Jack Erik Kjuus
Jack Erik Kjuus (født 18. januar 1927 i Oslo, død 12. januar 2009 i Oslo) var en norsk jurist, innvandringsmotstander og nasjonalist som i 1997 ble dømt til 20000 kroner i bot og 60 dager betinget fengsel for rasisme etter diskriminerende uttalelser om adoptivbarn.

Kjuus, som var utdannet jurist, var initiativtager og leder for flere høyreekstreme og rasistiske organisasjoner og politiske partier på 1980- og 1990-tallet, blant annet Stopp Innvandringen og Hjelp de fremmede hjem som i 1995 ble slått sammen til Hvit Valgallianse.

Dommen ble høsten 1997 stadfestet av Høyesterett der det var stor uenighet om tolkningen av grunnloven §100. 5 mannlige dommere mente han måtte frifinnes mens 12 kvinner og menn mente han måtte dømmes. Fordi anklagen ikke gjaldt å indoktrinere mindreårige med voldelig ideologi slik f.eks. alle moskeer gjør i Norge med statens velsignelse, og det var 100% politikk og ikke trusler av noen form, er dette innenfor liberal forståelse av ytringsfrihet. Dommen er et tap for det frie ord og den frie debatt, sa generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening. Professor dr. juris Johs Andenæs mente Høyesteretts avgjørelse er tvilsom.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste Kjuus klage, med henvisning til at «det opplagt ikke forelå noen menneskerettighetskrenkelse». Dersom en bruker den liberale definisjonen til ytringsfrihet er det ikke «opplagt» at det ikke forelå noen menneskerettighetskrenkelse fordi ytringsfriheten er nettopp ment for å verne slike kontroversielle politiske meninger uansett hvor moralsk forkastelige de er. Hvis en bruker den falske totalitære definisjon på ytringsfrihet der en kan si hva en vil så lenge en ikke sier maktapparatet imot, blir det nærmest automatisk opplagt at domstolen hadde rett.

1981: Vivi Krogh
Vivi Krogh (født 18. oktober 1919, død 23. mai 2014) var en norsk innvandringsmotstander som var leder av Organisasjon mot skadelig innvandring i Norge. Krogh ble i 1981 ble dømt for brudd på Almindelig borgerlig Straffelovs § 135a (senere § 185), den såkalte Antidiskrimineringsparagrafen. Bakgrunnen var at hun hadde produsert og distribuert løpesedler som inneholdt hat mot «muslimske» innvandrere i Norge, og for å ha fremsatt sterke angrep på norsk innvandringspolitikk. For dette ble Krogh først dømt til 120 dagers betinget fengsel i herredsretten, en dom som senere ble forkortet ned til 60 dagers betinget fengsel i Høyesterett.

1976: Olav Hoaas
Hoaas ble dømt til betinget fengselsstraff på 120 dager og en ubetinget bot på 5 000 kr av Hålogaland lagmannsrett. Høyesterettavviste anken fra Hoaas. I dommen mot Hoaas heter det blant annet: «Domfelte kan etter min oppfatning ikke gis medhold i at meningsytringer av politisk eller ideologisk innhold ubetinget faller utenfor straffebudet i straffelovens §135a når de ikke er gitt en utilbørlig form. Hensynet til ytringsfriheten tilsier riktignok stor tilbakeholdenhet på dette felt. Når jeg i denne sak er kommet til at straffebudet er anvendelig, legger jeg vekt på de konsekvenser domfelte gir uttrykk for bør trekkes av den grunnholdning han inntar overfor jødene som gruppe. I hans uttalelser ligger en oppfordring til – eller i alle fall en godkjennelse av – ekstreme integritetskrenkelser overfor jødene.»

/dokumenter/ldorapport.pdf
3.2 Rasisme er et sett med ideer hvor mennesker rangeres etter hudfarge, etnisk bakgrunn, kultur og/eller religion, i et hierarki. Denne rangeringen legitimerer diskriminering og vold mot dem som står nederst i det hierarkiet den er tuftet på. (Likestilling og diskriminerings ombudet)

Det er korrekt det de skriver om vold og bekrefter rasisme er koblet til brudd på menneskerettigheter. Men så trekker de plutselig inn religion, noe ingen ordbøker eller leksikon i hele verden gjør. Hvilken rase er kristne eller buddhister?  De er på ville veier når de utvider rasisme til å inkludere annet enn ting som har med rase å gjøre, og et forsøk på å tillegge språket politisk innhold. Motivet er å kalle de som kritiserer den religiøse ideologien muhammedanisme for rasister, fordi LDO kaller ideologien muhammedanisme for en religion.

Fordi massemedia ensidig tar parti med holdninger som kun angriper de som kritiserer fremmedkultur vil det ikke komme fram at dersom en inkluderer religion i definisjonen til rasisme vil Koranen og Hadith være tidenes mest rasistiske bøker, for maken til hat mot de med annen tro skal en lete lenge etter. LDO bryr seg ikke om diskriminering av personer fra vestlig kultur fordi LDO støtter grov diskriminering da de mener at det er greit å økonomisk forskjellsbehandle mennesker bare fordi de vigsler seg (f.eks. i en kirke) uten at de bor sammen, noe muhammedanere ikke gjør.  LDO mener at muhammedanere skal ha lov til å gå med det ideologiske plagget hijab som er symbol for tilhørighet til muhammedanismen overalt, men forsvarer ikke tilsvarende rett til å gå med ideologiske plagg som symboliserer nordisk ideologi.

Rasisme skyldes enten at en vil fjerne uønskede gener fra egen befolkning eller mener at mennesker ikke har fri vilje men determineres av ens gener slik at noen raser oppfattes som å være født onde og må holdes unna resten av befolkningen med tvang. Dersom mennesker ikke har fri vilje er like rettigheter umulig. For å ta et eksempel; Dersom en mener alle svarte er determinert til å drepe vil en ikke kunne gi svarte samme rettigheter som andre. De ville bli underlagt streng kontroll og bli nektet adgang der hvite mennesker slipper inn. En slik teori som dette er feil og bygger på viljedeterminismen. Teorien om den ufrie vilje tar vekk ansvaret for hvert enkelt individ, og i verste fall unnskylder drapshandlinger med «sykdom». Når mennesker oppfattes som viljeløse tannhjul i et større system medfører det en kollektivistisk ideologi der tvang legitimeres for å oppnå meninger maktfaktorer i samfunnet måtte ha. Et individualistisk system gir derimot alle mennesker like rettigheter uansett kjønn, rase eller alder og hevder at alle mennesker har fri vilje. Rasisme er umulig å kombinere med individualisme. Kapitalismen er et individualistisk system

Med ordet rasisme mener internasjonale sosialister som regel «nasjonalisme». Dette er årsaken til at de aldri kritiserer innvandrere for rasisme der f.eks. muhammedanere ytrer hat mot jøder eller brudd på menneskerettighetene men utelukkende kritiserer enhver handling eller ideologi som strider mot ideen om nærmest fri innvandring. SOS-rasisme er en internasjonalt sosialistisk organisasjon som har likhet som mål og stempling av alle nasjonalister som rasister uten at de begrunner dette en eneste gang, fordi en slik begrunnelse måtte innebære at de avslører at de har omskrevet ordet rasisme. Ifølge Dagens Næringslivs reportasje 15. Januar 2006 med tittelen «AKP’s siste kupp» hevdes det at den marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket som hyller massemorderen Stalin og ledelsen i sos-rasisme består delvis av de samme menneskene. Fordi internasjonale sosialister og deres organisasjoner som sos-rasisme ikke kan argumentere saklig for sin sak benytter dem voldelige metoder i demonstrasjoner, vold mot partiledere eller krever at nasjonalistiske partier skal forbys.

Internasjonale sosialisters «argumenter» bokstavelig talt stinker råtne egg

Antihvit rasisme er så inngrodd i vestlig politikk at de aller fleste statsledere hyllet den kommunistiske antihvite rasisten Nelson Mandela som «frihetsforkjemper», og praktisk talt ingen protesterer på dette.

Til høyre i bildet over er tidligere kommunistleder i sør-afrika, jødiske Joe Slovo
Til høyre i filmen under synger jødiske Ronnie Kastrils sammen Mandela at boere, som er hvite bønder, skal drepes. Kristne Sør-Afrika har verdens høyeste drapsrate mot hvite i dag, noe som er et godt eksempel på at raseforskjeller ikke muhammedanisme er den fundamentale årsak til den økte kriminelle oppførsel til svarte mennesker i forhold til hvite. Rasistjøder av samme type som bygget opp makten bak kommunistpartiene i tidligere Soviet, anser seg som del av en egen hersker-rase som er separat fra den hvite rase som de anser som en trussel mot deres maktmisbruk. De aller fleste jøder tar avstand fra disse i dag.

Ifølge au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131205234928AAio0uZ

I speak isiZulu.

The translation is inferior, but correct. amaBhunu (not amaBhulu) means whites, specifically Afrikaner whites. It comes from the word the Afrikaners have for themselves – Boer, which means farmer.

Mkhonto we Sizwe (Mk) means The Spear of the Nation which was the military wing of the ANC.

The song means, in a non-literal translation, «Travel safely warriors. We have committed ourselves to killing the farmers/whites. etc» or, more accurately in the Zulu idiom «We have sworn to kill them. Now happy hunting guys».

Please trust me that this is the most accurate translation you will ever find. I speak isiZulu and I lived with (WITH, not «amongst») Zulus. There is absolutely no ambiguity WHATSOEVER in that song. it has one meaning, and one meaning only, in the isiZulu language idiom.

5. Juni 2020 var det en stor demonstrasjon i Oslo av samme type rett før i USA pga. at en hvit politimann drepte en svart (5 år tidligere ransmann). Fordi drapet nærmest var en henrettelse på åpen gate mens det ble filmet, skapte det enormt raseri som i seg selv er forståelig.

Problemet er at demonstranter som bruker betegnelsen «black lives matter» er infiltrert av mange marxister som ikke aksepterer at hvite menneskers liv også betyr noe. Disse konkluderer utelukkende basert på at noen er hvite at de er rasister og ikke ut fra faktiske forhold.

Som bevist tidligere i denne artikkel er det ingen forskning som støtter at politiet er mer rasistiske mot svarte enn mot hvite. Argumentet om at flere svarte arresteres enn hvite er marxistisk propaganda som tar for gitt at svarte statistisk ikke er langt mer kriminelle enn hvite.

78% av amerikanere mener at «All lives matter» og ikke bare «black lives matter». Vold utført av myndighetene har historisk vært et enormt problem uansett rase.

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar