Årsaken til forbud mot bordeller

Seksualitet og sexarbeid
Amnesty International har i en rapport 7. Juli 2015 argumentert saklig for å avkriminalisere sexarbeid og hevder at lovene mot dette (der også lover mot sexkjøp er inkludert) bygger opp under krenkelse av menneskerettighetene til sexarbeidere. Sitat side 7-9:

“criminalisation” means measures that directly seek to punish sex workers through sanctions such as criminal prosecution, detention and/or fines because of their involvement in sex work. It also refers to the indirect criminalisation of sex workers through laws which, in prohibiting activities associated with sex work, such as buying sexual services or general organisation of sex work, proscribe actions that sex workers take to manage their safety, and, in doing so, violate sex worker’s human rights, including their rights to security of person, to just and favourable conditions of work and to health. Sex work is generally a highly stigmatised activity and sex workers routinely face prejudice and discrimination at the hands of state and non-state actors. Sex workers are frequently judged to have transgressed social norms of sexuality and gender and can subsequently be portrayed as deserving of punishment, blame and/or social exclusion. The criminalisation of sex work in most countries places a criminal status on sex workers that can follow them in every aspect of their lives. This affirms and compounds a discriminatory view of sex workers as criminals who, in undertaking sex work, invite harm, punishment and judgement on themselves. Conversely, sex workers can also encounter stigmatisation from those who purport to help them. The frequent stereotyping of all sex workers as victimised and/or psychologically damaged individuals is harmful and disempowering to sex workers, and unsupported by evidence. In many instances, the fact that sex workers are from communities that are already marginalised and oppressed compounds the prejudice they face; meaning that they experience multiple, intersecting forms of discrimination and often face the highest levels of judgment, blame and criminalisation.

Ifølge UNAIDS.org sin statistikk «Distribution of new HIV infections (aged 15-49 years), 2018», så utgjør sexarbeidere globalt 6% av økning av HIV tilfeller, 12% økning skyldes narkomane, og 17% økning skyldes menn som har sex med menn.

I lovlige bordeller kan HIV spredning elimineres om bruk av kondom påbys! Verdens helseorganisasjon vil dekriminalisere sexarbeid og hevder dette vil halvere antall nye HIV tilfeller:

Sex workers face high levels of stigma and criminalization almost everywhere. Modelling studies indicate that decriminalizing sex work could lead to a 46% reduction in new HIV infections in sex workers over 10 years, while eliminating sexual violence against sex workers could lead to a 20% reduction in new HIV infections. WHO supports countries in their efforts to: address these structural barriers, ensure human rights for sex workers, and to implement a comprehensive package of HIV and other STI services through community-led approaches. A number of priority health interventions can target prevention of HIV and other STIs among sex workers.

FN har bedt alle land i verden om å avkriminalisere sexarbeid med den begrunnelse at forbud er svært skadelig. Blant annet vil forbud skape grobunn for kriminelle bakmenn som skaffer jentene ulovlige bordeller.

Ifølge Kirby R. Cundiff med tittel Associate Professor of Finance at Northeastern State University, så er det mer enn 95% sannsynlighet at voldtekt og relaterte drap mot kvinner i USA vil synke med 25% om sexarbeid avkriminaliseres. I Rhode Island i USA ble faktisk sexarbeid på innemarkedet avkriminalisert i år 2003 og voldtekt mot kvinner sank umiddelbart med hele 40% mens andre former for kriminalitet ikke sank i samme periode, noe som følgende graf viser:

Den vitenskapelige rapporten om dette ble skrevet av Scott Cunningham (Bayulor University) og Manisha Shah (University of California, Los Angeles) i 2013 og skriver følgende i konklusjonen på side 29:

This study provides the first causal estimate of the impact of decriminalization on sexual violence and public health outcomes. The results suggest that decriminalization could have potentially large social benefits for the population at large, not just sex market participants. In addition, the results from both empirical models (DD and synthetic control) are quite consistent speaking to the strength of the results. Decriminalization reduces sexual violence by 824 fewer reported rapes. We provide suggestive evidence that the decline in rapes is likely due to men substituting away from violent sexual behavior toward prostitution since decriminalization increases the supply of sex workers and decreases prices. Decriminalization also improves public health outcomes by decreasing female (and male) gonorrhea incidence by approximately 2000 cases. As the presence of comorbid STIs such as gonorrhea, can increase the likelihood of HIV transmission, finding a reduction in gonorrhea is likely understating the gains to public health.

En artikkel i storavisen Guardian i England viser at den største undersøkelsen av sex-menneskehandel noensinne som bygget på hundrevis av politiraid, konkluderte med at de ikke klarte å bevise et eneste tilfelle av menneskehandel relatert til sex. En filosofisk utredning ved universitetet i Oslo og en vitenskapelig avhandling tilbakeviser alle de kommunistiske løgnene om dette og beviser med mange kilder at lovlige bordeller er det tryggeste for sexarbeidere. En dansk undersøkelse viser at kvinnene gjør det for sex og penger og 68% av dem betrakter sexarbeid som del av deres egen seksualitet. I Thailand med liberal lovpraksis på dette området, er det færre enn 0.1% som har hallik og 2/3 av dem synes jobben de har er god. Bare 14.7% ønsker å slutte.

Ofte går halvparten av alt sexarbeideren tjener til (ofte øst-europeisk) mafia fordi de må skaffe et sted å bo noe som er ekstremt kostbart når det norske «religiøse politiet» kaster dem ut overalt de bor. Sexarbeid bør avkriminaliseres totalt for alle aldersgrupper fordi forbud mot dette er basert på nye testamente og gammeltestamentlig jødedom, enkelte kvinners maktbehov å kontrollere sin manns seksualliv for at han ikke lett skal bli utro, og ikke hva som skader andre. 3. Mos 19,29: «Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne prostituere seg, slik at landet driver hor og blir fullt av skamløshet.». På det tidspunktet moselovene var laget, fantes det ikke prevensjon eller DNA tester slik at en mann kunne risikere at hans pengearv gikk til et barn som ikke var hans eget, noe som antakelig er bakgrunnen for lovene for å holde ekteskapet hellig og 100 piskeslag for sex utenfor ekteskap ifølge sharialovene i Koranen som bygger på gammeltestamentlig jødedom som forbyr sex utenfor ekteskap og sexarbeid. Sexarbeid er lovlig i land som ikke har hatt stor innflytelse av jødedom eller muhammedanisme som f.eks. Russland, USA, Israel og marxistisk inspirerte land som Island, Norge og Sverige.

Alle lover mot sexarbeid strider med det liberalistiske prinsippet om frihet og retten til å bestemme over egen kropp, og argumentet om at sexarbeid er å «selge kroppen sin» bygger på den skjulte løgnen at den voksne kvinne er mentalt å regne for barn som ikke er i stand til frivillig selge tjenester, og som derfor må være underlagt statlig tvungen beskyttelse mot egne valg – et gammeltestamentlig basert kvinnesyn. Menneskerettighetserklæringen til FN skriver at alle mennesker har rett til frihet i artikkel 3, og det medfører logisk at alle har rett til å leve et privatliv uten å bli påtvunget andre mennesker sin personlige moral (primært religion). Sosialister, de fleste kristne og muhammedanere står samlet i å mene staten skal bestemme over livet til andre mennesker i strid med menneskerettighetene. Et typisk manipulerende argument fra sosialister er at noen kvinner er så fattige at «de er tvunget» til å selge seksuelle tjenester for å livnære barna sine, og derfor må kjøp av seksuelle tjenester forbys «fordi det er tvang». Personer med slike utsagn prøver å få folk til emosjonelt å koble sexarbeid med tvang med bruk av klassiske tankefeil der et ord brukes på to ulike måter.

I juridisk sammenheng snakker en alltid om tvang fra mennesker og ikke fra naturen. Dersom det er snakk om naturens tvang, så kunne en hevdet at nesten alt arbeide er tvang fordi folk må arbeide for å livnære seg. Manipulerende mennesker unnlater å fortelle dette men cherry picker akkurat det denne ønsker å forby og deretter krever straff for menn som kjøper seksuelle tjenester. At dette argumentet om fattige kvinner brukes for å forby kjøp av seksuelle tjenester fra skandinaviske kvinner som ikke er fattige, bare beviser at det er helt annen agenda bak det de hevder enn å verne kvinnene mot tvang. I virkeligheten har de den største forakt for sexarbeidere, noe som er lett å bevise: Dersom det var sant slik de hevdet at fattige kvinner måtte selge seksuelle tjenester for å få mat til barna sine, så ville det å stoppe å kjøpe slike tjenester av dem medføre at barna døde av sult, og de som medvirker til lovforbud er derfor medskyldig i barnemord.

Når marxistiske feminister (ikke liberale) bruker argumentet om at forbud mot kjøp av seksuelle tjenester vil redusere vold mot kvinner fordi færre kvinner kommer til å selge sex, er det en skjult løgnaktig forutsetning om at all kjøp av sex er vold mot kvinner. Ordet vold omdefineres konsekvent av personer som bygger på religiøs fanatisme til å bety handlinger som strider mot deres egen moral.

Argumentet om å forby kjøp av seksuelle tjenester fordi noen blir tvunget eller utsettes for annen vold er ekstremt umoralsk fordi en da vil ha kollektiv avstraffelse. I prinsippet kunne de like godt sagt at all kontakt mellom kjønnene utenfor ekteskap bør forbys, og brukt ellers identisk argumentasjon om at mange kvinner utsettes for voldtekt på fester osv.

Konsekvensen av forbud er at bordeller med høy sikkerhet blir umulig og jentene ifølge NRK ikke tør å anmelde vold. Det falske argumentet mot dette er at en peker på eksempler fra f.eks. Nederland der bordeller ble lovlig etter 1990 uten at både inne og utemarked summert medførte mindre sjanse for vold.

For det første avslører argumentet «summert inne og utemarked» at man vet bordeller senker volden men man i virkeligheten ønsker forbud som øker volden! Dersom formålet var å senke volden ville man kun argumentert for å forby utemarkedet.

For det andre har volden øket drastisk i alle større byer i Europa pga. innvandring fra ikke-vestlige land etter 1990.

For det tredje må det være fritt fram alle steder det er lovlig med hotell også å ha bordell, der det settes et standardisert minimum av sikkerhet med metalldetektor, alarmsystem og alle rom må ha deposit safe for å forhindre ran. I Nederland settes det verken slike krav eller tilrettelegges for åpen konkurranse om å tilby kvalitetsbordeller. Tvert imot er det rene heksejakten mot de som driver bordeller, noe som medfører at seriøse aktører styrer unna bransjen og den overlates til tvilsomme kriminelle. I slutten av 2008 annonserte den Nederlandske stat med ledelse av Mayor Cohen at halvparten av 400 bordeller og en rekke cannabis utsalgs steder skulle tvangs-stenges pga. mistanke om ulovlig aktivitet, noe som bare er fordekt moralsk forbud fordi det ikke var avgjort i retten at de drev med noe ulovlig. Å arrestere enkeltpersoner en mente gjorde noe ulovlig ville vært normalt å gjøre om en stor bedrift hadde en kriminell ansatt. I Tyskland er bordeller kun lovlig dersom de leier ut til personer med arbeidstillatelse, noe som medfører forbud mot bordeller for 90% av de som selger sex siden disse har status som vanlige turister.

I Norge ble den kommersielle Internetbaserte annonsesiden e-zone kort tid etter stengt i Norge kun pga. mistanke om at det var ulovlig å legge ut slike annonser mot betaling. Saken havnet i høyesterett og annonsesiden vant. Fremme i loven betyr å igangsette og ikke hjelpe med informasjon. Etter dette hadde konkurrenter fra utlandet tatt over hele markedet og skaden var skjedd. Det er mao statens innblandelse som skaper problemene på akkurat samme måte som forbudet mot blant annet cannabis, og ikke det frie marked. På toppen av det hele forhindres ikke bare mange jenter å bruke bordeller fordi de pga. statlig innblanding ikke fungerer som de burde, men jentene må betale mva. avgift, noe de ikke trenger å gjøre på gaten der risikoen er mye større. Derfor bør sexarbeid anses som en helsetjeneste uten mva. avgift, ikke minst fordi svært mange menn ikke har tilgang til damer på annen måte og dette er en viktig del av menneskers helse. Det er også slik at ikke alle tilbyr seksuelle tjenester som jobber med dette.

Det er en etablert myte at voldtekt utføres pga. kvinnehat og kulturelle forskjeller, og det er svært lett å bevise fordi voldtekt er et problem i alle land uansett kultur og selv om det finnes mange kvinner som hater menn så voldtar de ikke menn av den grunn fordi de får menn uten å gjøre det. At voldtekt er et stort problem blant flyktninger fra f.eks. Irak som statistisk begår opp til 10 ganger mer voldtekt enn innvandrere fra Pakistan, kan i stor grad forklares ut fra det faktum at ofte er det over 70% unge menn blant denne gruppen og mye større mangel på kvinner enn i andre innvandringsgrupper. Løgnaktige påstander fra marxistiske feminister om at sexarbeid er skadelig og øker vold mot kvinner er bokstavelig talt det motsatte av det vitenskapen kan bevise. Samme type argumentasjon finner en også innen Muhammedanisme/koranfundamentalisme – falske påstander om at noe «er skadelig» for en gruppe mennesker for å dekke over at det strider mot de menneskerettighetskrenkende ideene i den religiøse Ideologien deres.

Ytringsfrihet stopper ikke der eskorte starter
Frihet er fravær av tvang. Ytringsfrihet er frihet til å ytre seg på hvilken som helst måte og om hva som helst så lenge ytringen ikke krenkes andres frihet.

Aps fremste talsmann for heksejakt mot kunder av prostituerte har i lengre tid vært Jan Bøhler. Ifølge wikipedia.org/wiki/Jan_B%C3%B8hler var han medlem av Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), forløperen til AKP(m-l)som var revolusjonære kommunister. I filmen til dagbladet.no hevder Bøhler på 11:00 at innemarkedet er redusert med 50% fra før forbudet mens statistikken til prosenteret som teller antall prostituerte for hvert år har en oversikt som viser at antallet har nesten økt med 50%. Enhver som sjekker eskortesidene for antall annonser vet at det har vært en nærmest dobling i antall annonser fra før forbudet til år 2014.

Dersom det var sant at antall jenter hadde blitt halvert, så er spørsmålet hvor disse jentene har blitt av. Det er ikke bedre for de utenlandske jentene (som er ca. 90% av de som tilbyr slike tjenester) å selge sex i utlandet der de oftere blir utsatt for vold og/eller får lavere inntekt. De absurde påstandene som fremsettes av useriøse Vista Analyse som utelukkende bruker en fotnote med udokumentert påstand fra en tredjepart, er at antall jenter som har flere telefon numre har mer enn 4 doblet seg bare på 5 år slik at det gir illusjonen av flere damer. Ingen har ringt og sjekket hvor mange som har doble annonser og dette kan ikke gjøres enkelt heller fordi noen jenter kan ta imot telefon for mange andre.

Sosialdemokratiet i dag representeres best ved venstresosialistiske partier som f.eks. Arbeiderpartiet som har historiske røtter som bygger direkte på revolusjonær kommunisme. Ifølge wikipedia kan en lese at «Ungdomsorganisasjonen til AP, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU), fulgte NKP etter bruddet. I løpet av 20-tallet gikk Arbeiderpartiet bort fra tanken om væpnet verdensrevolusjon» og at «Ap etter bruddet med NKP i aller høyeste grad opprettholdt en revolusjonær retorikk. Ungdomsforbundet til partiet fikk for eksempel navnet Venstrekommunistisk Ungdomsfylkning».

Et representantforslag fra stortingsrepresentantene i Arbeiderpartiet Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm har i overskriften «endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett» og skriver nedover i teksten «Det å opprette, eie, drive og tjene på denne typen nettsteder er i realiteten å tjene seg rik på å skaffe kunder til prostitusjon i stor skala.», noe som er det eneste som er i nærheten av et forsøk på å argumentere for saken med å forutsette at det her er snakk om nettsider som tjener penger på andres prostitusjon, dvs. tar betaling for annonser.

Det er helt vanlig at marxister som representerer norske partier trekker konklusjoner som ikke følger av argumentene fordi på slutten i forslaget om streng sensur av slike nettsider så er det plutselig ikke noe krav om at de tjener penger på det mer, og de ønsker nå plutselig å ramme gratisforumer som er beskyttet av ytringsfriheten og grunnloven §100, og nettopp ville tvinge alle over på betalsider i utlandet som ingen kan stoppe. Ikke et eneste ord nevnes om at forslaget som stilles faktisk øker det problemet de begrunner det med, og heller ikke retten privatpersoner har til å publisere faktainformasjon om hvem som tilbyr seksuelle tjenester. Slik ekstrem sensur ville i praksis vært å sette religiøs moralisme foran ytringsfriheten og dermed i praksis fjerne den totalt som i  Iran, Saudi-Arabia og Nord Korea.

Generell vold mot de prostituerte har økt i omfang selv om forrige undersøkelse før forbudet tok for seg hele karrieren mot bare 3 år på siste undersøkelse. Den marxistiske kvinnegruppen OTTAR gikk ut offentlig og spredde grove løgner om denne rapporten og lot leseren tro at forrige rapport også tok for seg siste 3 år og dermed kunne vise til at enkelte former for vold var redusert, noe det ikke var datagrunnlag for å hevde.

De fleste kirkesamfunn har siden middelalderen og de gammeltestamentlig baserte hekseprosessene (2. Mos 22,18 En trollkvinne skal du ikke la leve) dyrket moselovene mer enn Jesus sine ord om nestekjærlighet. Isteden for å bruke Jesus sin visjon om å følge Gud og det gode har kirkesamfunnene i alle tider misbrukt Guds navn til å fronte vold, hat og ondskap basert på den politiske ideologien til massemorderen og den falske profeten Moses som ifølge gamle testamente ga ordre om å myrde 3000 såkalte avgudsdyrkere (2. Mos 22,20 Den som ofrer til andre guder og ikke til Herren alene, skal bli slått med bann og utslettet). Kristne mennesker er de første i dag til å kaste stein både på eskortejenter og deres kunder.

Lover mot sexarbeid – en klar indikasjon på religiøs ideologi
Jødedommen og flere andre religiøse ideologier er i praksis en politisk fruktbarhetskult for å kontrollere kvinners seksualliv, slik at mannen kan vite hvem som er hans ekte barn og arvinger. Alt som bygger på jødedom har derfor hysteriske reaksjoner mot sexarbeid, og dette er den beste måten å avsløre om en politisk ideologi bygger på jødedommen uten å fortelle det åpent. Karl Marx med jødiske røtter skrev i Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 at kjøp av seksuelle tjenester er utnyttelse av sexarbeideren og må avskaffes som del av å avskaffe kapitalismen. De land som kriminaliserer kunden og ikke sexarbeideren bygger derfor direkte på marxistisk form for kommunisme. Friedrich Engels (født 28. november 1820 i Barmen i Preussen) var en tysk revolusjonær politisk økonom, filosof, industrimann og militærhistoriker, som sammen med Karl Marx utviklet den teorien som er kjent som marxisme. Han regnes sammen med Karl Marx, Lenin, Josef Stalin og Mao Zedong som en av kommunismens «fem store». Han var også imot sexarbeid. Jødisk baserte ideologiske forbud mot sexarbeid og pornografi en derfor en meget viktig del av kommunistenes ideologi noe som kan verifiseres i alle land som har stor grad av sosialistisk basert politikk i ulike versjoner (nord-Amerika og Europa samt endel land i østen). Sosialismen bruker alltid påskudd (falske argumenter) for forbud mot pornografi og sexarbeid. Den kollektivistiske feminismen fungerer som dekkhistorie for å skjule den gammeltestamentlige jødiske religiøse ideologien. Isteden for å fortelle sannheten – at alle forbud mot pornografi er basert gamle testamente så hevder en isteden at det skader kvinnen i form av løgner og fantasihistorier om alt fra oppdiktet menneskehandel til at menn forgriper seg mot damer etter å ha kikket på pornografi.

Uføretrygdete menn (1/3 av dem bruker eskortejenester) risikerer å bli økonomisk ruinert av bøter i en størrelsesorden som for mange kan ta flere år å spare inn igjen fordi loven gir lik straff for fattig og rik og dermed rammer lavtlønnede på en måte som nærmest kan betraktes som økonomisk steining. Marxistene oppfører seg ikke stort bedre.

Den opprinnelige ekte feminismen handlet kun om like rettigheter for alle mennesker. Den marxistisk feminismen som er nesten enerådende i dag fremstiller på den ene siden kvinnen som en viljeløs ynkelig skapning uten evne til å ta vare på seg selv og som må ha staten som formynder over sitt seksualliv. Samtidig støtter de samme marxistfeminister statlig heksejakt på de samme jentene for å sørge for at de blir boligløse og derfor trenger halliker som skaffer dem bolig. De blir også lett offer for ran og voldelige menn fordi de ikke kan jobbe i et bordell med sikkerhet.

Moderne marxister i form av f.eks. Sv og Ap og marxistfeminister som f.eks. Marxist-feministgruppen Ottar samt falske kristne miljøer vil skjule de virkelige årsaker til forbudene og dikter opp ubegrunnede løgner om menneskehandel som praktisk talt aldri har funnet sted noen steder i vesten. Ordet menneskehandel blir grovt misbruk av politikere fordi ordet har en helt annen betydning i loven enn det vanlige språket der menneskehandel forutsetter tvang, noe loven ikke gjør da den også inkluderer å hjelpe mindreårige under 18 år med forflytning over landegrensene i strid med loven. Dette kan være helt frivillig. Loven forbyr også handlinger som ikke anses som god forretningsmoral av det juridiske apparat i Norge.

Dagbladet publiserte en artikkel der Kari Jaquesson fremstilles som utsøkt eksempel på dobbelmoral:

På parolemøtet før 8. mars-markeringen i Oslo skal 17-årige Anna Dåsnes fra Unge Venstre, som hadde fremmet et forslag om å bytte ut «Håndhev sexkjøpsloven» som parole, blitt møtt med grove motargumenter fra samfunnsdebattant Kari Jaquesson, som mente at jentene som stod for dette standpunktet burde «suge ti pikker om dagen» for å forstå hvordan det ville være å jobbe på bordell.

Dette er den samme Jaquesson som i fjor vår reagerte kraftig på å bli spilt av en pornoskuespiller i en Trygdekontoret-sketsj, og ga sin velsignelse til en PFU-klage på hennes vegne, med den begrunnelse at «det er skadelig når man svarer i en debatt med penetrering av meningsmotstanderen. Det gjør det vanskeligere for kvinner å uttale seg og hindrer rommet for debatt»

Sitat fra artikkel i 1998 om Dobbeltansiktet:

  • Psykopaten har både dobbel og multippel moral og levesett. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da må en ha flere moraler; tilsynelatende moraler som en velger ut fra situasjonen for å for å få makt, og en virkelig skjult ond moral som er psykopati. Det store humørsvingninger mellom snill og slem er resultat av dette. For å skjule sine virkelige hensikter må psykopaten ljuge i en ekstrem grad. Merk at en løgn er å si noe en vet er galt. Dette gjelder også indirekte løgner, som å ta ting ut av sin sammenheng med motivet at det skal tolkes feil, så en kan indirekte ljuge om andre uten at det er lett å ta en for det. Det er således i mange tilfeller ikke hva som en psykopat skriver som er direkte galt, men hva denne ikke skriver.

Bortsett fra å avsløre seg selv som en som har ekstremt dårlig moral, så bruker Jaquesson argumentet om at det en selv ikke liker skal forbys, og det avslører en irrasjonell egoistisk forestilling om at andre mennesker bare har å gjøre som en selv ønsker, og en selv skal være herre over andre liv.  Det er lett å forestille seg akkurat samme type argument gitt av denne personen dersom vi levde i et land som bygger på sharialover, men der prostituert var byttet ut med homo. Jaquesson ville da sammen med en rekke hatefulle imamer bedt en 17 årig gutt som på ideologisk grunnlag forsvarte retten til sex med samme kjønn, om å bli «pult i rumpa 10 ganger om dagen av en annen mann».

En tidligere åpen debatt fra 2015 på hennes facebook profil der hun har liker på marxistgruppa Ottar som hun selv har vært representant for og det marxistist-feministiske partiet «feministisk initiativ», beviser at hun er fullstendig ute av stand til å føre en sivilisert diskusjon. Hun blokkerer motparten umiddelbart når hun skjønner hun taper diskusjonen:

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar