Seksualitet og vitenskap

Rettssystem og tankeforbrytelser
I liberalismen er alle mennesker å betrakte som uskyldig til det motsatte er bevist og evnt. skade de har påført andre skal ikke diktes opp men utredes fra vitenskapelig fakta. Manipulerende mennesker (psykopater) bygger nesten alltid på religiøse massepsykoser som f.eks. seksualitet og narkotika. F.eks. USA lager lover basert på religiøst hysteri skapt av markedsføring av private fengsler som har profitt på lengst mulige straffer for bagateller og derfor demoniserer seksualitet som ofte ikke skader eller har minimal skade.

Et fotografi dokumenterer og kan ikke i seg selv seksualisere, fordi fotografier kan ikke fortelle at noen er sexobjekter. Med porno menes at bruken/tolkingen av bildet eller annet materiale er pornografisk og ikke bildet i seg selv

Religiøse og marxister sprer usanne påstander om at det er høy risiko for psykisk skade å være pornoskuespiller, fordi det er mye høyere grad av psykiske lidelser blant slike enn befolkningen ellers. Problemet med en slik slutning er at man da forutsetter en usann påstand om at de forut for jobben ikke allerede har disse psykiske lidelser. En vitenskapelig undersøkelse basert på 134 pornoskuespillere i California ble i 2007 spurt via spørreskjemaer om deres mentale helse, og resultatet ble at det ikke var noen målbar psykisk skade som konsekvens av å være pornoskuespiller:

The bivariate differences in mental health status and depression between adult film performers and other young women were no longer significant after the analyses controlled for domestic violence and
childhood sexual assault. This finding may partly explain why the performers, who had a significantly higher prevalence of physical and sexual trauma, had worse mental health and a higher rate of depression. Potentially traumatic experiences during childhood were not uncommon among the young women we studied, although the prevalence among the adult film performers was exceptionally high. Over a third of the performers were forced to have sex as children or adolescents, and over a fifth had been removed from their home as children by a government or court.

Påstanden om at man skal forby pornobilder av 16-17 åringer fordi de kan angre seg etterpå, samtidig som man vil tillate å ha sex med dem så de kan bli gravide, er dobbeltmoralsk løgn. Dette kan verifiseres med at de som vil forby pornobilder også vil forby nakenbilder lagt ut frivillig der ikke engang ansiktet vises, fordi begge deler er i strid med gammeltestamentlige bildeforbud.

Blant de straffer som er hysterisk overdrevet er straffer relatert til mindreårige og pornografi. Et typisk eksempel er der noen straffes med fengselsstraffer kun for å ha mottatt sexbilder som er sendt frivillig av ungdom på 14 år til betydelig eldre gutter de flørter med på internett, og der bildene ikke er gitt videre til andre. All skade som påføres disse jentene er samfunnets bibelsk baserte reaksjoner, og ikke at de har sendt bildene i seg selv.

Det som er viktig å lære ungdom i skolen er at bilder med sensitivt innhold ikke bør deles med andre man ikke stoler 100% på om man ikke ønsker at alle skal få bildet. Personvernlover men ikke sensurlover (som er alltid skadelig) er viktig for å sikre at barn og voksne ikke utsettes for krenkelse av personvernet i form av naken og sexbilder på en slik måte at det skader dem.

Ytringsfrihetforbud for noe som ikke skader er tankeforbrytelser i strid med liberalisme. F.eks. tegninger eller pornobilder av personer over 16 år som frivillig har publisert disse offentlig, er ikke noe som har spesielt skadepotensiale i forhold til annen normal risiko i samfunnet. Det er utallige barn som drepes pga. uforsvarlig kjøring av bil i trafikken der alkohol ofte er involvert, og millioner foreldre som gir barna svært skadelig usunn mat (spesielt stort problem i USA med hysteriske pornolover). Blant unge jenter over 16 år er risiko for skade pga. farlige kjønnssykdommer og uønsket graviditet millioner ganger større samfunnsproblem enn frivillig deling av pornobilder tatt av dem selv, dersom bildet er anonymisert eller det er meningen alle skal få bildet. Seksuelle lovlige handlinger har praktisk talt alltid mye større skaderisiko enn distribusjon av pornografi av personer som ikke er identifiserbare pga. sladding av ansikt.

Problemet med distribusjon av pornografi av personer under 14 år handler primært om salg av slike bilder der inntektene finansierer overgrep. Dersom bildene er veldig gamle eller ikke mulig å identifisere personen på bildet er det lite skadepotensiale hva personvern angår. Spredning av bilder uten å ta betaling for det fra barn i et fattig land på andre siden av jordkloden kanskje 20 år etter at bildet er tatt vil være ubetydelig i forhold til den vold og fattigdom mennesker ofte utsettes for i disse landene.

Klikk på nettside som sprer uønsket informasjon er ikke delaktighet i skade
Praktisk talt alle nettsider som sprer pornografi av personer under 14 år gjør dette utelukkende for å tjene penger på salg av dette. Det virker derfor ikke som oppmuntring at noen klikker på nettsiden uten å kjøpe noe. Dersom en person motiveres til å gjøre noe som er skadelig pga. at andre viser interesse f.eks. i form av klikk på en nettside, er slik oppmuntring å betrakte som meningsytringer og kan ikke skade fordi mennesker har fri vilje og ingen har ansvar for andres frie valg. Selv om usaklig kritikk av innvandring kan fungere som oppmuntring og motivere enkelte høyreekstreme terrorister, medfører det ikke at de som kritiserer innvandring på en usaklig måte er medskyldige.

Ytringsfrihet handler nettopp om at en ikke er ansvarlig for andres emosjonelle reaksjoner på egne frie ytringer. Det medfører at ytringsfriheten totalt oppheves og det er ingen grense for forbud mot ytringer dersom en i et eneste tilfelle lovmessig anses som ansvarlig for slikt.

De voksne som med vilje skader andre har ifølge liberalismens ideologi 100% ansvar for dette selv, og ytringsfrihetforbud får disse til å tro at andre mennesker og miljø også har ansvar, noe som demoraliserer vedkommende som da lett kan tenke at «det er jo ikke bare min skyld men også andres, kanskje mest andres for vi har jo ikke fri vilje så det er ikke moralsk galt om jeg bare fortsetter med dette…».

I liberalismen er det ikke demoraliserende ytringsfrihetforbud og straff for tankeforbrytelser som legges til grunn for lovene men personvern som ville gjelde alle mennesker uansett alder. I Norge er tegninger, sexdukker og voksne personer som ser ut som under 18 i strid med grunnloven §100 gjort forbudt dersom det oppfattes som «seksualiserende». Fordi det praktisk talt alltid er noen over 18 som ser ut som 17 år i større mengder porno, har hele den mannlige befolkningen som laster ned fullt lovlige bilder i andre land i Europa blitt kriminalisert i Norge!

Hva som er seksualiserende diktes opp fra fri fantasi av dommeren etter eget forgodtbefinnende. Marxistiske feminister og psykopater i politi og rettsvesen ignorerer at ordet er definert som «hovedvekt på seksuallivet», dvs. pornografi i praksis både i standard norsk språk og juridisk. I massemedia misbrukes ordet «seksualiserende» av marxistfeminister på det groveste med feil oversettelse av ordet «sexualization» som feilaktig hevdes å bety det samme. Det engelske ordet starter med «sex» som betyr både seksualitet og kjønn, og derfor vil det også ifølge Oxford ordbok inkludere det å gi andre kjønnsroller, noe det ikke vil med det norske ordet «seksualisering» fordi det starter med «seksual» som kun gjelder seksualitet.

Ved passivt kun laste ned uten å spre videre eller betale for bilder lagt ut som faktisk krenker personvernet, er skade ikke målbart om en ikke tilfeldigvis skulle gjenkjenne personer avbildet og det kan få konsekvenser for dem. Det faktum at det er ingen ytringsfrihetforbud mot å laste ned bilder som viser at barn er utsatt for grov ikke-seksualisert vold viser hysterisk dobbeltmoral; film av drap og tortur av småbarn er lov men sex med en 17 årig betalt pornomodell er forbudt, selv om det er lovlig å ha sex med den samme.

Forbudet mot ungpornotegninger fjerner den minste tvil om bakgrunnen for lovene og beviser med 100% sikkerhet at straffelovene her ikke er laget pga. personvern noe som ofte løgnaktig hevdes, men i virkeligheten er for å gi politiet totalitær sensurmakt på generelt grunnlag slik at de kan drive med overvåking og krenke ytringsfriheten som er fundamental menneskerettighet artikkel 19 i FN menneskerettighetserklæring samt grunnloven §100.

De som vil ha straff for tankeforbrytelser er de mennesker med dårligst moral men hevder de har den beste moral. Som regel har dette historisk vært Koranens voldelige sharialover eller Bibelens moselover som har dødsstraff for diverse former for sex utenfor ekteskap, og var grunnlaget for hekseprosessene i middelalderen. Disse umoralske ideer skapt av psykopater sprer alltid demoraliserende giftige ideer om at en skal bruke brutal vold mot de som tenker annerledes enn egen totalitære (religiøse) ideologi.

Resultatet av totalitært samfunn uten respekt for ytringsfrihet er at fattigdom, mobbing, vold og drap av barn og voksne øker dramatisk. Overgrep og vold mot barn er størst problem i land med minst ytringsfrihet. De som støtter straff for tankeforbrytelser noe ytringsfrihetforbud overfor voksne handler om, har dobbeltmoral fordi de argumenterer bokstavelig talt aldri for forbud mot kommunisme, gamle testamente eller Koranen som faktisk i hundrevis år har medført totalitære massemordregimer.

Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at ungporno øker antall overgrep ifølge en vitenskapelig rapport fra 2003 av David L Riegel. En vitenskapelig rapport fra 2010 av Milton Diamond bekrefter at dette er korrekt. Sitat fra wikipedia:

Milton Diamond, from the University of Hawaii, presented evidence that «[l]egalizing child pornography is linked to lower rates of child sex abuse». Results from the Czech Republic indicated, as seen everywhere else studied (Canada, Croatia, Denmark, Germany, Finland, Hong Kong, Shanghai, Sweden, USA), that rape and other sex crimes «decreased or essentially remained stable» following the legalization and wide availability of pornography. His research also indicated that the incidence of child sex abuse has fallen considerably since 1989, when child pornography became readily accessible – a phenomenon also seen in Denmark and Japan. The findings support the theory that potential sexual offenders use child pornography as a substitute for sex crimes against children. While the authors do not approve of the use of real children in the production or distribution of child pornography, they say that artificially produced materials might serve a purpose.

Sitat fra Psychology Today:

In sum, there’s little evidence that porn use leads to sexual violence. To understand why this would be the case, perhaps we should consider an analogy to video games and violence. For instance, many young people play Grand Theft Auto, but very few of them hijack cars in real life. Porn, like video games, provides a fantasy realm in which people can act out their deepest and darkest desires, even though few would ever follow through with them in real life.

We also need to consider the fact that there was sexual aggression long before there was pornography. In fact, plenty of studies in various countries have shown that when restrictions on porn availability are relaxed, the incidence of violent sex crimes goes down. Far from signaling to young men that sexual violence is acceptable, pornography provides a safe haven for people to explore their sexuality in ways that do not cause harm to others.

References: Kohut, T., Landripet, I., & Stulhofer, A. (2021). Testing the confluence model of the association between pornography use and male sexual aggression: A longitudinal assessment in two independent adolescent samples from Croatia. Archives of Sexual Behavior, 50, 647-665.

Selv om det var slik at visse typer pornografi økte antall overgrep, ville det vært like umoralsk å bruke dette som argument for forbud som å forby biler fordi det øker trafikkulykker eller forby godteri og sukkerbrus fordi mange mindreårige faktisk spiser for mye av det og blir syke, noe som faktisk er økende problem i mange land.

En lengre saklig og nøytral utredning om problemstillingene rundt dette tema med treffende tittel «Menneske eller monster» finnes i en hovedoppgave i psykologi innlevert ved Psykologisk Institutt.

Dagbladet 1998 intervjuet Norges fremste ekspert på problemstillingen, som allerede på den tid hadde arbeidet med over 250 sexovergripere:

Thore Langfeldt hevder at land som har pornosensur lik Norges, er de som har de aller fleste overgrepene.

– I USA har man sammenliknet de ulike statenes håndtering av pornografi, kvinneundertrykkelse og generell kriminalitet. De fant da flest overgrep og størst kvinneundertrykkelse i de statene som hadde strengest pornolovgivning, sier Langfeldt. Videre viser han til Danmark, der man så en nedgang i overgrepene når pornolovgivningen ble mer liberal på 60-tallet.

Dagbladet 3. mars 2017 om sexdukker der psykologspesialist Lars Grøndahl intervjues:

Det er ingen verdens ting som peker mot at det er en sammenheng mellom dukker og overgrep mot barn, sier Grøndahl til Dagbladet.

Han tar forbehold om at han ikke har lest alt, men han har vært gjennom mye forskning og faglitteratur på feltet.

– Jeg har ikke funnet noe forskning som trekker noen sammenheng fra sexdukker videre til overgrep mot barn. Derimot vil jeg tro at sexdukker kan forhindre overgrep mot barn, sier Grøndahl

VG 5. oktober 2020 gjengir Kripos sine politiske løgner uten å spørre forskere om dette. Journalist Ingvild Silseth og Tore Kristiansen som har skrevet artikkelen er medansvarlig for hjernevask av befolkningen:

Kripos mener at seksualiserte barnedukker kan øke risikoen for overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn

Politisk manipulasjon
Denne artikkel handler ikke om hva som bør være lov eller ikke, men litt om hvordan vitenskapen kommer i konflikt med religiøse psykoser, hvor lite pålitelig påstander om psykisk skade er, og hvordan sosialister og religiøse i likhet med hekseprosessene i middelalderen bruker tabu-temaer som f.eks. barneporno og dyresex som politiske våpen for å få godkjent andre ideer senere. Formelen er veldig enkelt og klassisk: En velger et tema som folket har så mye emosjonelle fordommer til at de ikke klarer å tenke fornuftig og tyr til gamle testamente eller koranen for å få svar. Deretter fatter en politisk vedtak basert på det som er ren religiøs moralisme, og så brukes disse argumenter senere for å tvangsinnføre mer religiøs maktmisbruk på andre områder med begrunnelse om at «vi har jo morallover for dyresex/barneporno osv., så derfor kan vi også ha morallover for prostitusjon, cannabis og politiske ytringer».

Dersom en godtar religiøst baserte morallover har en logisk implisitt godtatt at enhver lov kan bygge på religion og ikke fornuft og en er ikke i stand til å tilbakevise endeløse rekker av religiøse regler fordi en har allerede akseptert religiøst tyranni i prinsippet. Enhver liberalist uten et eneste unntak vil avvise enhver seksuallov basert på religion og ikke vitenskapelig fakta om hva som faktisk skader.

Når intellektuelt oppegående mennesker avslører massepsykoser vil tilhengerne alltid reagere med enten personangrep, ignoranse, eller stemple vedkommende som sinnssyk/syk/gal. Vedkommende vil som regel aldri før tilhengerne er døde av alderdom  få sannheten fram i lyset for allmennheten. Denne artikkel inneholder slike sannheter meget få mennesker tør å forsvare enten av ren dårskap, ondskap eller frykt for politisk forfølgelse. Artikkelen kan utmerket brukes for å skille ekte liberalister fra falske sosialister som bare kaller seg liberalister.

Datakrimutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Den offisielle historien er at de er et utvalg som utreder lovtiltak mot datakriminalitet. Involverte år 2007 er følgende personer:

 • Knut Rønning, Samferdselsdepartementet, sorenskriver. («Utvalgsleder»)
 • Christina Christensen, Samferdselsdepartementet. («Underdirektør»)
 • Hanne Gulbrandsen, Datatilsynet. («Rådgiver»)
 • Birthe Taraldset, advokat i Bergen Banking AS
 • Jenny Sellæg, statsadvokat
 • Inger Marie Sunde, Norges forsvar. («Sekretær»)
 • Svein Willassen, doktorgradsstipendiat NTNU, «medlem på vegne av teknologene»

Sensur-forslaget Februar 2007 omtales ifølge en artikkel i adressa.no med overskriften «Vil blokkere ulovlige nettsteder» og en artikkel i Dagbladet med overskriften «Vil ha nettsensur i Norge». Lederen i Datakrimutvalget og Samferdselsdepartementet sin representant ønsker streng sensur av Internett. Dette ble foreslått i et forslag som ble fremlagt for justisminister Knut Storberget 12. Februar 2007

Datakrimutvalget ønsker at norske Internett-leverandører skal bli pålagt å sensurere nettsider som går imot hva myndighetene i Norge vil ha folk flest til å tro. Deres unnskyldning for sensur av slik informasjon er at de ønsker å sensurere:

 • Sider med nedlasting og fildeling av filmer og musikk som opererer i strid med opphavsrettighetene
 • Sider med trakassering av lands flagg eller riksvåpen
 • Sider som er bygget på hat mot offentlig myndighet og hvor det fremkommer diskriminerende og hatefulle ytringer
 • Sider som tilbyr porno som virker støtende

Emner som tar opp brudd på menneskerettighetene utført av norsk politi eller forsvar og andre ulovligheter utført av myndighetene i Norge er blant de ting som Datakrimutvalget ønsker å sensurere vekk.

Svein Willasen beskrev overfor Dagbladet Datakrimutvalget’s sensur-forslag slik: «Dette er et hårreisende forslag som kan sammenlignes med den kinesiske nettsensuren.»

Datakrimutvalget ønsker videre en egen religøst forankret lovtekst rettet mot enhver som stiller spørsmål ved den «politisk korrekte» fremstillingen av Holocaust i Norge slik elever lærer i det internasjonalt sosialistiske skolesystem vi har. Lovforslaget (NAU 2007:2, «11.3 Til øvrige deler av ny straffelov», side s.178) er følgende:

§ x Fornektelse, vesentlig minimalisering, aksept eller forsvar av folkemord eller andre forbrytelser mot menneskeheten

For krenkende ytring straffes den som setter frem offentlig en ytring som fornekter, vesentlig minimaliserer, aksepterer eller forsvarer folkemord eller andre forbrytelser mot menneskeheten. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 10 andre ledd, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer.

Med folkemord og forbrytelser mot menneskeheten menes handlinger som i internasjonal rett og praksis fra anerkjente internasjonale domstoler, er klassifisert som forbrytelser.

Straffen er bøter eller fengsel inntil 1 år. For grov overtredelse er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år.

Dette over er intet annet enn lover mot Holocaustkritikk for å forby fakta å komme fram. Å fjerne religiøst baserte lover mot pornografi som åpenbart ikke skader noen (f.eks. tegninger og dyreporno) er derfor uhyre viktig som prinsippsak, ikke bare fordi det skal settes klar grense mellom loven og jødisk, muhammedansk, kristen og feministisk moral, men også fordi ytringsfriheten ikke gradvis skal knebles så mye at politiske ytringer forbys og demokratiet opphører sin eksistens. Et demokrati eksisterer kun dersom det er frie valg og for at valgene skal være frie må det være politisk talefrihet. Menneskerettighetene artikkel 19 sier at det skal være ytringsfrihet og dette ignoreres fullstendig i dette forslaget fra datakrimutvalget som sauser sammen dyreporno, barneporno og vitenskapelig basert kritikk av historiske hendelser.

Løgn i massemedia
Enkelte norske journalister uten antydning til ærlighet har i de største mediene i Norge i årevis drevet og manipulert og selv vedtatt hva som er lov eller ikke lov i strid med de faktiske lover. Det beste eksempel vi har på dette er påstander om at mennesker som tiltales etter paragrafer som går på tilfeldig satt irrasjonell aldersgrense basert på religion eller feministisk heksejakt blir omtalt som pedofilisiktet eller pedofilidømt. Denne løgnen har journalistene selv funnet på med følgende motiver:

Psykopater  vet at det å være pedofili eller for den saks skyld rasist-stemplet kan føre til kriminelle handlinger fra likesinnede mot ofrene. Vi vet f.eks. hvordan det å stemple FrP som rasister før i tiden førte til voldelige angrep mot dem (f.eks. stein som ble kastet i hode på FpU ungdommen på åpne møter). Det er helt normalt at kommunister støtter vold i politisk kamp. Faktisk bygger kommunismen på prinsippet «væpna revolusjon».

Avisen trekker til seg lesere med å lage falske skandaler noe gir mer penger i kassa. Heksejakt  og ondskap er god business så lenge avisene ikke straffeforfølges og får bøter så høye at det ikke er lønnsomt å drive på slik.

Journalisten får manipulert leseren til å støtte avisens politiske agenda. Ofte er det marxister som er redaktører for aviser. Eksempelvis kan en lese om redaktøren for Aftenposten ansatt i 2009 på wikipedia  at hun var tidligere partileder for et kommunistisk parti: Hilde Haugsgjerd (født 7. juli 1952) er en norsk redaktør, journalist og tidligere politiker. Hun ble i 2009 ansatt som sjefredaktør i Aftenposten  og var sjefredaktør i Dagsavisen 2001–2004. Hun er tidligere partileder for Rød Valgalianse.


Heksejakt
Heksejakten på barnesex er aldri ment å verne barn, noe som følgende historie kan bevitne: En 13 år gammel gutt og 11 år gammel jente fra Detroit, USA var anmeldt for kriminelle seksuelle aktiviteter etter at jenta utførte oral sex på gutten på en skole. Anklagerne hadde bedt retten om å tiltale dem ifølge Martin Krohner. Gutten var tiltalt for førstegrads mishandling fordi jenta var under 13 år. Jenta var tiltalt for tredjegrads mishandling fordi gutten var mellom 13 og 16 år ifølge Charles Kellett, assisterende anklager ved Wayne County Child and Family Abuse Bureau. Politiet sa hendelsen skjedde Nov. 12 1997 på Jackson Middle School, hvor jenta var med gutten til hans 8. grad engelske klasse. Kellett sa at lærerne ikke var klar over at jenta var under en pult og utførte oral sex på gutten. Hendelsen var oppdaget når læreren merket at pulten var feilplassert og jenta ikke tilhørte hennes klasse. Gutten og jenta har forskjellige versjoner av hva som skjedde, men begge innrømmet å være involvert i seksuelle handlinger ifølge Kellett. Straffen for slike «grove forbrytelser» kan medføre tvangsmessig bortplassering fra hjemmet. Lovene mot barnesex kan altså være overgrep mot barn.

En 17 år gammel gutt fra North Carolina i USA måtte inngå et forlik for å unngå en mulig fengselsstraff, og å havne i registeret for seksuelle forbrytere, etter at det ble oppdaget nakenbilder av han selv på telefonen hans (kilde: The Guardian). For det første er dette et 100% sikkerhet bevis på at de såkalte barnepornolovene ikke er laget for å beskytte noe offer, fordi personen ble straffet for å legge ut bilder av seg selv.

Fordi disse pornolovene i USA i tidligere år har inkludert tegninger og helt åpenbart brukes der det ikke er noen ofre, samt at det er opp til 20 års fengsel for å spre et eneste bilde av ikke-identifiserbare barn (i tilfelle det kan finnes et offer), så er det helt åpenbart at lovene er basert på bibelsk bildesensur og er i strid med ytringsfriheten. For det andre beviser slike saker at med barneporno mener massemedia bilder av tenåringer som er mange år over det som er definert som barn i alle seriøse ordbøker og leksikon i verden (Britannica, Webster, Oxford Dictionary, universitets ordbok ved uio.no og også wikipedia både engelsk og norsk utgave).

At noen er «tatt med millioner bilder barneporno» betyr som regel at noen er tatt med millioner bilder av tegninger, lettkledde ungdom og 99% vanlig voksenporno. En skal altså ikke tro på hva massemedia skriver uten at de konkret forteller alder på personer på bildene, hvor mange det var av dem i prosent av samlingen og om bildene var pornografiske eller bare familiebilder som omtales som pornografi av de religiøse bibeltro psykopatene som styrer store deler av verdens politikk og i særdeleshet USA (kristen/jødisk) samt midtøsten (muhammedansk)

Korrekte definisjoner
Ordet «barn» defineres vanligvis i ikke-juridisk sammenheng som «menneske i første del av livet, fra fødsel til pubertet».

CHILD | Meaning & Definition for UK English | Lexico.com
A young human being below the age of puberty or below the legal age of majority.

Barn i juridisk sammenheng er helt annet begrep enn barn i normal språkbruk.

Om en sjekker engelsk Wikipedia finner en dette:

en.wikipedia.org/wiki/Child
A child (plural: children) is a human being between the stages of birth and puberty.

På tross av dette presterer altså mange politikere og journalister omskrive det norske språket slik at barn blir lik mindreårig (under 18 år) og en skaper dermed et psykotisk tåkespråk som åpner muligheten for å sette alle som har sex med 17 åringer i samme bås som de som voldtar spebarn.

pedofili defineres som «kjønnsdrift som er rettet mot barn» i norsk ordbok ved universitetet, og selv om dette ikke er helt presis definisjon vet alle norske innbyggere at det har noe med barn å gjøre og barn da aldri betyr noen som «ikke er voksen». F.eks. er det utelukkende et lite fåtall ultra-kommunistiske og feministiske mannshatende kvinnfolk som mener at en mann på f.eks. 20 år som tiltrekkes seksuelt kjæresten sin på 15 år er pedofil fordi hun ikke er biologisk voksen før 16-17 års alderen. Når mennesker som ikke er mannshatere tenker på pedofile er det helt andre aldersgrupper det er snakk om, f.eks. unger i barnehagen, førskole eller barneskole – dvs. prepubertet. Tenkeevnen til de som tror at barn er en politisk vedtatt alder på stortinget (f.eks. 18 år) er fullstendig avskrudd og slike mennesker må dø ut før senere generasjoner kan forstå hvor vanvittig det er at politikere og journalister bestemmer hva ord i det norske språket skal bety. Det finnes allerede juridiske ord for slike aldersgrenser og det er «mindreårig» og misbruken av ordet barn i jus er utelukkende politisk manipulering.

no.wikipedia.org/wiki/Pedofili er mer presis definisjon:
Pedofili er en parafili der personen er seksuelt tiltrukket primært eller utelukkende til prepubertale eller peripubertale barn.

Å tiltrekkes pubertetalder primært er ikke pedofili men  hebefili, og dette er det svært mange som er i motsetning til pedofili. Tiltrekning primært til spebarn kalles forøvrig nepiofili og er så sjeldent at det ikke skal omtales her.

En pedofil foretrekker noen som er seksuelt umoden (barn i biologisk forstand) foran noen som er seksuelt moden pga. de kroppslige forskjeller der f.eks. småjenter mangler bryster og former som voksne kvinner har. Dette skyldes både biologiske og miljømessige faktorer. F.eks. dårlig eller manglende erfaring med voksne kvinner kan kan stor betydning for slik utvikling. Er det biologiske faktorer er det straks mer komplisert. Denne nettsiden utførte en undersøkelse overfor studenter ved uio der over 500 svarte på spørsmål i hvilken grad de var seksuelt tiltrukket av barn. Ingen kvinner av 113 som svarte bekreftende, mens 1.1% av  372 menn som svarte oppga de var mer enn 95% enige i påstanden om at de tiltrekkes prepubertal alder seksuelt. Halvparten av disse var homofile eller bifile, så slik tiltrekning er noe som rettes mot begge kjønn barn i like stor grad. Samme statistikk viste at disse personene var også tiltrukket av eldre personer enn barn, så antall som er pedofile etter korrekt definisjon der kun de som foretrekker barn er med i beregningen er så lite antall at det er umulig å lage statistikk på det basert på så få personer spurt. Fra straffesaker i Norge vet vi at det ofte er guttebarn pedofile går etter jfr. kjente saker som lommemannen som utelukkende var opptatt av gutter og ingen interesse av jenter. Dette bekrefter definisjonen av pedofili: Det er kroppslig umodenhet som disse menneskene tiltrekkes av.

Ifølge norsk språk hendler ikke pedofili om å ha sex med noen i praksis. Saken gjelder heller ikke bare sex, men også det å forelske seg i noen akkurat som med homofili og heterofili. Homofili er å tiltrekkes egenskaper som er typisk for kroppen til det samme kjønn, og heterofili en legning der man tiltrekkes egenskaper som er typisk for kroppen til det motsatte kjønn. En homofil vil derfor foretrekke en av samme kjønn framfor en av det motsatte kjønn.

Å tiltrekkes noen som tilfeldigvis har fysisk umoden kropp, men ikke fordi de har fysisk umoden kropp, har ingenting med pedofili å gjøre. Det er årsaken til hva man tiltrekkes av som teller, ikke bare hva en tiltrekkes av.

For å illustrere dette med et eksempel:

Per er 18 år. Lise er 12 år. Per liker Lise godt som person og har kjent henne i flere år. Lise er nemlig en usedvanlig intelligent jente i forhold til alderen. Hun leser filosofi noe ingen andre jenter Per kjenner gjør, selv om de er like gamle som han. Per vil ha en jente som kan tenke litt selv. Lise har heller ikke ligget eller klinet med 10 andre gutter, slik som er vanlig at eldre kvinner gjør. Per har lært av flere av sine gode fremmedkulturelle venner at i mange andre land er det vanlig at jenter på 12 år anses som voksne og gifter seg (f.eks. India og flere arabiske land). Per blir forelsket i Lise pga. hennes personlighet, og har ingenting med hennes kropp å gjøre. Per synes tilogmed at det er litt dumt at Lise ikke har mer voksen kropp. Så lenge Per ikke har sex med Lise er dette forholdet fullt ut lovlig, og det har ingenting med pedofili å gjøre. Det er tilfeldig at Lise er så ung som hun er. Om dette var pedofili ville samtlige mennesker i India og de fleste arabiske land vært pedofile, noe som er absurd.

Lars er også 18 år, og han vet om en jente Anne som er 12 år. I motsetning til Per syns Lars at jenter på 18 år han kjenner er mye mer intelligente. Han synes Anne er barnslig også. Allikevel velger han å være sammen med Anne. Hvorfor? Lars prioriterer det at Anne er prepubertet og ikke har former i forhold til å få en både penere og mer intelligent jente som er 18 år gammel. Lars synes pupper er «ekle», og vil helst ha en kjæreste uten pupper. Lars er pedofil. Så lenge Lars ikke har sex med Anne er forholdet lovlig, og han kan ikke straffes selv om han praktiserer i form av et kjæresteforhold.

Som vi har sett har Per og Lars fullstendig ulike motiver for å være sammen med et barn. Per driver først og fremst av åndelige motiver, deriblant kjærlighet (noe som er fullstendig uforståelig for en psykopat. Lars sitt motiv er først og fremst fordi jenta ikke har kvinnelige former, men også fordi han er forelsket. Det er altså motivet bak handlingen som avgjør om det er pedofili eller ikke. En handling kan ikke være pedofil i seg selv, men motivert av pedofili. Dette er eneste logiske tolking av en «pedofil handling». En kan aldri vite om motivet bak en handling er pedofilt motivert eller ikke om ikke vedkommende selv sier det. Årsaken til at noen har sex med barn har en rekke årsaker. Det kan være alt fra at mannen er sterk nok til å ta et barn som er fysisk svakere (fysisk årsak). Årsaken kan være at det er ulovlig (sex blir sterkere ved et tabu).  Årsaken kan være lett tilgjengelighet i forhold til eldre kvinner osv. Ingen av disse årsakene har noe som helst med pedofili å gjøre.

Norges lover – lovdata.no
Relevante lovparagrafer for seksualitet med mindreårige nevner ingenting om verken misbruk, overgrep eller pedofili. Ordet pedofili er ikke nevnt noen steder i loven, da det er fullt lovlig på lik linje med heterofili og homofili.

Overgrep
Med seksuelle «overgrep» eller «voldtekt» av barn i juridisk sammenheng menes overtredelser av straffelov § 299-306 . Paragrafenes er ikke skrevet på korrekt norsk språk men «jussisk» som er et oppdiktet språk fra marxist-feministisk miljø der ordene med viten og vilje forurenses for å hjernevaske befolkningen.

«Overgrep» eller «misbruk» i juridisk sammenheng har ingenting med hva ordene betyr i språket ellers og skal aldri taes ut av sin sammenheng. Det er direkte feil å bruke disse ordene uten å først opplyse om at dette ikke er vanlig norsk språk men juridisk. Når et menneske begår et overgrep i juridisk sammenheng har det ingenting med å krenke rettigheter til mennesker å gjøre slik det har i det vanlige språket (og vitenskap), men å krenke loven. Det er meget viktig å skille mellom disse to begrepene.

F.eks. om det er ulovlig å ha sex med noen under 30 år, vil det kalles overgrep i jusen om en mann på 35 har sex med en dame på 29. Det er derimot ikke et overgrep ut fra slik ordet betyr i verken ordboka eller vitenskapelig sammenheng. Dette for å understreke forskjellen mellom jus og andre fagområder. I det vanlige språket mener vi tvang og først og fremst voldtekt med seksuelle overgrep. I jus er det overgrep selv om en gutt på 25 har sex med kjæresten på 15, og de elsker hverandre og senere også gifter seg og er lykkelig alle sine dager.

Det psykopaten nå gjør med bruk av falske definisjoner til ord er å ta ting ut av sin sammenheng slik at det tolkes feil, og dette er en typisk metode psykopater bruker for å manipulere. Dermed blir denne 25 åringen likestilt med de som voldtar en 15 åring fordi man bruker ordet overgrep om to ulike begreper, og han blir klassifisert også som pedofil om en feilaktig stempler alle som har gjort overgrep mot mindreårige juridisk sett også som pedofile. Fordi pedofili kun omtales i saker med overgrep og der også 60 åringer som voldtar døtrene sine på 3 år blir «plassert», vil denne 25 åringen også havne i denne gruppen av «hekser». Vi ser her hvordan psykopaten manipulerer med å tåkelegge betydningen av ordene i språket, unngå å fortelle spesifikt hva noen er siktet for samt direkte lyve om dette.

Vitenskap
I en kronikk i Aftenposten (kopiert fra følgende som nå er fjernet: tux1.aftenposten.no:8080/meninger/kronikker/d124886.htm) gjennomgikk professorene PER HØGLEND og EINAR KRINGLEN nyere forskningsmateriale. Sitat fra artikkelen: «Rind, Tromovitch og Bauserman publiserte i 1998 i Psychological Bulletin den hittil største analyse på dette feltet. Den omfattet 59 vitenskapelige studier med tilsammen ca. 36 000 tilfeldig utplukkede individer fra amerikanske utdannelsesinstitusjoner. Denne analysen er viktig fordi seksuelle overgrep kunne sammenlignes med ikke-seksuelle familiebelastninger som vold og forsømmelse, konflikter, rusmisbruk og psykisk sykelighet, oppløste familier og mangel på emosjonell støtte. Forskerne fant at gjennomsnittlig 27 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene rapporterte hendelser som kunne klassifiseres som seksuelle overgrep. Sammenhengen mellom disse opplevelsene og senere plager og mistilpasning var imidlertid meget svak… Medfødt sårbarhet og familiebelastninger av ikke-seksuell art er langt mer sannsynlige forklaringer på psykiske problemer i voksen alder enn seksuelle overgrep i barndom og ungdom. At overgrep har funnet sted i barndommen, gir ingen spesifikke symptomer».

Materialet brukt av professorene Per Høglend og Einar Kringlen er omtalt på følgende lenker og er ubrukelig til å finne ut hva som faktisk skader men egnet til å finne ut om det som kalles overgrep er skadelig:

just-well.dk/rotterd.htm og
ipce.info/ipceweb/Library/99118_rbt_defense_nov99.htm

Forklaringen på at «overgrep» ikke viser konkrete skader i ettertid er så enkelt som at ordet «overgrep» i faget jus ikke har noe som helst med det å skade andre mennesker å gjøre, men kun å bryte loven uansett hvor ulogisk denne loven er. At det ikke finnes antydning til logikk i loven bevises enkelt ut fra at aldersgrensene settes helt tilfeldig fra 12 til 21 år i de ulike land i verden. F.eks. er grensen 15 år i Sverige, og 14 år i ca. 11 andre land i Europa.  Det eksisterer ikke vitenskap som støtter forestillingen om at mennesker over pubertetalder ofte skades psykisk av å ha sex, snarere tvert imot viser forskning at det er reaksjonen til samfunnet som i minst 99% tilfeller er eneste form for skade og ikke handlingene i seg selv. Faren for fysisk skade er økt dramatisk etter at denne forskningen ble publisert pga. HIV, så disse rapporter kan kun brukes til å beregne psykisk skade og ikke total skade når alle faktorer er tatt med.

En rapport laget for det tyske etterforskningpolitiet av Michael C. Baurmann, viser at det praktisk talt utelukkende er tvang (voldtekt) og samfunnets heksejakt som skader psykisk i ettertid. Denne undersøkelsen var basert på 8000 saker som var meldt til politiet, og inkluderte 800 gutter opp til alder av 14 år. Vold og tvang var relevant for halvparten av tilfellene angående jenter, og dette viste seg også å føre til skadelige konsekvenser i de fleste tilfeller. Ingen av guttene opplevde tvang og ingen av disse var heller skadet. Det var utelukkende jenter som var skadet (side 430). De skadete ofrene var eldre enn de ikke skadete. Fordi de som var skadet var eldre hadde de typisk mer kunnskap (side 454), og mer seksuell erfaring før hendelsen (side 448). De skadete ofrene hadde ikke hatt noen stevnemøte tidligere enn de ikke-skadete (side 448). Skadete ofre hadde ofte hatt strenge restriksjon angående å gå ut om kvelden (side 448). Dette beviser bare at de som vil overbeskytte ungene mot ting som ikke er farlig nettopp utsetter dem for fare, fordi når de første slippes ut har de ikke lært å takle verden. Videre: Skade var forbundet med voldelig eller truende oppførsel (side 442), og en oppførsel eller holdning av å forsvare seg fra ofrene (side 420). Mesteparten av den seksuelle kontakt som resulterte i skade, var av en intenst natur som f.eks. samleie (side 436). De fleste skadete ofrene gikk rett til politiet for å rapportere hendelsen. De rapportere ofte selv og hadde flere samtaler om overfallet enn ikke-skadete personer (side 446). Bare halvparten av de såkalte ofrene (51.85) led av skade eller traumer i ettertid. 48.2% hadde ingen problemer med hendelsen i det hele tatt. I de fleste av disse tilfeller var hendelsen relativ harmløs eller det såkalte ”offeret” var med på det som skjedde av fri vilje (side 459). Mange eksperter innenfor forebyggende arbeide har hevdet at det er sjelden med seksuelle ofre uten at det har skjedd en primær seksuell skade. Ifølge rapporten kommer det klart fram at denne holdningen er direkte feilaktig. Voksne som har den oppfatning at seksuelle handlinger er traumatiske for barn og unge mennesker vil bli stilt overfor det faktum at i mange tilfeller blir den unge personen offer bare fordi de voksne forventer at denne skal bli det. På dette grunnlaget handler de på en slik måte at barnet virkelig blir skadet (selvoppfyllende profeti). Denne oppførsel har en effekt som stempler barn med merkelapper (side 501). Av de rapporterte hendelsen var det hele 10% av ofrene som hevdet at det var oppførselen til foreldre og venner som var hovedårsaken til skaden (side 461).

Dyresex forbud bygger på religiøst hat i moselovene
Lover mot dyresex handler ikke og har aldri handlet om å stoppe dyresex. Ifølge gamle testamente skal de som praktiserer dyresex henrettes og dette er den virkelige årsaken til at det finnes lover mot slikt – vi lever i et samfunn som er basert på kristen-jødisk tradisjon, noe som har medført at flere land har forbudt prostitusjon av samme årsak. De veldig få som har dyresex gjør ikke dette på åpen gate men bak lukkede dører og prøver å skjule det så godt de kan, så loven har i dette tilfellet kun moraliserende effekt i praksis der folk lures til å akseptere religiøst basert politikk som senere brukes som argument for å forby politisk ytringer. Nesten all dyreporno handler om dame med hunden eller hesten og dette er hovedårsaken til kravet om forbud – dyreporno oppleves som ærekrenkelse av kvinnen. For å forby dette må en først forby dyresex og lyve om at dette er til hensyn av dyrene. Deretter vil dyreporno bli forbudt med samme begrunnelse som tegnet barneporno er forbudt. Folk vil fengsles for å laste ned dyreporno, det blir dyreporno filter for internet osv.

Falske argumenter som at dyr ikke gir samtykke er absurd og hyklersk dobbelmoralsk av flere grunner:

 • Drap og bruk av dyr som matproduksjon er lovlig og nesten alle som argumenterer for forbud mot dyresex spiser selv dyr. Innesperring av kyllinger i båser for matproduksjon, pelsproduksjon og det å dressere hest med pisk og ri på dem er også lovlig.
 • Dyr aldri spør hverandre om samtykke men faktisk setter unger på andre dyr helt uten deres forståelse av konsekvenser. Dvs. for dyr er det unaturlig å spørre om tillatelse. Dersom de måtte spørre om tillatelse ville alle dyr dødd ut etter bare en generasjon. At hesten kan sparke vekk noen som prøver å ri på den mot dens vilje kan brukes som argument, men det samme kan en si om en jente som vil ha sex med hesten sin
 • Politikere vil forby dyresex selv om det ikke eksisterer en eneste vitenskapelig undersøkelse som konkluderer med at sex med dyr er dyreplageri. Det henvises derfor aldri til undersøkelser som faktisk støtter deres oppfatninger og tilhengere oppfører seg bokstavelig talt psykotisk når en ber dem begrunne hvorfor det skal være forbudt ved at de f.eks. hevder det skader dyrene uten at de er i stand til å vise til noen rapporter som støtter dette fra verken veterinærer eller vitenskap.
 • Dyr har ikke som mennesker egenskapen vilje men er isteden styrt av instinkter. Det er derfor meningsløst å snakke om noe som strider mot dyrs sin vilje. Det er ikke engang bevist at dyr har bevissthet og ikke bare er biologiske maskiner. Det er faktisk så vanskelig å bevise at selv alle mennesker har bevissthet av enkelte filosofer lurer på om bare de selv har det. Det er kombinasjonen av intelligensnivå, adferd som ikke kan forklares ut fra instinkter alene (f.eks. at noen tar livet sitt) og det at vi kan spørre andre direkte som gjør at vi kan anta at alle mennesker har bevissthet. Uansett bevissthet eller ikke – å gi dyr rettigheter som mennesker er absurd da dette bygger på dyrevernekstremisters oppfatning om at det er galt å drepe dyr for matproduksjon.

Politikere som vil vedta denne loven mener «det vil være riktig å forby seksuell omgang mellom mennesker og dyr og annen utuktig bruk av dyr ut fra hensynet til dyrenes naturlige atferd og instinkter, og for å hindre at de blir påført skader eller annen lidelse. Dette gjelder uavhengig av dyrets kjønn eller fase i reproduksjonssyklus. Videre kan det anføres at en aksept av utuktig bruk av dyr vil innebære en generell svekkelse av respekten for dyr, og derigjennom kunne medføre større lidelser for flere dyr. Departementene ønsker etter dette å straffesanksjonere seksuell omgang med og annen utuktig bruk av dyr. Dette både ut fra hensynet til dyrevelferd og hensynet til respekt for dyr. Regulering av dyrepornografi hører etter departementenes oppfatning hjemme i straffeloven». Hensynet til dyrevelferd er løgn fullstendig uten støtte av vitenskap eller argumenter da sex mellom mennesker og dyr ikke skader dyrene like like som sex mellom mennesker er å betrakte som skadelig bare fordi det er sex. Det disse politikerne gjør er å projisere sin egne følelser over på dyrene akkurat som mange hevder at ungdom under seksuell tilfeldig aldersgrense skades psykisk av sex på tross av at vitenskapen entydig hevder det motsatte og at det er de med slike holdninger som er de som faktisk påfører skaden. I tilfellet dyr er det faktisk slik at dersom det blir ulovlig å ha sex med dyr vil ikke dyreeieren uten videre gå til veterinæren om dyret har skadet seg i frykt for at veterinæren skal få mistanke om at vedkommende har sex med dyret. Det enkleste da er å skyte dyret. Den store taperen for slikt lovverk blir derfor dyrene som må bøte med livet eller ikke får den legehjelp de trenger. Dette kalles «dyrevelferd». Angående respekt for dyr trenger en ikke å lure på om en skal respektere morallære som mennesker har skapt og som dyr ikke bryr seg det minste om. Slik moral skal totalignoreres og det er opp til veterinærer og forskere å avgjøre hva som faktisk skader dyrene og dette skal denne artikkelen forklare ut fra en norsk rapport om dyresex der veterinærer avslører hva som skader.

Veterinær rapporter støtter ikke at dyresex skader dyrene
Denne rapport som er skrevet av Hanne Marie Revhold ved institutt for kriminologi og rettsosiologi, juridisk fakulttet i Oslo starter med overskriften «Ofre som ikke sier nei» ville passet utmerket på samtlige dyr som brukes som mat da neppe mange av disse sier ja til til å bli slaktet. Det er derfor en dobbelmoralsk overskrift i utgangspunktet men en kan ikke forvente noe annet av en inkompetent jurist som ikke har noen som helst relevant utdannelse innen verken dyrepsykologi, fysiologi eller medisin.

Det hevdes i rapporten at 1 av 5 veterinærer melder om at de har behandlet dyr de har mistenkt hatt sex med mennesker. Det første problemet er at det er teknisk umulig å avsløre dette med rimelig sikkerhet så det blir bare synsing og antakelser og dette burde en jurist vite men Hanne Marie Revhold vet ikke noe så elementært som dette. Årsaken til at det er så vanskelig å avgjøre dette er at nesten alle som har dyresex er en kvinne og bikkja eller hesten. Det vil ikke eksistere fysiske merker på disse hanndyrene som kan avsløres og det går ikke an å spørre dyret og få svar. Om en mann har seg med en hoppe vil det ikke lage noen merker heller fordi hesten er så enorm stor i forhold. Dette er også meget sjeldent at menn gjør, ikke minst fordi tilgangen til hester er ekstremt dårlig for menn som sjelden driver med ridning. Mao må dette gjelde menn som har seg med tisper (hunn-hund) i så fall. Men tisper har seg jo med hannhunder rett som det er. Hannhunder er ikke som mennesker men er utstyrt med et et redskap med bein inni og noe som fungerer som en mothake som blåser seg opp til en tennisball i størrelse. Dette gjøres for å låse hannen fast i vagina til hunnen så hun ikke kommer seg løs. Denne meget brutale formen for parring sikrer hannen total kontroll over hunnen der hun ikke kan avbryte samleie. Dersom en hannhund trekker seg ut før «ballen» har blitt liten igjen er det fare for indre skader hos hunnen noe som aldri kan skje om bikkja har seg med et menneske. Det virker som om kunnskapen om hva som virkelig kan skade er på frysepunktet hos disse dyrevernerne. Er det noe som er skadelig fysisk er det hannhunder som har seg med tisper.

Hvordan skal veterinæren vite om det er menneske og ikke annen hund som har hatt seg med tispa? Og hvor mange tisper tar mer skade av en mann enn en annen hannhund? Antakelig snakker vi her om bokstavelig talt ikke en eneste i hele verdenshistorien. Veterinærene må sikte til noe helt annet. Seksuelt samvær med mindre dyr enn hunder, f.eks. katter er så sjelden at det umulig kan danne statistisk grunnlag. Bjugn skandalen der leger mente at 30 av barna hadde skader pga. seksuell mishandling viste seg å være ufaglig oppspinn fra inkompetente leger. Verdens to ledende forskere på fagfeltet fastslo i ettertid at ingen av barna i Bjugn-saken hadde synlige skader på overgrep. Det er altså svært vanskelig å avgjøre om barn har blitt misbrukt seksuelt av voksne menn, og hver eneste mistenkt og fengslet i saken ble senere frikjent. Hvordan skal en da avdekke om dyr har blitt misbrukt når vi ikke engang har noen sikker metode for å avgjøre om barn har blitt misbrukt selv om disse faktisk kan snakke og fortelle hva som har skjedd?

Det er vitenskapen som er det mest presise verktøy vi har i dag for å finne ut hva som er sant eller usant. Hva enkelte veterinærer mistenker er faktisk helt irrelevant for hva som er sant fordi disse har ingen statistisk oversikt, de gjennomgår ikke materiale kritisk osv.

På side 20 i rapporten står under punkt 4 at 329 veterinærer deltok, der 22% hevdet de hadde mistenkt seksuell misbruk av dyr. De fleste av disse hadde opplevd et eller to tilfeller hver står det videre. Altså av 329 personer, var det bare ca. 72 stk som hadde opplevd ett eller to tilfeller i hele sin karriere. Totalt antall tilfeller av mistanke blir derfor ca. 100. La oss nå anta at 1/3 av disse 100 er reelle tilfeller med sex mellom menneske og dyr. dvs. ca. 33 tilfeller (tallet er antakelig langt lavere i virkeligheten da ofte samtlige mistenkte er uskyldige og ikke bare 2/3). 33 tilfeller observert av 329 veterinærer er en faktor på 1/10. Gjennomsnittstiden noen arbeider med dette kan vi anta er 30 år, og snittet har da arbeidet ca. 15 år med dette. Så en veterinær må altså daglig jobbe i minst 15*10=150 år for å få inn et eneste tilfelle av reellt seksuelt misbruk av et dyr. Allerede her snakker vi om forsvinnende få tilfeller i forhold til hvor mange som faktisk har sex med dyr. Faktisk vil skader her være så sjeldent at det mer kan sammenliknes med når mennesker smitter andre med HIV i Norge.

Skal vi forby all sex fordi noen ytterst få mishandler andre seksuelt? På side 26 er det nevnt type skade og det står skrevet «ofte kosteskaft» og «hyssing knyttet rundt kjønnsorganene». Det rapporten faktisk avdekker er ikke det vi forbinder med dyresex men derimot åpenbar mishandling av dyr. Hadde mennesker oppført seg slik mot hverandre ville det være å betrakte som grov mishandling og allerede forbudt. Videre «kun et par av de 124 tilfellene var det utelukkende en psykisk skade som ga veterinæren mistanke om misbruk». Mao. vi kan se helt bort fra psykiske årsaker fordi 2 tilfeller er innenfor enhver statistisk feilmargin. Forøvrig har ikke veterinærer kompetanse til å uttale seg om det psykiske da deres utdannelse er medisin og ikke psykologi og selv om de hadde utdannelse innen psykologi vet vi alle sammen at psykologer ikke var særlig overbevisende i Bjugn skandalen. Å vedta psykisk skade uten at offeret kan selv fortelle om dette er en meget velkjent metode for å overføre egne følelser  over på andre individer. Dette kalles projisering i psykologi.

På side 29 fremkommer det av tabellen at av 124 dyr var det kun 6 hannhunder, selv om hannhund + dame er den mest vanlige formen for dyresex fordi det er så mange som har hunder. Og dette gjelder fortsatt bare mistanke. Reellt tall er i beste fall 2 hannhunder, og ut fra overnevnte sitater kan vi slutte at de skader som er observert faktisk kan være utført av barn som har dytta kosteskaft opp i rumpa på hunden eller skader påført av andre hannhunder. Vi vet enkelte barn liker å mishandle dyr. For å avdekke slik «seksuelt» misbruk av hannhunder må altså over 300 veterinærer jobbe i antatt 15 år, dvs. 7.5 år per tilfelle. Minst 300*7.5 = 2250 år tar det etter all sannsynlighet ifølge denne rapporten en veterinær å oppdage et tilfelle av seksuell misbruk av hannhunder, og da mest sannsynlig pga. et kosteskaft. På slikt latterlig absurd grunnlag som dette kreves det generelt lovforbud mot sex med dyr. Det er herved bevist at lovforbudet ikke har noe som helst å gjøre med dyrevern, og kildebruken til dyrevernene i dette tilfellet er ganske dekkende for psykopati der en klassisk egenskap er: «Glatthet og overfladisk sjarm. Sosial og sjarmerende med falsk (løgnaktig) interesse for nye ting og kan synes imponerende og kunnskapsrik selv om dette ikke er tilfelle. Dette følger av at en bare later som en er interessert i alt nytt, og en har i virkeligheten bare overskriftskunnskap om ting. Putter inn veldig mange sitater fra bøker uten å forstå dem i det hele tatt.»

Sitat fra dansk vitenskap som viser at dyresex ikke skader dyrene:

Høns har det værre end heste I søgen efter mere viden har forskere på Københavns Universitet kastet sig over den videnskabelige litteratur. De har forsøgt at finde ud af, hvad folk laver, når de dyrker sex med dyr, hvorfor de gør det, og om sex mellem arterne virkelig er så slemt for dyrene. Gennemgangen giver ingen sikre svar, men antyder, at sex inden for visse grænser ikke bare kan give dyrene nydelse, men endda kan give dem et lidt bedre liv, fordi sex er en del af dyrenes natur. »Det er klart, at det er svært at forestille sig, at en høne er intakt efter at være penetreret, så hvis størrelsesforholdet ikke er i orden, er det et problem.« »Men hvis man tager et stort dyr som f.eks. en hoppe eller en ko, så er det lige så svært at forestille sig, at den ville tage skade af en mand, der penetrerer den,« lyder det fra Stine B. Christiansen, der både er ph.d.-studerende på Institut for Produktionsdyr og Heste på LIFE, Københavns Universitet, og arbejder som faglig sekretær for Det Dyreetiske Råd.

Kan være en positiv oplevelse for dyret
»Samtidig ved vi, at folk laver noget mere mangfoldigt end bare penetrering af dyret. En mand eller en kvinde kan måske lide at lade sig penetrere af en hund eller en hest eller have oralsex med en hund med både den ene og den anden som aktiv part. I de tilfælde er det sværere at forestille sig, hvordan dyret lider overlast.« »Måske er det en positiv oplevelse for dyret, og det er slet ikke sikkert, den oplever handlingen som seksuel. Nogle aktiviteter, hvor dyret f.eks. stimulerer et menneske oralt, er måske nærmere noget socialt for dyret; noget, som det ikke selv bliver opstemt af,« siger Stine B. Christiansen.

Nogen gør det for at gøre dyret glad
Andre tilfælde af dyresex – zoofili – kan være at give f.eks. hunden udløsning med hånden. Forskning viser, at den slags dyresex for nogle mennesker ligger i naturlig forlængelse af den omsorg, man føler for dyret og ønsket om, at dyret skal have det godt. Man gør det med andre ord, fordi man mener, det gør dyret glad, og ikke fordi man selv tænder på det. »Man kan diskutere, om det er en form for omsorg eller aktivitet, som dyrene decideret mangler, men der er altså ikke noget fagligt, der gør det sandsynligt, at dyrene nødvendigvis lider overlast ved alle slags seksuelle aktiviteter,« forklarer Stine B. Christiansen.


Lovene mot dyresex lages ikke av hensyn til dyrene, men av hensyn til menneskers religiøse moral og legitimering av moralsk sensur. I muhammedanske land er det 100 piskeslag for sex utenfor ekteskap mellom voksne mennesker ifølge Koranen. Forbudet begrunnes på tilsvarende løgnaktige måte. Det er de samme religiøse og sosialistiske psykopatene som står bak alle umoralske lover, og formålet er alltid å fronte sin egen religion, fjerne ytringsfriheten og innføre tyrannisk stat.

Det som nå mangler er at praktisering av homofili igjen forbys da dette er forbudt ifølge både gamle testamente og koranen og anses også som negativt av både jøder og kristne. Argumentet som da vil brukes er at homofili sprer HIV, noe dyresex ikke gjør. Ergo må en ihvertfall forby praktisering av homofili dersom en forbyr dyresex.

Utallige dyr sulter ihjel og mishandles på det groveste bare på norske bondegårder der staten lett kunne ha utført rutinekontroller for å sjekke at alt er i orden. Hensyn til dyr er fraværende samtidig som en bruker ressurser på meningsløse lover.

About admin

Check Also

Ideologien kristendom og kirkens 3 guder

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt fordi grunnloven er …

Legg igjen en kommentar