IQ og andre personlighetstester

IQ er ikke mål på intelligens, fordi mennesker har mange ulike intellektuelle evner som IQ tester ikke tar for seg. Det som du alltid må gjøre når du løser IQ tester er å systematisk teste ut forskjellige sammenhenger mellom to tall og figurer og se om denne sammenhengen også gjelder for flere tall eller figurer. Undersøk resultatene på dette for hver enkelt del eller hele figuren som f.eks:

20 minutter IQ test

Hvis du ikke har testet deg før kan du gå til  Europeisk IQ test og gjøre det nå. Du kan være logget av internet mens du besvarer skjemaet, for så å sende når du logger på igjen. Før du tar denne testen bør du har lest forklaringene over hvordan en løser IQ tester og forklaringen under spesifikt for den testen som er oppgitt her.
 
1-8: Her skal du finne hva som passer i slutten av rekken. Her bruker en både rekkefølger og rekkehopp.

9-15: Her skal du finne ut hvilken figur som passer inn i det tomme feltet. Her bruker en både rekkefølger og rekkehopp.

16-25: Her skal du velge en figur i kolonnen under A B C D, for å finne ut hva som passer best som fortsettelse av de tre figurene til venstre. Her er det spesifisert at en bruker rekkefølge, så en skal bare legge til det symbol som passer sammen med de foran.

26-29: Her skal du velge to figurer i kolonnen under A B C D som passer sammen med de to figurene som allerede er plassert i feltet til venstre. Her bruker en rekkehopp, og det kan en anta ut fra at ? tegnene er plassert i hopp. 1+3 har et forhold til hverandre som tilsvarer 2+4 (?-tegnene). 1+2 og 3+4 har ikke forhold til hverandre, fordi da ville det vært rekkefølger og ikke rekkehopp.

30-33: Her skal du velge en figur i kolonnen under A B C D, for å finne ut hva som passer best sammen med de tre figurene til venstre. Her er det rekkefølger som er brukt. 1+2 har et forhold til hverandre som tilsvarer 3+4.
 
 

Diverse andre personlighetstester
Merk at "Are you depressed?" testen bare er relevant for de
som ser på seg selv som kroppen sin (dvs. tror sjelen er fysisk)
http://www.queendom.com/tests.html