ideologi

Barne dep. krenker grunnloven

Denne artikkel handler om hvordan Barne og familiedepartementet krenker både ekteskapsloven, Grunnloven og menneskerettighetene og har jurister som verken forstår loven eller har som intensjon å forstå den. Vigsel er tradisjonelt en religiøs ytring der man erklærer at man ikke skal ha samliv og/eller sex med noen andre enn den man vigsler …

Read More »

Rase og rasisme

Denne artikkel vil oppklare litt rundt hva ordet rase og rasisme betyr, samt vise hvilke forskjeller det faktisk er mellom menneskegrupper med forskjellig «rase» selv om det ikke er genetisk klart definert hva rase er for noe. §185 – «rasismeparagrafen» 2007 og 2019: Tore TvedtTore Wilhelm Tvedt (født 23. mars …

Read More »

CO2-rasisme og vitenskap

Miljøbevegelsen i vestlige land er infiltrert av svært mange venstre-ekstremister som ikke har noen som helst interesse av miljøvern men misbruker dette til å påføre hvite mennesker såkalt white guilt. Når den irrasjonelle følelsen av hvit skyld er etablert, så er det lett å argumentere for innvandring fra ikke-vestlige land …

Read More »

Boligpolitikk

Felles for alle byer i Norge er at de har et system der staten forbyr økning av byens størrelse selv om antall innbyggere øker. Resultatet av dette kombinert med mva. og flytteskatt er at leiligheter koster 3-4 ganger mer enn de ellers ville ha gjort utenfor bysentrum. Sosialismen er i …

Read More »