filosofi

Nasjonalliberalisme

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Psykopati og altruisme Oxford dictionary definerer kapitalisme som «An economic and political system in which a country’s trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state.» Individualisme er et samfunnssystem som bygger på eiendomsretten, mens kollektivisme er …

Read More »

Psykopati

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Etikk og fornuftig egoisme Psykopatisme er et etisk system der det er rett å ofre andre for seg selv, selv om det skader disse mot deres vilje (selvforsvar ikke medregnet), og psykopati er praktisering av denne etikk. Dette kalles også for antifornuftig egoisme, …

Read More »

Etikk

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Metafysikk Etikk handler om hva som er grunnleggende riktige eller gale handlinger for en person. Aksistensialismens etikk har lykke for hver enkelt person som formål, og metafysisk bygger dette på at det er alle personers natur å oppnå lykke og unngå ulykke. En …

Read More »

UKO

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Metafysikk Første filmer handler om personers nær døden opplevelse der de opplever at å dø er å våkne til en mye mer virkelig verden. Opplevelser der noen hevder de har møtt Jesus eller omtaler religiøse «profeter» positivt, kan ikke brukes som kildemateriale siden …

Read More »

Metafysikk

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Epistemologi Aksistensialismens metafysikk legger stor vekt på bevissthet i motsetning til nesten alle andre teorier som ignorerer eller endog benekter at dette finnes. Bevissthet er oppfattelser/opplevelser av alle sanseinntrykk, forestillinger, tanker, følelser, drømmer osv. til en person på et tidspunkt. Ytre bevissthet er …

Read More »

Epistemologi

Aksistensialismen © 2024 Alpha SymbolerEt symbol er noe lett gjenkjennelig som avgrenser noe annet, som f.eks. ordet «sol» eller tegning av en sol som begge henviser til det samme. Tenkning betyr å bevisst behandle symboler ved hjelp av forestillinger. Vanligvis tenker en med symboler i det språket en kommuniserer med, …

Read More »

Aksistensialismen

Hva er filosofi?Det viktigste av alle fag er filosofi, fordi dette faget er læren om alt grunnleggende. Ordet filosofi kommer språklig sett fra «kjærlighet til visdom», men dette er ordets historie og ikke hva det er definert som. Kjærlighet har utelukkende med omtanke for andre personer å gjøre, noe som …

Read More »