I marxistiske regimer som Norge har dommere blitt gitt diktatorisk makt til å ta fra mennesker barna sine, bare pga. moralsk synsing fra dårlig utdannete barnevernansatte sitt føleri. Siden dommere flest er marxister underkaster de seg hva statlige ansatte sier uansett hvor irrasjonelt det er. Ifølge advokat Fridtjof P Gundersen: Åtti prosent av omsorgsovertakelser starter med akuttvedtak og over halvparten begrunnes med mangler ved den følelsesmessige omsorg. Slike mangler er det stort sett bare et presteskap av psykologer og barnevernsansatte som kan se.

1. Justismord utført av psykopat-dommere i barnevernsak

2. Justismord utført av psykopat-dommere i barnesak

3. Justismord utført av psykopat-dommere i barnesak

4. Justismord utført av psykopat-dommere i barnvernsak

5. Justismord utført av psykopat-dommere i barnvernsaker

6. Justismord utført av psykopat-dommere i barnvernsak

7. Justismord og menneskerettigheter

8. Justismord utført av psykopat-dommere i barnvernsak

9. Justismord utført av psykopat-dommere i barnvernsak